მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

I. Kokolashvili, I. Shatilova, L. Rukhadze, I. Kokolashvili. Representatives of the family Hamamelidaceae in neogene of Georgia. Publishing Hous "UNIVERSAL". 2016წ. ISBN 978-9941-22-848-3.

M. Jikia. Right to Self-Determination Vs.Territorial Integrity. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-584-8.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistema (kvadrixeebis meTodebis gamoyenebiT). gamomcemloba `teqnikuri universireti”. 2001წ. Tbilisi,70 gv..

. Selected topics of an infinite-dimensional classical analysis. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2012წ. 978-1-61942-717-4.

თ. მაჭარაშვილი. sirtule bunebis struqturasa da dinamikashi. geoprinti. 2000წ. .

Л. Гиоргашвили. Solution of boundary problems of stationary oscillations moment theory of elasticity for half-plane with solid sphere hole. Some problems of the theory of elasticity, TSU. 1980წ. 22-30..

Л. Гиоргашвили. Solution of first boundary problem of oscillation of moment theory of elasticity for half-space. . GPI, N9. 1977წ. 33-35.

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics of the moment theory of elasticity for the half-plane. Some problems of the theory of elasticity. TSU,. 1980წ. 31-38..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics of the theory of elasticity for half-space with solid sphere cavity. Works of IAM of TSU, vol. 46, . 1992წ. 86-112.

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics of the theory of elasticity for the elongated ellipsoid. . Works of IAM of TSU, Vol. 39, . 1990წ. 49-58. .

ლ. გიორგაშვილი. Solution of the value boundary problems of statics of the theory of elasticity for the hepitropic micropolar medium. IAM of ISU, N16. 1985წ. . 56-80..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of the static of the theory of elasticity for the eccentric solid sphere ring. Theses of report of conference in Telavi, . 1981წ. 67-69..

Л. Гиоргашвили, Sh.Zazashvili . Solution of the value boundary problems of the static of the theory of elasticity for the eccentric solid sphere ring. Theses of report of conference in Telavi,. 1981წ. 67-69..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of the static of the theory of elasticity for the eccentric solid sphere ring. Theses of report of conference in Telavi. 1981წ. 67-69..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of the theory of elasticity for the solid sphere. . IAM of TSU, N10. 1981წ. 32-37..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems stationary oscillations for the space with the solid sphere cavity considering moment stresses. . GPI, N6, . 1977წ. 129-135..

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary-contact problems of the statics for the hemitropic micropolar solid sphere ring. Report of enlarged session of the seminar of I. Vekua IAM, Tbilisi,. 1993წ. 36-39.

Л. Гиоргашвили, R.Meladze R, Tsagarely I, Bakradze . Solution of the volume boundary-contact problems of the theory of elasticity in the case of stratified infinite cylinder.. Some problems of the theory of elasticity. TSU. 1980წ. 39-55..

L. Samsonadze. Some aspects of Computer synthesis for Georgian word-forms. Proceedings of the Institute of Control Systems, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi. 1997წ. .

S. Kharibegashvili. Some local and nonlocal multidimensional problems for a class of semilinear hyperbolic equations and systems.. Differential Equations Math. Phys.. 2017წ. .