მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. მახარაძე. საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზების ნულოვანი და პირდაპირი მიმდევრობის წინაღობა. "უნივერსალი". 2013წ. ISBN 978-9941-22-016-6.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 300გვ. .

გ. მაღალაშვილი, ო. ფარესიშვილი, თ. ურუშაძე, ქ. მახარაძე. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 299 გვ..

ა. რობიტაშვილი. სიგნალების დამუშავება ინფოსატელეკომუნკაციო სისტემებში. გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. .

შ. ბოსტანაშვილი. სინაგოგებისა და ებრაული სასაფლაოების არქიტექტურა საქართველოში. ნისან ბაბალიკაშვილის სახ. საქ. ებრ. მატერ. კულტურის ფონდი. 1998წ. .

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვლი. სინერგეტიკა და მართვის მოდელი რთულ ინფორმაციულ სისტემებში, მართვის თეორია, სინერგეტიკა, ნაწ. 3.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ.მაცაბერიძე, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 186 გვ. . 2009წ. .

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ივ. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები.. . 2009წ. თბილისი, 189 გვ. 2009 წ..

ვ. შუბითიძე. სომხური იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი. ალილო. 2011წ. .

ვ. სონღულაშვილი. სონღულაშვილები. უნივერსალი. 2007წ. ISBN/ISSN.

ე. გვენეტაძე, სოლომონ ყუბანეიშვილი. სოფელ მუხაყრუას//მუხაღრუას ეკლესიების ისტორიიდან. მერიდიანი. 2015წ. ISBN 978-9942-10-990-4.

მ. ტურძელაძე, ლ.ზუკატიშვილი. სტრუქტურული ფაქტორების გავლენა ბეტონის დეფორმირებასა და რღვევაზე . გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1668-4.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2013წ. .

ჯ. დოჭვირი. სწრაფქმედი ტირისტორული ელექტროამძრავები მოდალური მართვით და დამკვირვებელი მოწყობილობებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 99940-14-87-0.

მ. გურამიშვილი. ტაივანის საკითხი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა და აშშ-ს დიპლომატიურ ურთიერთობებში. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-8-1.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. . ,,ტექნიკური უნივერტიტეტი”. 2014წ. .

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. ტუფი და ტუფის ნარჩენები მსუბუქი ბეტონის წარმოებაში. საგამომცემლო სახლი "ჩოხი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2716-1.

ლ. ქუთათელაძე. უალკოჰოლო და დაბალალკოჰოლური სასმელები. მონოგრაფია, თბილისი. 2009წ. .

თ. სანიკიძე. უფლისციხე (ისტორია, არქიტექტურა).. . 2002წ. 252 გვ.+80 ტაბულა (გრაფიკა, ფოტო).

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი. უცხოეთის ქვეყნების ეროვნული საინოვაციო სისტემები . ტექინფორმი. 2009წ. ISBN 978-99928-995-8-8.