მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1964 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro, S. Samko. Integral operators in non-standard function spaces: Variable exponent Hölder, Morrey-Campanato and grand spaces, Vol. 2. Birkäuser/Springer, Heidelberg, . 2016წ. ISBN 978-3-319-21018-6.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro, S. Samko. Integral operators in non-standard function spaces: Variable exponent Lebesgue and amalgam spaces, Volume 1. Birkäuser/ Springer, Heidelberg. 2016წ. ISBN 978-3-319-21015-5.

D. Natroshvili, T. Buchukuri, O. Chkadua, R. Duduchava. Interface crack problems for metallic-piezoelectric composite structures. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, vol. 55 . 2012წ. .

D. Natroshvili, T. Buchukuri, O. Chkadua, R. Duduchava. Interface crack problems for metallic-piezoelectric composite structures, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics. . 2012წ. .

. Invariant and quasiinvariant measures in infinite-dimensional topological vector spaces. Nova Science Publishers, Inc.,New York. 2007წ. 1-60021-719-2.

ლ. გიორგაშვილი. Investigation and efficient solution boundary-contact problem for compound isotropic elastic solid considering moment stresses. Authors summary for Doctorate degree research, Tbilisi.. 1975წ. 1-18..

Л. Гиоргашвили. Investigation contact and boundary contact problems for compound isotropic elastic solids, considering moment stresses. Research of basic boundary problems moment theory of elasticity with application of computer. . IAM of TSU, vol 2. 1978წ. . 85 – 166. .

ე. ელიზბარაშვილი. l.SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, n.tuRuSiალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. universali. 2014წ. ISBN 987-9941-22-249-8 .

. Life from the perspective of physics and place of life in the Universe.. “Republ. Tipogr.” Ulan-Ude. 2003წ. p. 117.

G. Chilaia. Liquid Crystals: Optics, Electrooptics and Photooptics, chapter 6 in "Chirality in Liquid Crysyals". Springer Verlag, New York. 2001წ. .

G. Chilaia. Liquid Crystals: Properties and Applications. LAP LAMBERT . 2013წ. .

რ. შენგელია. M. Roketlishvili. My viewpoint regarding selective works of renowned Georgian scientists and public figures , რეცენზენტი. ნიუ-იორკი. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. M. Roketlishvili. My viewpoint regarding selective works of renowned Georgian scientists and public figures , რეცენზენტი. ნიუ-იორკი. 2009წ. .. . 2009წ. .

T. Gvelesiani. Mathematical Models of Transient Waves Generation in Problems of Environment.. "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv . 2010წ. ISBN:978-965-91582-0-1.

К. , Gordeziani D.G. , Melikdzhanian D.I. . Mathematical models, methods and algorithms of control and regulation of water quality in rivers. Georgian Technical University. 2007წ. 978-99940-57-84-9.

D. Natroshvili, T. Buchukuri, O. Chkadua. Mathematical Problems of Generalized Thermo-Electro- Magneto-Elasticity Theory, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, . . 0წ. .

null. Mathematical Problems of Thermo-Electro-Magneto-Elasticity, Lecture Notes of TICMI, vol. 12. Tbilisi University Press, Tbilisi. 2011წ. .

A. Meskhi. Measure of non-compactness for integral operators in weighted Lebesgue spaces. Nova Science Publishers, New York. 2009წ. ISBN 978-1-60692-886-8.

ბ. ჭურჭელაური, metreveli. meToduri miTiTebebi proeqtirebis da sakvalifikacio naSromebis mosamzadeblad samSeneblo konstruqciebis teqnikur diagnostikasa da eqspertizaSi (damxmare saxelmZRvanelo). saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2009წ. .

. monigrafia 1. gtuuu. 2010წ. 111111111.