მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.კიზირია. ხელოვნურ ნაგებობატა განვითარება, სახეები და დანიშნულება. . 2004წ. .

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. ხეობის ფერდთან მდებარე სადაწნეო მილსადენის სტბილურობა . მშენებელი. 2014წ. 1512-3936 .

გ. ახვლედიანი. ხეობის ფერდის მდგომარეობის საკითხები სადაწნეო გვირაბის არსებობისას. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. 1512-410X .

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. ხეობის ფერდის მდგრადობის საკითხები სადაწნეო გვირაბის არსებობისას. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. 1512-410X .

მ. შელეგია. ხიბლი ძველი სიმღერისა. მეცნიერება. 1990წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ნ. ბერიშვილი, ნი ბახტაძე. ხმები ძაბვები განსაზღვრა სუფთა ძვრის დროს. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2012წ. ISSN1 512-3936 #3(18).

ნ. ჟველია. ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიდის ისტორიიდან. . 1992წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ხუთი უკვდავი ქართველი. XIX საუკუნის პირველი ნახევარი. უნივერსალი. 2012წ. ISBN 978-9941-17-569-5.

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე და სხვ.. ხურმის წვენის გამოკვლევა თაფლის ღვინომასალის წარმოებისათვის. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2017წ. 978-9941-127-4.

დ. კერესელიძე, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დალი ნიკოლაიშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე. ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტური დაგეგმარება. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2010წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირების ძირითადი საკითხები. სამედიცინო საქმიანობის კონსტალტინგი ა(ა)იპ. 2008წ. .

ჯ. ვაჩნაძე, კ.თავართქილაძე. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ატმოსფეროს ტენშემცველობის საუკუნოვანი ცვლილება და მისი გავლენა წყალბრუნვაზე.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2007წ. 123 გვ..

ჯ. ვაჩნაძე, კ.თავართქილაძე , დ.მუმლაძე, ა.ამირანაშვილი. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ჰავის განმსაზღვრელი ზოგიერთი პარამეტრის რეჟიმი და მათი ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2006წ. 177 გვ..

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე / K. Tavartqiladze, ჯ. ხარჩილავა, დ. მუმლაძე, ა. ამირანაშვილი. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ჰავის განმსაზღვრელი ზოგიერტი პარამეტრის რეჟიმი და მათი ცვალებადობა/Contemporary Climate Change in Georgia. Regime of Some Climate Parameters and Their Variability.. ჰმი-ის გამომცემლობა / Institute of Hydrometeorology, Tbilisi, Monography. 2006წ. 2006,177p.(in Georgian).

შ. გაგოშიძე. ჰალოსოლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 78გვ.. 2005წ. 99940-48-38-4.

თ. ობგაძე. ჰიდროდინამიკის სტაციონარული ამოცანების ამოხსნა რვაჩოვ-ობგაძის RO მეთოდის ბაზაზე. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-936-9.

გ. ახვლედიანი. ჰიდროელექტროსადგურის გადაიარაღება ლიზინგური სქემის გამოყენებით. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. 1512-410X .

თ. გველესიანი. ჰიდროკვანძების წყალსაცავებში ექსტრემალური ჰიდროდინამიკური (ტალღური) პროცესების მოდელირება და გარემოზე ზემოქმედების პრევენცია.. გამომცემლობა ''უნივერსალი". 2010წ. ISBN 978-9941-17-136-9.

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. ჰიდროლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრის მეთოდები. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-12-658-1.

დ. ფურცხვანიძე. ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავება.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემებისინს ტიტუტი. შრომ. კრებული. 2012წ. გვ.133-135.