მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ნემსაძე. . . წ. .

ნ. ყავლაშვილი. . . წ. .

ქ. გიორგობიანი. . . 0წ. .

ო. კალანდარიშვილი. . . 0წ. .

ვ. აბულაძე. . . 0წ. .

გ. ამყოლაძე. . . 0წ. .

ბ. გოდერძიშვილი. . . 0წ. .

ნ. ნარიმანიძე. . . 0წ. .

ი. შავთვალიშვილი. . . 0წ. .

ი. მოდებაძე. . . 0წ. .

გ. კოხრეიძე. . . 0წ. .

გ. კოხრეიძე. . . 0წ. .

ხ. . . . 0წ. .

რ. ჩოგოვაძე. . . 0წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. . . 0წ. .

რ. რუხაძე. . . 0წ. .

რ. რუხაძე. . . 0წ. .

რ. რუხაძე. . . 0წ. .

ნ. ხომერიკი. . . 0წ. .

ნ. ხომერიკი. . . 0წ. .