მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2008წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). . 2010წ. 70 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2010წ. 70 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1,7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ. კვარაცხელია. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა”, მ. 1:1000000. “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. 50 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. 50 გვ..

ნ. დვალიშვილი. “ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექებისა და მათი ნიაღვრების ეკოქიმიური კვლევა” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ბერი კაცი ვარ ნუ მამკლავ” (ლიტერატურათმცოდნეობით-ფოლკლორისტული წერილები). ”მეცნიერება”. 1990წ. 8,5 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ერეკლეს ეპოსი”. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 12,75 თაბახი (202 გვერდი).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ისევ სუნთქავენ ქართულ ოცნებით მესხეთის მთებზე დიდი ტაძრები” (მეცნიერული ნაშრომების კრებული). ”ავტოგრაფი”. 2016წ. 504 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ნოდარ ტაბიძე”. ”უნივერსალი”. 2006წ. 14 გვერდი.