მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიის საფუძვლები”. სახელმძღვანელო არაბიოლოგიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, . “პოლიგრაფი”, ქ. თბილისი. 2003წ. .

ნ. ალხანაშვილი. “ეკოლოგიური ტურიზმი ”. სახელმძღვანელო ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის. “. უნივერსალი”, თბილისი,. 2010წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. “ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ“ . "მერიდიანი". 2005წ. გვერდი 1-50 , თბილისი.

ჟ. მამასახლისი. “ზოგადი გეოლოგია და ჰიდროგეოლოგია. გამომც. “დანი”. 2009წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 30 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. . 2008წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). . 2010წ. 70 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2010წ. 70 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1,7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ. კვარაცხელია. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა”, მ. 1:1000000. “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. 50 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. 50 გვ..