მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის მშენებლობის დროს გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები და ბურღვის ინოვაციური, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური საშუალებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-031-0.

ა. კურატაშვილი. ხალხის გენოციდეს აღმოფხვრის გზები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

ა. კურატაშვილი. ხალხის ინტერესების უზენაესობის თეორია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება და მმართველობითი სამართლის, ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და მთლიანად სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა სისტემაქმნადი თეორია . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-0-7.

გ. ყურაშვილი, ჩეჩელაშცილიმ., ბოლქვაძე ა.. ხელმომჭირნე წარმოება, როგორც პროდუქციის ხარისხისა და საწარმოო დანახარჯების ამაღლების მექანიზმი. სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" . 2018წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99040-48-11-2.

თ. ჭანტურია. ხელოვნების დაარქიტექტურული გარემოსთანაზიარება. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №1(24) 2012.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ისტორიის ფილოსოფია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია, ფსიქოლოგია. . . 2008წ. 142 გვერდი.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვი. . 2010წ. 241 გვერდი.

გ.კიზირია. ხელოვნურ ნაგებობატა განვითარება, სახეები და დანიშნულება. . 2004წ. .

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. ხეობის ფერდთან მდებარე სადაწნეო მილსადენის სტბილურობა . მშენებელი. 2014წ. 1512-3936 .

გ. ახვლედიანი. ხეობის ფერდის მდგომარეობის საკითხები სადაწნეო გვირაბის არსებობისას. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. 1512-410X .

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. ხეობის ფერდის მდგრადობის საკითხები სადაწნეო გვირაბის არსებობისას. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. 1512-410X .

მ. შელეგია. ხიბლი ძველი სიმღერისა. მეცნიერება. 1990წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ნ. ბერიშვილი, ნი ბახტაძე. ხმები ძაბვები განსაზღვრა სუფთა ძვრის დროს. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2012წ. ISSN1 512-3936 #3(18).

ნ. ჟველია. ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიდის ისტორიიდან. . 1992წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ხუთი უკვდავი ქართველი. XIX საუკუნის პირველი ნახევარი. უნივერსალი. 2012წ. ISBN 978-9941-17-569-5.

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე და სხვ.. ხურმის წვენის გამოკვლევა თაფლის ღვინომასალის წარმოებისათვის. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2017წ. 978-9941-127-4.

დ. კერესელიძე, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დალი ნიკოლაიშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე. ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტური დაგეგმარება. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2010წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირების ძირითადი საკითხები. სამედიცინო საქმიანობის კონსტალტინგი ა(ა)იპ. 2008წ. .

ჯ. ვაჩნაძე, კ.თავართქილაძე. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ატმოსფეროს ტენშემცველობის საუკუნოვანი ცვლილება და მისი გავლენა წყალბრუნვაზე.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2007წ. 123 გვ..