მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.გორგილაძე და სხვ.. ხურმის წვენის გამოკვლევა თაფლის ღვინომასალის წარმოებისათვის. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2017წ. 978-9941-127-4.

დ. კერესელიძე, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დალი ნიკოლაიშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე. ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტური დაგეგმარება. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2010წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირების ძირითადი საკითხები. სამედიცინო საქმიანობის კონსტალტინგი ა(ა)იპ. 2008წ. .

ჯ. ვაჩნაძე, კ.თავართქილაძე. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ატმოსფეროს ტენშემცველობის საუკუნოვანი ცვლილება და მისი გავლენა წყალბრუნვაზე.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2007წ. 123 გვ..

ჯ. ვაჩნაძე, კ.თავართქილაძე , დ.მუმლაძე, ა.ამირანაშვილი. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ჰავის განმსაზღვრელი ზოგიერთი პარამეტრის რეჟიმი და მათი ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2006წ. 177 გვ..

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე / K. Tavartqiladze, ჯ. ხარჩილავა, დ. მუმლაძე, ა. ამირანაშვილი. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ჰავის განმსაზღვრელი ზოგიერტი პარამეტრის რეჟიმი და მათი ცვალებადობა/Contemporary Climate Change in Georgia. Regime of Some Climate Parameters and Their Variability.. ჰმი-ის გამომცემლობა / Institute of Hydrometeorology, Tbilisi, Monography. 2006წ. 2006,177p.(in Georgian).

შ. გაგოშიძე. ჰალოსოლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 78გვ.. 2005წ. 99940-48-38-4.

თ. ობგაძე. ჰიდროდინამიკის სტაციონარული ამოცანების ამოხსნა რვაჩოვ-ობგაძის RO მეთოდის ბაზაზე. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-936-9.

გ. ახვლედიანი. ჰიდროელექტროსადგურის გადაიარაღება ლიზინგური სქემის გამოყენებით. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. 1512-410X .

თ. გველესიანი. ჰიდროკვანძების წყალსაცავებში ექსტრემალური ჰიდროდინამიკური (ტალღური) პროცესების მოდელირება და გარემოზე ზემოქმედების პრევენცია.. გამომცემლობა ''უნივერსალი". 2010წ. ISBN 978-9941-17-136-9.

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. ჰიდროლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრის მეთოდები. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-12-658-1.

დ. ფურცხვანიძე. ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავება.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემებისინს ტიტუტი. შრომ. კრებული. 2012წ. გვ.133-135.

ი. ხომერიკი. ჰიპერტექსტი ინფორმატიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 1999წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. ჰომოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის ამოცანებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-951-2-4.

ჯ. გახოკიძე, null, სოფო მიდელაშვილი. ჰონკონგი, ჩინეთი ─ 1997. მერიდიანი. 2014წ. .

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი ─ 1997. მერიდიანი. 2014წ. .

თ. როსტიაშვილი, მ.სოსელია, ლელა ინასარიძე. ჰოსპიტალური სამსახურის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში. . 2017წ. .

ა. კურატაშვილი. ჰუმანოსოციალური რევოლუციის თეორია. პრინციპულად ახალი სოციალური რევოლუციის ფილოსოფიური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2002წ. ISBN 99928-858-8-2.

ა. კურატაშვილი. ჰუმანოსოციალური სახელმწიფოს და მისი სამართლებრივი სისტემის შექმნისა და ფუნქციონირების თეორიული საფუძვლები. სახელმწიფო მართვის რევოლუციურად ახალი - სოციალურად გამიზნული ფილოსოფიური, სამართლებრივი და პოლიტიკურ-ეკონომიური მეცნიერული თეორიები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი" . 2017წ. ISBN 978-9941-9454-2-7 .

N. Gamsaxurdia. “A New Face of American Presidency :African Americans before the Obama Mircale”. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken. 0წ. .ISBN9783847330448.