მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა. შერეული, მრავალწყობიანი, სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა. თბ., 1996. 37 გვ.. 1996წ. .

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე. შესავალი ენერგომენეჯმენტში. USAID, ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი (ECI). 2011წ. ISBN 978-9941-0-91476-5.

ვ. გელაძე. შიგაწყლები. კოლექტიურიმონოგრაფია"საქართველოსგეოგრაფია",თსუ. 2013წ. თსუ,თბილისი,გვ.110-124.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2009 უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-2040-7 276გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 276 გვ.. 2009წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 272გვ. .

. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 272გვ..

ა. სულაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. გვ. 8-19.

ჯ. კაკულია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. გვ.7-75.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 21 გვ. ..

ი. ჟორდანია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2009წ. 272 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი. ცინცაძე, ი. რეხვიაშვილი, ა. სულაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2009წ. 276 გვ..

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2009წ. 72 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2009წ. 211-237გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2009წ. 102-135გვ..

რ. ფირცხალავა, გ.გობეჩია, ჯ.მაჭავარიანი. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2009წ. 48გვ..

რ. ფირცხალავა, გ.გობეჩია, ქ.მახარაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2009წ. 978-9941-0-2040-7.

ვ. სადრაძე, ღლიღვაშვილი ე.. შიდა ქართლის გვიანბრინჯაო-რკინის ფართო ათვისების ხანის ნამოსახლარების კულტურა (ძვ.წ.XIV-VI სს.). „მწიგნობარი“. 2018წ. ISBN 978-99441-473-40-1.

მ. ქათამაძე. შინაარსობრივად განსაზღვრულ ერთეულთა სეგმენტაციის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის ოპტიმალური მართვის სისტემები . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. - ქუთაისი. 2009წ. 240 გვ., ISNN 997-9941-408-18-2, .