მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Chilaia. Liquid Crystals: Properties and Applications. LAP LAMBERT . 2013წ. .

რ. შენგელია. M. Roketlishvili. My viewpoint regarding selective works of renowned Georgian scientists and public figures , რეცენზენტი. ნიუ-იორკი. 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. M. Roketlishvili. My viewpoint regarding selective works of renowned Georgian scientists and public figures , რეცენზენტი. ნიუ-იორკი. 2009წ. .. . 2009წ. .

T. Gvelesiani. Mathematical Models of Transient Waves Generation in Problems of Environment.. "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv . 2010წ. ISBN:978-965-91582-0-1.

К. , Gordeziani D.G. , Melikdzhanian D.I. . Mathematical models, methods and algorithms of control and regulation of water quality in rivers. Georgian Technical University. 2007წ. 978-99940-57-84-9.

D. Natroshvili, T. Buchukuri, O. Chkadua. Mathematical Problems of Generalized Thermo-Electro- Magneto-Elasticity Theory, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, . . 0წ. .

null. Mathematical Problems of Thermo-Electro-Magneto-Elasticity, Lecture Notes of TICMI, vol. 12. Tbilisi University Press, Tbilisi. 2011წ. .

A. Meskhi. Measure of non-compactness for integral operators in weighted Lebesgue spaces. Nova Science Publishers, New York. 2009წ. ISBN 978-1-60692-886-8.

ბ. ჭურჭელაური, metreveli. meToduri miTiTebebi proeqtirebis da sakvalifikacio naSromebis mosamzadeblad samSeneblo konstruqciebis teqnikur diagnostikasa da eqspertizaSi (damxmare saxelmZRvanelo). saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2009წ. .

. monigrafia 1. gtuuu. 2010წ. 111111111.

G. Nabakhtiani, et ol. Monitoring for Compliance with Remediation Criteria for Sites. International Atomic Energy Agency, International safety standard SRS-72. 2012წ. Vienna, Austria.

მ. წიქარიშვილი, J.Bakhtadze, D.Tavkhelidze, S.Bliadze, Z.Seskuria. Monitoring of Structural Iterval Integrity of Railways by Fiber-Optic Sensors. GEORGIAN ENGINERING NEWS. 2003წ. #4 ISSN 1512-0287.

S. Pagava, M. Avtandilashvili, D. Baratashvili, Z. Robaqidze, V. Rusetski, G. Togonidze. Monitoring of the radioecological situation in marine and coastal enviroment of Georgia. Radiation safety problems in the Caspian region. 2004წ. NATO science series.IY earths and enviromental sciences. Vol. 41.Dordrect/Boston/London, pp. 5-12.

S. Pagava, Avtandilashvili M., Baratashvili D., Mazmanidi N., Pagava S., Robakidze Z., Rusetski V., Togonidze G. Monitoring of the radioecological situation in marine and coastal environment of Georgia.. NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 41. Dordrecht/Boston/London, 2004, pp. 5-12.. 2004წ. .

. monogra. magazine. 1991წ. 1, 2, 3.

ს. ნემსაძე, A.Aburdjania. Negation and Negation of Negation In Electrodynamics. GTU. 2007წ. .

S. Nemsadze, A.Aburdjania, Sh.Nachkebia, T.Museliani, G.Nikuradze, null. Negation and Negation of Negation In Electrodynamics . . 2007წ. .

L. Nadareishvili, Eds., J. S. Vygodsky, Sh. A, Samson N. Lekishvili, G. E. Zaikov, L. Khananashvili. New Concepts in Polymer Science. Polymers and Polymeric Materials for Fiber and Gradient Optic. VSP, Utrecht, Boston, Koln, Tokyo. Eds., J. S. Vygodsky, Sh. A, Samson. 2002წ. ISBN 90-6764-364-5.

დ. კურდღელაიძე, D. Kurdgelaidze. New methods in theory of second-order phase transitions and environments equipped with memory. Publishing House "Zekari". 2003წ. p.227.