მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2007წ. 12 გვ..

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიის საფუძვლები”. სახელმძღვანელო არაბიოლოგიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, . “პოლიგრაფი”, ქ. თბილისი. 2003წ. .

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიური ტურიზმი ”. სახელმძღვანელო ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. “. უნივერსალი”, თბილისი,. 2010წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. “ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ“ . "მერიდიანი". 2005წ. გვერდი 1-50 , თბილისი.

ჟ. მამასახლისი. “ზოგადი გეოლოგია და ჰიდროგეოლოგია. გამომც. “დანი”. 2009წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. . 2008წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). . 2010წ. 70 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2010წ. 70 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1,7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ. კვარაცხელია. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა”, მ. 1:1000000. “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. 50 გვ..