მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კაკულია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. გვ.7-75.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 21 გვ. ..

ი. ჟორდანია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2009წ. 272 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი. ცინცაძე, ი. რეხვიაშვილი, ა. სულაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2009წ. 276 გვ..

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2009წ. 72 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2009წ. 211-237გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2009წ. 102-135გვ..

რ. ფირცხალავა, გ.გობეჩია, ჯ.მაჭავარიანი. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2009წ. 48გვ..

რ. ფირცხალავა, გ.გობეჩია, ქ.მახარაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2009წ. 978-9941-0-2040-7.

ვ. სადრაძე, ღლიღვაშვილი ე.. შიდა ქართლის გვიანბრინჯაო-რკინის ფართო ათვისების ხანის ნამოსახლარების კულტურა (ძვ.წ.XIV-VI სს.). „მწიგნობარი“. 2018წ. ISBN 978-99441-473-40-1.

მ. ქათამაძე. შინაარსობრივად განსაზღვრულ ერთეულთა სეგმენტაციის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის ოპტიმალური მართვის სისტემები . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. - ქუთაისი. 2009წ. 240 გვ., ISNN 997-9941-408-18-2, .

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. შრობის პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი. 2011წ. ISBN 978-9941-448-29-4, გვ. 196.

null, ა.ბარდაველიძე. შრობის პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი. 2011წ. ISBN 978-9941-448-29-4, გვ. 196.

ი. კუტუბიძე. შრომა მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის პირობებში. საბჭოთა საქართველო. 1987წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ლ. ზუბიაშვილი. შრომითი რესურსებით ბიზნესის უზრუნველყოფის გზები და პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალურიპრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ე. კავთიძე. შრომითი სტიმულები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ელექტრონული ვერსია. 2016წ. ISBN 978-9941-0-9533-7.

ა. გაგნიძე. შრომის დაცვა (განმარტებითი ლექსიკონი). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. 999428-943-7-7.

ი. მეტრეველი. შროშანისებრთა (Liliaceae)ოჯახის ბოლქვოვან მცენარეთა სოკოვანი დაავადებები, უმთავრესის, სოკო Alternaria Alternata-ს ბიოეკოლოგიური თავისებურებანი და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები აღმოსავლეთ საქართველოში. დაიბეჭდა შპს. „ვისტა ჯგუფში". 2013წ. ISBN978-9941-0-5198-2. თბილისი..

ქ. ჯიჯეიშვილი. შტრიხები საქართველოს პრეზიდენტთაათვის პოლიტიკური პორტრეტის. "ცოდნა". 2009წ. .