მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია. „Vakhtang Davitaia. Architect.“ რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2000.. . 2000წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90° геометрии оптической схемы“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С. 66-69. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, В. Степанов , А. Желтов . „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С.136-141. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

Л. Беридзе, Манана Чипашвили. „Основные тенденции занятости и отраслево-региональные особенности рынка труда Грузии“.. Publishing house ‘’BREEZE’’, Montreal, Canada, 112 p. . 2015წ. ISBN 978-617-7214-06-8.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Светоиндуцированная анизотропия селено-кадмиевого стекла“. В кн: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризацилнная голография. “Мецниереба”. Тбилиси. с. 56-58. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили , Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. В кн.:Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризационная голография“, „Мецниереба“. Тбилиси. С.46-48. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Фотоанизотропия в радиционно окрашенных стеклах”. В кн: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризацилнная голография. “Мецниереба”. Тбилиси. с. 53-56. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

ვ. დავითაია. „ამერიკული დღიური“. ქართულ ენაზე. 2004.. გამომცემლობა "საარი". 2004წ. ISBN 99940-29-08-8.

მ. სოსელია, თამარ როსტიაშვილი, გიორგი მაისაშვილი. „ბიზნეს მოდელების შექმნა და ადაპტაცია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებში“ . . 2017წ. .

ნ. თოფურია. „ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია Sharepoint Server-ის ბაზაზე“, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-912-3.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ნუგზარ მურღულია. „გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017. 0წ. 978-9941-20-902-4.

ლ. ბერიძე, გურამ ყუფუნია, თამაზ ჩიკვაიძე. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 284 გვ. . გამომც. „უნივერსალი“. . 2009წ. .

ლ. ბერიძე, ლ.ხულორდავა, გ.აბულაშვილი. „ენერგოეფექტური პრინციპები ტრადიციულ ქართულ არქიტექტურაში“. გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2017წ. .

ლ.ხულორდავა, გ.აბულაშვილი. „ენერგოეფექტური პრინციპები ტრადიციულ ქართულ არქიტექტურაში“. გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2017წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულება“. "მერიდიანი". 2006წ. გვერდი 1-146, თბილისი.

ო. ფარესიშვილი. „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები" (თავი 7.1). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2012წ. .

ვ. დავითაია. „იაპონური დღიური“. ქართულ ენაზე. 2007.. გამომცემლობა "ცოდნა". 2007წ. ISBN 978-99940-37-34-6.

N. Cikvaidze (Targamadze), შ.სამსონია, მ.ტრაპაიძე. „ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმია. . 2016წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება“. "მერიდიანი". 2006წ. გვერდი 1-190, თბილისი.

ვ. დავითაია. „პროცესი“. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 2008.. გამომცემლობა ომეგა თეგი. 2008წ. .