მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Kuratashvili. RADICAL WAYS TO OVERCOME GENOCIDE OF THE PEOPLE IN THE SPHERE OF HEALTH CARE. Tbilisi: International Publishing House "Progress". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

G. Nabakhtiani, et ol. Radioactive Waste: Sources, Management and Health Risk. Nova Science Publisher. 2014წ. USA.

G. Nabakhtiani, et ol. Radiological Accident in Lia, Georgia. International Atomic Energy Agency. 2014წ. Vienna, Austria.

ო. ვერულავა. ranguli kavSirebis Teoria – amocnobis procesebis modelireba. teqnikuri universiteti”. Tbilisi, 2004w.. 2004წ. .

G. Giorgobiani. Rearrangements of Series. J. Math. Sci., Springer (გადაცემული, 2017). 2017წ. .

Z. Garayanidze. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

ზ. გარაყანიძე. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

D. Chomakhidze, გივი კუბლაშვილი, ლევან მოსახლიშვილი. Renewable Energy of Georgia: Sources and Realization. LAMBERT academic publishing. 2018წ. 978-613-8-32770-7.

I. Kokolashvili, I. Shatilova, L. Rukhadze, I. Kokolashvili. Representatives of the family Hamamelidaceae in neogene of Georgia. Publishing Hous "UNIVERSAL". 2016წ. ISBN 978-9941-22-848-3.

M. Jikia. Right to Self-Determination Vs.Territorial Integrity. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-584-8.

ე. ელიზბარაშვილი. saqarTvelos hava. t. 5-Sida qarTli. H hidrometeorologiis instituti. 2015წ. ISSN:1512-0902.

ე. ელიზბარაშვილი. saqarTvelos klimaturi da agroklimaturi atlasi. saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis instituti. 2011წ. .

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistema (kvadrixeebis meTodebis gamoyenebiT). gamomcemloba `teqnikuri universireti”. 2001წ. Tbilisi,70 gv..

E. Binderi, Vaccaro Associates, Ronald Kidd. Scooby-Doo: The Haunted Carnival (Cartoon Classics) Hardcover. . 1995წ. ISBN-10: 1570361800.

. Selected topics of an infinite-dimensional classical analysis. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2012წ. 978-1-61942-717-4.

E. Binderi, Carlo Lo Raso, Gail Herman. Shark Tale: Lenny's Fishy Fib (Scholastic Reader, Level 3). . 2004წ. ISBN-10: 0439641519.

თ. მაჭარაშვილი. sirtule bunebis struqturasa da dinamikashi. geoprinti. 2000წ. .

Л. Гиоргашвили. Solution of boundary problems of stationary oscillations moment theory of elasticity for half-plane with solid sphere hole. Some problems of the theory of elasticity, TSU. 1980წ. 22-30..

Л. Гиоргашвили. Solution of first boundary problem of oscillation of moment theory of elasticity for half-space. . GPI, N9. 1977წ. 33-35.

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics of the moment theory of elasticity for the half-plane. Some problems of the theory of elasticity. TSU,. 1980წ. 31-38..