მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. 50 გვ..

ნ. დვალიშვილი. “ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექებისა და მათი ნიაღვრების ეკოქიმიური კვლევა” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ბერი კაცი ვარ ნუ მამკლავ” (ლიტერატურათმცოდნეობით-ფოლკლორისტული წერილები). ”მეცნიერება”. 1990წ. 8,5 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ერეკლეს ეპოსი”. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 12,75 თაბახი (202 გვერდი).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ისევ სუნთქავენ ქართულ ოცნებით მესხეთის მთებზე დიდი ტაძრები” (მეცნიერული ნაშრომების კრებული). ”ავტოგრაფი”. 2016წ. 504 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ნოდარ ტაბიძე”. ”უნივერსალი”. 2006წ. 14 გვერდი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . 1993წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . რედაქტორი. 1993წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”სოფლის მნათობი და მწყემსი კეთილი”. ”უნივერსალი”. 2015წ. 231 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორია, ტ. I (XIX ს.). თსუ. 2004წ. 53,7 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ხანძთა: ძველი, ახალი”. ”უნივერსალი”. 2015წ. 179 გვერდი.

ბ. მხეიძე. „ რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია“. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 186 გვ.. 2011წ. .

ბ. მხეიძე. „ საქართველოს სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური ჰიდრომინერალური რესურსების რუკა, მასშტაბი 1:1000000 და თანხმლები განმარტებითი ბარათი . 20 გვ., . 1997წ. .

ვ. დავითაია. „Vakhtang Davitaia. Architect.“ რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2000.. . 2000წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90° геометрии оптической схемы“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С. 66-69. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, В. Степанов , А. Желтов . „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С.136-141. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

Л. Беридзе, Манана Чипашвили. „Основные тенденции занятости и отраслево-региональные особенности рынка труда Грузии“.. Publishing house ‘’BREEZE’’, Montreal, Canada, 112 p. . 2015წ. ISBN 978-617-7214-06-8.