მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili, L.Jentsch. Three-dimensional mathematical problems of thermoelasticity of anisotropic bodies. Part II. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, v. 18. 1999წ. .

O. Lanchava, Nana Bolashvili, Kukuri Tsikarishvili. Tskaltubo (Prometheus) Cave System – Some Issues of Research. . LAP LAMBERT Academic Publishing, Gmbh & CO.. 2017წ. ISBN: 978-3-330-04974-1.

O. Lanchava. Tskaltubo (Prometheus) Cave System – Some Issues of Research. . LAP LAMBERT Academic Publishing, Gmbh & CO.. 2017წ. ISBN: 978-3-330-04974-1.

ო. ვერულავა. Tvisebrivi niSnebis analizi nabeWdi teqstebis amocnobisaTvis. teqnikuri universiteti”. Tbilisi. 2009წ. .

Л. Гиоргашвили, R.Meladze. Uniqueness theorems for exterior problems of stationary oscillations of the theory of elasticity. Works of IAM of TSU, vol. 46, . 1992წ. 112-119..

Л. Гиоргашвили. Uniqueness theorems for the exterior problems of stationary oscillations of the theory of elasticity. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua IAM of TSU, Vol.6, N2. 1991წ. 59-63.

T. Patarkalashvili. Urban and peri-urban forests of Tbilisi. Annals of agrarian science. 2015წ. vol.13,№1.

M. Salukvadze. Vector-Valued Optimization Problems in Control Theory. Academic Press, New York. 1979წ. .

გ. სურგულაძე, გულიტაშვილი მიხეილი, კივილაძე ნინო. Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და ვერიფიკაცია. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2015წ. 978-9941-0-7682-4.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, L.-E. Persson. Weighted Norm Inequalities for Integral Transforms with Product Kernels. Nova Science Publishers, New York,. 2010წ. ISBN: 978-1-60741-591-6.

დ. ფოცხვერაშვილი. XVII საუკუნის საფრანგეთის ხელოვნება 145 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. XVIII საუკუნის ქართლ-კახეთისა და თანამედროვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება. უნივერსალი. 2011წ. ISBN/ISSN.

მ. ბლიაძე. XX საუკუნე და ქართველი ეკონომისტები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2006წ. ISBN 99940-61-11-9.

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის საქართველოს არქიტექტურა. სტილისტური ასპექტები. AD 8. გვ. 4,5. 2008წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი ვახტანგ დავითაია. . AD 15. გვ.8,9. 2015წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი ვახტანგ დავითაია. "სკოლა სოფელ გავაზში". AD 5. გვ.2,3. 2011წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი შოთა ბოსტანაშვილი. AD 3. გვ.1,2. 2010წ. .

. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი შოთა ბოსტანაშვილი. AD 3. გვ.2-3. 2010წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი შოთა ბოსტანაშვილი. "არქიტექტურული პოეტიკა". AD 2. გვ.6-7. 2009წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი თენგიზ ჩხაიძე. AD 1. გვ.1,2. 2009წ. .