მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2014 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Nabakhtiani, et ol. Feasibility Study - Radioactive Sources Management in Georgia. Issued by UK Crown Agents. 2010წ. UK.

A. Prangishvili, I. Milnikova. Foundatious of Statistical Quality Coutrol of Education Process. Monograph, is being printed Nova Science Publishers NewYork . 2013წ. .

რ. გრიგოლია. Free algebras of non-classical logics. Metsniereba, 1987. წ. .

R. Grigolia, Antonio Di Nola, Esko Turunen. Fuzzy Logic of Quasi-Truth: An Algebraic Treatment. Springer, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing. 2016წ. ISBN 978-3-319-30404-5.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, ლ.ვერულავა, მ.მაძაღუა. gamoyenebiTi kriptografiis safuZvlebi. teqnikuri universiteti”. Tbilisi, . 2004წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. Georgia in Global Politic. ცოდნა. 2017წ. .

M. Kopaleishvili. GEORGIA TODAY - Investor's Guide ინვესტორის ცნობარი . ტექინფორმი. 2003წ. ISBN 99928-995-1-4.

G. Nabakhtiani, et ol. Georgia’s Nuclear Odyssey: The Path from Soviet Atomic Legacy to Global Nonproliferation Regime. Swedish Radiation Safety Authority (SSM). 2013წ. .

ზ. გარაყანიძე. Global and Regional Energy - Projects for Georgia - Russia relations. Conference of the Georgian PSA. PP. 89-104. . 2013წ. .

S. Kharibegashvili. Goursat and Darboux type problems for linear hyperbolic partial differential equations and systems. . Mem. Differential Equations Math. Phys.4(1995), 1-127.. 1995წ. ISSN 1512-0015.

I. Pavlenishvili. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers.. Apple Academic Press, USA.. 2017წ. .

რ. თევზაძე, M. Santacroce, M. Mania. Handbook of Quantitative Finance and Risk Management , Book Chapter 104. . 2010წ. .

B. Churchelauri, Vazagashvili Metreveli Gogaladze. Harmonious bending oscillations of sructural – non-uniform rod system. scientific journal of ifto MM `problems of mechanics~ . 2009წ. ISSN 1512-0740 #1.

D. Natroshvili, G.Jaiani, S.Kharibegashvili, W.L.Wendland. Hierarchical models for cusped plates and bars. Lecture Notes of TICMI (Tbilisi University Press, Tbilisi), Vol. 4. 2003წ. .

D. Natroshvili, G. Jaiani, S. Kharibegashvili,W.L. Wendland. Hierarchical models for cusped plates and bars, Lecture Notes of TICMI . Tbilisi University Press, Tbilisi, 4. 2003წ. .

A. Kuratashvili. Human rights and theories of economic survival of people. Economic and moral-psychological genocide: political-legal and social-economic ways and mechanisms of its eradication. Tbilisi: International Publishing House "Progress". 2003წ. ISBN 99928-858-7-4.

G. Japaridze, G.M. Mrevlishvili, V.M. Soxadze. D.A. Tatishvili. Hydratrion of DNA and possible role of water in B-Z transition of double helix. Water and ions in biological systems, Plenum- press, N.Y.. 1985წ. 10.

ზ. გარაყანიძე. INFLUENCE OF THE MIDDLE EAST TENSION ON THE EU’S SOUTHERN GAS CORRIDOR (co-author). . THE Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 7, Issue 1-2. 2013წ. .

S. Pagava, Pagava S, Rusetski V, Robakidze Z, Farfan EB, Dunker RE, Popp JL, Avtandilashvili M, Wells DP, Donnelly EH. Initial investigation of 222Rn in the Tbilisi urban environment. . Health Physics, Vol.95, No.6, pp. 761-765, U.S.A., 2008. 2008წ. .

S. Pagava, V. Rusetski, Z. Robaqidze, E. Farfan, R. Dunker, J. Popp. Initial investigation of RA222 in the tbilisi urban environment. Health physics. 2008წ. Vol. 95, No. 6, pp.761- 765.