მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2014 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Гиоргашвили. Plane boundary problems of stationary oscillation piecewise-homogeneous isotropic infinitely solids considering moment stresses. IAM of TSU. 1975წ. 53-64..

Л. Гиоргашвили. Poisson’s formula analog of the theory of mixture of two isotropic elastic materials for the solid sphere. Reports of seminar IAM of TSU, Vol.4, N2, . 1989წ. . 53-56..

K. Xmaladze. Post-Conflict Immediate Actions for the Social and Economic Revitalisation of the Communities and Cultural Environment in the Municipality of Gori (Georgia) Local and regional development programme in the Region of Gori. COUNCIL OF EUROPE. 2010წ. .

L. Beridze, კონსტანტინე ხმალაძე, ანა პისოტი,, ბერნარ ბუზუ, ვიქტორია ვასილევა. Post-Conflict Immediate Actions for the Social and Economic Revitalisation of the Communities and Cultural Environment in the Municipality of Gori (Georgia) Local and regional development programme in the Region of Gori. . COUNCIL OF EUROPE. . 2010წ. .

D. Natroshvili, M.Svanadze, A.Djagmaidze. Problems of the linear theory of elastic mixtures. Tbilisi University, Tbilisi. 1986წ. .

Д. Натрошвили, A. Djagmaidze, M. Svanadze. Problems of the linear theory of elastic mixtures. . Tbilisi University, Tbilisi, . 1986წ. .

თ. მებუკე. prozauli Janrebis struqturul-semantikuri klasifikacia. . universali. 2007წ. ISBN 978-99940-967-3-2.

S. Pagava, J. Shanahan, K. Eckerman, A. Arndt, C. Gold, P. Patton, M. Rudin, R. Brey, T. Gesell, V. Rusetski. Quality assurance methods and procedures used to verify consistency in calculated dose coefficients. Health physics. 2006წ. Vol. 90, No.1, pp. 74-80.

ს. ფაღავა, Shanahan J., Eckerman K., Arndt A., Gold C., Patton P., Rudin M., Brey R., Gesell T., Rusetski V., Pagava S.. Quality Assurance Methods and Procedures Used to Verify Consistency in Calculated Dose Coefficients.. Health Physics, vol. 90, №1, pp. 74-80, U.S.A., 2006. 2006წ. .

A. Kuratashvili. RADICAL WAYS TO OVERCOME GENOCIDE OF THE PEOPLE IN THE SPHERE OF HEALTH CARE. Tbilisi: International Publishing House "Progress". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

G. Nabakhtiani, et ol. Radioactive Waste: Sources, Management and Health Risk. Nova Science Publisher. 2014წ. USA.

G. Nabakhtiani, et ol. Radiological Accident in Lia, Georgia. International Atomic Energy Agency. 2014წ. Vienna, Austria.

ო. ვერულავა. ranguli kavSirebis Teoria – amocnobis procesebis modelireba. teqnikuri universiteti”. Tbilisi, 2004w.. 2004წ. .

G. Giorgobiani. Rearrangements of Series. J. Math. Sci., Springer (გადაცემული, 2017). 2017წ. .

Z. Garayanidze. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

ზ. გარაყანიძე. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

D. Chomakhidze, გივი კუბლაშვილი, ლევან მოსახლიშვილი. Renewable Energy of Georgia: Sources and Realization. LAMBERT academic publishing. 2018წ. 978-613-8-32770-7.

I. Kokolashvili, I. Shatilova, L. Rukhadze, I. Kokolashvili. Representatives of the family Hamamelidaceae in neogene of Georgia. Publishing Hous "UNIVERSAL". 2016წ. ISBN 978-9941-22-848-3.

M. Jikia. Right to Self-Determination Vs.Territorial Integrity. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-584-8.

ე. ელიზბარაშვილი. saqarTvelos hava. t. 5-Sida qarTli. H hidrometeorologiis instituti. 2015წ. ISSN:1512-0902.