მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

შ. ნემსაძე. . . წ. .

ვ. აბულაძე. . . 0წ. .

ი. შავთვალიშვილი. . . 0წ. .

ი. მოდებაძე. . . 0წ. .

გ. კოხრეიძე. . . 0წ. .

გ. კოხრეიძე. . . 0წ. .

გ. დგებუაძე. . . 0წ. .

ვ. დავითაია. “Tradice, kontext, komunikativnost”. მონოგრაფია _ სასწავლო წიგნი, . 2011. პრაღა.. . 2011წ. .

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები (თეორია,ანალიზი,ორგანიზაცია,მართვა). სს და მართვის ქართულ–ბრიტანული უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2010წ. 304 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ი.გოგორიშვილი. საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. . 2011წ. 270 გვერდი.

მ. მაცაბერიძე, ზ.გასიტაშვილი, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები . სტუ-ის გამომცემლობა . 2009წ. 978-9941-14-389-2.

ა. დემეტრაშვილი. "2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი პირველი. . 2011წ. ბათუმი.

ა. დემეტრაშვილი. "დემოკრატია -არჩევნები და წარმომადგენლობითი მმართველობა". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მესამე. . 2017წ. თბილისი.

ლ. ოსიძე, დევდარიანი ნანა, რცხილაძე გულბაათ, არჩვაძე იოსებ, ვეკუა გიორგი. "ვარდების რევოლუცია", შედეგები. (დამოუკიდებელი საექსპერტო მოხსენება). თბ, 2012. 2012წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ვ. ნეიძე, მ. შენგელაია, და სხვები. "საქართველოს გეოგრაფია" ნაწ.2. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია (საავტორო თემები - მოსახლეობის სტრუქტურა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა). "მედია სერვისი". 2003წ. 99940-741-0-5.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალური პრობლემატიკა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულიპოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამების მიხედვით". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2010წ. 978-9941-0-2650-8.

მ. დარჩაშვილი. "ქისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-0-1490-1.

ი. გელენავა. ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ . გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. ISBN 978-9941-10-846-4.

ს. მიდელაშვილი. 1. ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. . ,,ტექნიკური უნივერტიტეტი”. 2014წ. .