მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. გურამიშვილი. რუსეთ-საფრანგეთ-ინგლისის საერთაშორისო ურთიერთობები XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე და საქართველო. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-7-4.

ი. კვესელავა. რუსეთ-საქართველოს ომი (2008 წლის აგვისტო). თბილისი. 2009წ. .

მ. ბალიაშვილი. საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის სპეციფიკური ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-48-X.

თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში . ტექინფორმი. 2010წ. ISBN 978-99928-995-7-1.

ნ. მახვილაძე, მ.კოპალეიშვილი,თ.ჩუბინიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში(განახლ. გამ.). ტექინფორმი. 2010წ. 978-99928-995-7-1.

მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში.. ტექინფორმი. 2010წ. ISBN 978-99928-995-7-1.

თ. შარაშენიზე. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური კურსი (ელგუჯა მეძმარიაშვილი საერთო რედაქციით). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი თავისუფლება და მისი ფილოსოფიურ-პოლიტიკური მენეჯმენტი. იურისტთა სამყარო. 2013წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მერთვისა და რეგულირების მეთოდები. . 2017წ. .

ა. ბურჯალიანი. სამართლის ფილოსოფია .240 გვ.თბილისი 2012 წ.. Capre diem. 2012წ. isbn978-9941-0-4644-5.

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მახარაძე. სამეგრელო-ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2006წ. B1502010000/M(607)(06). 318 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყე-ნე¬ბის პერსპექტივები. მეცნიერება, თბილისი. 0წ. 2010 უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-240-7 288 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. 288გვ.

გ. მაღალაშვილი, გ. გობეჩია, ჯ. მაჭავარიანი, ქ. მახარაძე. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 287 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”, . 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3496-1 298 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2006. უაკ15.2.1. 318 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. 318გვ..

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, მ.კოპალეიშვილი და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების პერიოდული რეფერატული ჟურნალი. ქართული რეფერატული ჟურნალი (ელექტრონული),ტექინფორმი, 2007-2016. 2016წ. .

ი. ბედინაშვილი, ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები. თსუ, ტექინფორმი. 2017წ. ISBN 978-999-28-995-0-2.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიანი მცენარეები. თბილისი, გ. ,,უნივერსალი''. 2009წ. ISBN: 978-9941-12-575-1, 187 გ..