მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. დოჭვირი, რ. ადამია.  მრავალძრავიანი ელექტროამძრავების დინამიკა. საქ. მეცნ. აკადემიის გამომც. "მეცნიერება". 2004წ. 99940-785-8-5.

დ. ღუღუნიშვილი, null. Β-ქლოროგენინი და მისი მცენარეული წყაროები . თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია, საქართველოს შრომის, ჯანმრელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2002წ. .

ე. მიმინოშვილი. А.Е.Shvelashvili, Т.О.Вардосанидзе, E.B. Miminoshvili.Стереохимия некоторых координационных соединений металлов с дигидразидами карбоновых кислот. Изд-во Мецниереба. 1987წ. Тбилиси 109 с..

ნ. მუხიგულაშვილი, გურგენიძე მ., ლომთათიძე გ., იაშვილი თ., ნავროზაშვილი ლ.. А.С. №1505825, «Устройство для управления стрелочными приводами постоянного тока.» Г. Москва, . . 1989წ. .

Г. Гогичаишвили. Автоматизация принятия решений в системах управления. Тбилиси. Издательство "Мецниереба". 1985წ. .

С. Почовян. Автоматизированная система управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-033-4.

Б. Чурчелаури, მ. ვაზაგაშვილი ზ. ჭურჭელაური b.WurWelauri. АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В ИЗОТРОННЫХ ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2016წ. ISSN1 1512-3936 #2 (41) .

Н. Лоладзе. Алмазы и другие углеродные материалы. . 2009წ. 978-9941-14-387-8.

В. , Лагидзе Т.. Анализ наукоемкости основных отраслей промышленности Грузинской ССР. В сб. научных трудов “Природные ресурсы Грузии и научно-технический прогресс”, изд. “Мецниереба”, Тбилиси. 1986წ. 8 стр..

ნ. მუხიგულაშვილი, თევზაძე ზ., იაშვილი თ.. Анализ работы рельсовых цепей с обучаемыми классифика-торами состояния. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. # 2(395), თბილისი.. 1993წ. .

თ. ძიგრაშვილი. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОНОГРАММ ОТ ДВУХФАЗНЫХ И ДВОЙНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ . ინტელექტი. 2005წ. 99940-39-27-X.

В. . Анализ эффективности и интенсификации непроизводственной сферы в Грузинской ССР. В сб. научных трудов “Природные ресурсы Грузии и научно-технический прогресс”, изд. “Мецниереба”, Тбилиси. 1987წ. 10 стр..

Т. Мегрелишвили. Антиномии Михаила Лермонтова. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2000წ. .

М. Шарикадзе. Аптские аммониты Кавказа . Изд-во "Универсал". Тбилиси. 2015წ. ISBN 978-9941-22-487-4.

ზ. ხუხუნაშვილი. Асимптотические методы в интегралах по траекториям и их приложение.. ВИНИТИ. 1990წ. №1142В-89.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Атлас раннемеловой фауны Грузии . . 2005წ. .

В.Ю. Миндин, С.М. Мазмишвили. Атлас составов конденсированной и газовой фаз системы ”Кремнезем-углерод”. Тбилиси ”Мецниереба’. 1988წ. ISBN 5-520-00016-6.