მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კუხალაშვილი. ღვარცოფის მოძრაობის პირობები და ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. ღვარცოფული მოვლენები - რისკი, პროგნოზი, დაცვა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-781-5.

კ. წერეთელი, null, ნ.კერესელიძე. ღრეჩოს უთანაბრობის გავლენის აღრიცხვის პრობლემა ელექტრულ მანქანებში. ენერგია,. 2014წ. .

ვ. შუბითიძე. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია". 2008წ. 978-9941-9044-9-3.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია, ზ. კვეტენაძე. შავი ზღვის აუზში მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესებიო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-0-1282-2.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. შაქარი და შაქრის შემცვლელები. მონოგრაფია, თბილისი. 2004წ. .

გ. ყიფიანი, ე. მაჩაიძე. შედგენილი თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარიშების თეორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, ნ. ლომინაძე, თ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-577-3.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ქვარაია. შენობა-ნაგებობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების დაბეტონების ტექნოლოგია ახალი ტიპის საყალიბე ფარების გამოყენებით.. . 2015წ. .

. შენობა–ნაგებობათა საიმედოობის ამაღლების კომპლექსურ ღონისძიების კვლევა და რეალიზაცი. . 2002წ. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ი. ქვარაია. შენობა–ნაგებობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების დაბეტონების ტექნოლოგია ახალი ტიპის საყალიბე ფარების გამოყენებით. სტუ, თბილისი. 2015წ. .

რ. მახვილაძე. შენობა–ნაგებობების შედასების კრიტერიუმები და აუდიტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2010წ. 978–9941–14–741–8.

ნ. ჭითანავა. შერეული, მრავალწყობიანი, სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა. თბ., 1996. 37 გვ.. 1996წ. .

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე. შესავალი ენერგომენეჯმენტში. USAID, ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი (ECI). 2011წ. ISBN 978-9941-0-91476-5.

ვ. გელაძე. შიგაწყლები. კოლექტიურიმონოგრაფია"საქართველოსგეოგრაფია",თსუ. 2013წ. თსუ,თბილისი,გვ.110-124.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2009 უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-2040-7 276გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 276 გვ.. 2009წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 272გვ. .

. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 272გვ..

ა. სულაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. გვ. 8-19.