მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხომერიკი. ჰიპერტექსტი ინფორმატიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 1999წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. ჰომოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის ამოცანებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-951-2-4.

ჯ. გახოკიძე, null, სოფო მიდელაშვილი. ჰონკონგი, ჩინეთი ─ 1997. მერიდიანი. 2014წ. .

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი ─ 1997. მერიდიანი. 2014წ. .

თ. როსტიაშვილი, მ.სოსელია, ლელა ინასარიძე. ჰოსპიტალური სამსახურის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში. . 2017წ. .

ა. კურატაშვილი. ჰუმანოსოციალური რევოლუციის თეორია. პრინციპულად ახალი სოციალური რევოლუციის ფილოსოფიური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2002წ. ISBN 99928-858-8-2.

ა. კურატაშვილი. ჰუმანოსოციალური სახელმწიფოს და მისი სამართლებრივი სისტემის შექმნისა და ფუნქციონირების თეორიული საფუძვლები. სახელმწიფო მართვის რევოლუციურად ახალი - სოციალურად გამიზნული ფილოსოფიური, სამართლებრივი და პოლიტიკურ-ეკონომიური მეცნიერული თეორიები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი" . 2017წ. ISBN 978-9941-9454-2-7 .

N. Gamsaxurdia. “A New Face of American Presidency :African Americans before the Obama Mircale”. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken. 0წ. .ISBN9783847330448.

A. Kuratashvili. “DEMOCRACY” – Deadborn “Political Fashion”, Which is Impracticable (?!).. Tbilisi: International Publishing House "Progress". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2492-4.

ვ. დავითაია. “არქიტექტურა. ოცნება და სინამდვილე”. . გამომცემლობა "ბაკურ სულაკაური". 2000წ. ISBN 99928-52-34-8.

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2007წ. 17 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თვი 6). . 2007წ. 17 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2007წ. 12 გვ..

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიის საფუძვლები”. სახელმძღვანელო არაბიოლოგიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, . “პოლიგრაფი”, ქ. თბილისი. 2003წ. .

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიური ტურიზმი ”. სახელმძღვანელო ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. “. უნივერსალი”, თბილისი,. 2010წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. “ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ“ . "მერიდიანი". 2005წ. გვერდი 1-50 , თბილისი.

ჟ. მამასახლისი. “ზოგადი გეოლოგია და ჰიდროგეოლოგია. გამომც. “დანი”. 2009წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. . 2008წ. 34 გვ..