მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1788 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. 1. «… я своротил на прямую тифлисскую дорогу…». Александр Пушкин . изд-во Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб». 2017წ. ISBN978-9941-0-881204.

Т. Мегрелишвили. 1. Словарь псевдонимов русской эмиграции «первой волны» . Berlin - Boxum Universitet. 2016წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 1. ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემების შექმნა რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაზიდვების რაოდენობის და მოძრაობის უსაფრთხოების ზრდას. . USTC -ს პროექტი № 4094. 2007წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 1. ეკონომიკა (დინამიკა, ზრდა განვითარება), მონოგრაფია. . დანი. 0წ. ISBN 978-9941-0-0869-6 .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე რ.კიღურაძე. 1. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,ქართული ენა". 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". . 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". . 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". . 2004წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

. 1. ქართველური ჰიდრონიმები. ქართული ენა. 2004წ. .

რ. რუხაძე. 10. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია, თელავი, . 1983წ. მოხს. თეზ.36..

Р. Рухадзе. 13. Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1986წ. №6 (303), 9-17.

S. Xutsishvili. 2. I. Gorgidze, T. Lominadze, A. Prangishvili, V. Burjanadze, Z. Gasitashvili, D. Gorgidze, S. Khutcishvili System Thinking in theControl of Organizational and Technical Problems, .. New York, Nova Science Publishens, Inc. 2012, p. 230 . 0წ. .

Т. Мегрелишвили, მთავ. რედაქტორი ი.კისელიოვა. 2. Лермонтовский словарь . «Индрикс». 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. 2. Русский язык в многоречном культурном пространстве (The Russian language in the multi-language social and cultural environment) . –ეკატერინბურგი, ურალის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 2. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ახალი თაობის ავტომატური საინფორმაციო სადიაგნოსტიკო სისტემები. . ISTC-ს პროექტი №GG-1607. 2009წ. .

ვ. მაღრაძე. 2. ,,ქართველური გვარსახელები და მათი ურთიერთმიმართება". ,,ქართული ენა". 2006წ. .