მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი, ნ. კოხრეიძე. თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება. ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. გვ.306.

რ. ჩიხლაძე. იზოლაციის ელექტრული გამოცდა და დიაგნოსტიკა. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი '' . 2010წ. 978-9941-14-828-6.

ო. გოგიაშვილი. ილია დღეს . . 2008წ. თბილისი,გვერდი .

ო. გოგიაშვილი. ილია დღეს (იდეოლოგია,პოლიტიკა). . 2008წ. .

ა. ასათიანი. ილია ჭავჭავაძე რელიგიური აღზრდა–განათლების შესახებ. შპს ,,სტამბა გრიფონი". 2008წ. ISBN 978-9941-0-0891-7.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება, თბილისი. 0წ. 2008 უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0- 328 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2008წ. 328გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი. ცინცაძე, ი. რეხვიაშვილი. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 328 გვ..

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. იმიტაციური მოდელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-057-0.

მ. ჯიქია. ინდივიდის სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-474-2.

თ. მუსელიანი, აბურჯანია ამბერკი, აბურჯანია ლია. ინდუქციურად დაკავშირებული წრედები. "უნივერსალი". 2007წ. 978–99940–964–1–1.

ი. გოგოძე. ინოვაციური საქართველო: მიმდინარე სტატუსი. საუნჯე. 2013წ. ISBN 978-9941-442-66-7.

ლ. შატაკიშვილი, გრიგოლ ხელიძე. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის თეორია. კოდირება და სინერგეტიკა, თვითორგანი-ზაციისა და მართვის ინფორმაციული საფუძვლები. 2002, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002წ. .

ა. სონღულაშვილი. ისტორია და თანამედროვეობა. უნივერსალი. 2016წ. ISBN/ISSN.

ა. სონღულაშვილი. ისტორიული ნარკვევები. უნივერსალი. 2010წ. ISBN/ISSN.

ი. კუტუბიძე. კაცობრიობის მომავალი გლობალიზებულ სამყაროში (ტენდენციები და პერსპექტივები). უნივერსალი. 2013წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება, თბილისი. 0წ. 2008 ISBN 978-9941-0-0857-3 312 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2008წ. 312გვ..

გ. მაღალაშვილი, ი. ცინცაძე, ი. რეხვიაშვილი, ა. სულაძე. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 312 გვ..