მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . 1993წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . რედაქტორი. 1993წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”სოფლის მნათობი და მწყემსი კეთილი”. ”უნივერსალი”. 2015წ. 231 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორია, ტ. I (XIX ს.). თსუ. 2004წ. 53,7 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ხანძთა: ძველი, ახალი”. ”უნივერსალი”. 2015წ. 179 გვერდი.

ბ. მხეიძე. „ რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია“. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 186 გვ.. 2011წ. .

ბ. მხეიძე. „ საქართველოს სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური ჰიდრომინერალური რესურსების რუკა, მასშტაბი 1:1000000 და თანხმლები განმარტებითი ბარათი . 20 გვ., . 1997წ. .

ვ. დავითაია. „Vakhtang Davitaia. Architect.“ რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2000.. . 2000წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90° геометрии оптической схемы“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С. 66-69. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, В. Степанов , А. Желтов . „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С.136-141. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

Л. Беридзе, Манана Чипашвили. „Основные тенденции занятости и отраслево-региональные особенности рынка труда Грузии“.. Publishing house ‘’BREEZE’’, Montreal, Canada, 112 p. . 2015წ. ISBN 978-617-7214-06-8.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Светоиндуцированная анизотропия селено-кадмиевого стекла“. В кн: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризацилнная голография. “Мецниереба”. Тбилиси. с. 56-58. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили , Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. В кн.:Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризационная голография“, „Мецниереба“. Тбилиси. С.46-48. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Фотоанизотропия в радиционно окрашенных стеклах”. В кн: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризацилнная голография. “Мецниереба”. Тбилиси. с. 53-56. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

ვ. დავითაია. „ამერიკული დღიური“. ქართულ ენაზე. 2004.. გამომცემლობა "საარი". 2004წ. ISBN 99940-29-08-8.

მ. სოსელია, თამარ როსტიაშვილი, გიორგი მაისაშვილი. „ბიზნეს მოდელების შექმნა და ადაპტაცია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებში“ . . 2017წ. .

ნ. თოფურია. „ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია Sharepoint Server-ის ბაზაზე“, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-912-3.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ნუგზარ მურღულია. „გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017. 0წ. 978-9941-20-902-4.

ლ. ბერიძე, გურამ ყუფუნია, თამაზ ჩიკვაიძე. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 284 გვ. . გამომც. „უნივერსალი“. . 2009წ. .