მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ვ. დავითაია. “Tradice, kontext, komunikativnost”. მონოგრაფია _ სასწავლო წიგნი, . 2011. პრაღა.. . 2011წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ვ. ნეიძე, მ. შენგელაია, და სხვები. "საქართველოს გეოგრაფია" ნაწ.2. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია (საავტორო თემები - მოსახლეობის სტრუქტურა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა). "მედია სერვისი". 2003წ. 99940-741-0-5.

ვ. ზვიადაური. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Мецниереба. 1982წ. М607(06)-82.

ვ. ზვიადაური. Динамика вибрационных транспортно-технологических машин. Мецниереба. 2001წ. 5-52001536-8.

ი. იორდანიშვილი. Динамика внутриводоемных процессов горных водохранилищ Грузии. Мецниереба. 2004წ. .

ზ. კიკნაძე. Модели унификации в оптимальном проектировании массового жилища. Стройиздат, М. 1990წ. .

ლ. ჯიქიძე. Некоторые стационарные и нестационарные задачи магнитной гидродинамики. . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3764-1.

ლ. ჩხეიძე. Низкотемпературный медь-хром-марганцевый катализатор конверсии моноксида углерода. . 2009წ. 133 стр..

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Б.Дж.Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба", стр.264. 1997წ. О [1402000000/М607(06)-97].

გ. ვარშალომიძე. Основы технологии обработки буровых и цементных растворов. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1011წ. 978-9941-20-019-9.

გ. ვარშალომიძე. Современные методы и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-830-9.

ი. წერეთელი. Стратиграфия юрских отложений Грузии. . ГИН АН Грузии монография, Изд.”Полиграфист'. 2006წ. .

თ. ლომინაძე, Церетели И.Д., Тодриа В.А., Надареишвили Г.Ш.. Стратиграфия юрских отложений Грузии. . ГИН АН Грузии монография, Изд. . 2006წ. 1987-7412.

ზ. კიკნაძე, Б. А. Вольнов. Типизация и оптимизация проектных решений гражданских зданий. Стройиздат, М. 1990წ. .

ო. გელაშვილი. ავტომობილების საწვავის ეკონომიურობა. . გამომცემლობა ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . 2007წ. გვ.133.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, გობეჩია გ. აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპიზოდები. . გამომც.საქ.მეცნიერებათა ინსტიტუტი. თბილისი. . 2005წ. გვ. 302.

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი. ცინცაძე, ქ. მახარაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2006წ. B1502010000/M(607)(06). 284 გვ..

კ. იორდანიშვილი. აღმოსავლეთ საქართვეკოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. უნივერსალი. 2008წ. 144 გვერდი.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. მეცნიერება. 2008წ. 330801000 M607 (06).