მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Shengelia. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების საკითხისათვის. sdfsdf. 2014წ. sdfsdf.

ნ. შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. sdf.

თ. კვარაცხელია. წარმოების განლაგებისა და სპეციალიზაციის ოპტიმიზაციის საკითხები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. შ.პ.ს."დანი". 2008წ. ISBN 978 – 9941-0-0866-5 .

თ. ბლიაძე. წერილები, . გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2009წ. .

ზ. ჭარბაძე. წვიმა და წვიმისმიერი ეროზია. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3158-10.

ვ. მენთეშაშვილი, მ. მენთეშაშვილი, რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე. წვრილსერიული წარმოების პირობებში მოცულობითი შტამპვით და სხმული ნამზადების მიღების ტექნოლოგიურ პროცესში ჯგუფური მეთოდების გამოყენება . მონოგრაფია; თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 128 გვ. ISBN 99940-14-70-6. 2004წ. .

ნ. ხაზარაძე, ნ. მინდაძე. წიგნი "ღვთისმშობლის სარტყლის ქვეყანაში", ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II დაბადების და აღსაყდრების 30 წლისთავს, . . 2008წ. თბილისი, 119 გვ..

. წიგნი: გიორგი მელიქიშვილი - 90, ბიოგრაფია. . 2008წ. თბილისი, 102 გვ..

ა. სულაძე. წიგნში: თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.რეგიონული ნავთობგაზიანობა. გვ.155-163, 165-170 . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, საქ. ტექნ. უნივერ., საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი. . 2012წ. .

ა. სულაძე. წიგნში: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, ტ.1. სათბობ-ენერგეტიკული ნედლეული. გვ. 380-415. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, საქ. ტექნ. უნივერ., საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი. . 2015წ. .

გ. ჩიკოიძე. წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკა. უნივერსალი. 2015წ. ASBN 978-9941-22-673-1.

ვ. სადრაძე, კახიანი კ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. წინაპართა გზავნილი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-99941-14-454-7.

თ. ხოხობაშვილი, სადრაძე ვაჟა, კახიანი კახა, სადრაძე თამარი, ღლიღვაშვილი ელგუჯა. წინაპართა გზავნილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-454-7.

კ. ფხაკაძე. წინარე ზმნური სემანტიკური ერთეულის ცნება, პირის ნიშანთა საკითხი, ინტეგრალური და არაინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვა-შინაარსები და ქართული ზმნის არასრული ანუ პირველი სემანტიკური კლასიფიკაცია. ჟურნალის „ქართული ენა და ლოგიკა“ დამატებითი გამოცემა „ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში“, „უნივერსალი“ . 2004წ. ISSN, N1, (ქართულად), 72-152.

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები, 398 გვ. . „ტექნიკური უნ-ტი“, თბილისი . 2014წ. ISBN 978-9941-20-472-2.

მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკის საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია სტუ ბიბლიოთეკა CD-4644. 2018წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ციხელაშვილი ხატიური. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროგროზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2009წ. ISSN1 512-3936, #14 .

ბ. ჭურჭელაური, ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიშვილი, მ.ხუბუტია. წყალმომარაგების ტექნიკურ სისტემებში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2012წ. ISSN1 512-3936, . #4.

ო. ლანჩავა, კუკური წიქარიშვილი. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.