მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი. უცხოეთის ქვეყნების ეროვნული საინოვაციო სისტემები. ტექინფორმი. 2009წ. ISBN 978-99928-995-8-8.

ა. ბურჯალიანი. ფ.ვ.ი.შელინგის ფილოსოფიური შეხედულებები.თბილისი 2009 წ.. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-746-5.

ა. ლორია. ფილიაცია და ნატურალიზაცია საქართველოში. "მერიდიანი", თბილისი. 2009წ. .

ა. ბურჯალიანი. ფილოსოფია, სამართალი,პიროვნება.თბილისი 2006 წ.276 გვ.. იურიდიული აზრი. 2006წ. isbn 99928-813-7-6.

ნ. ხაზარაძე, ლ. მელიქიშვილი, ნ. მინდაძე, თ. ხოხობაშვილი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. .

ა. სონღულაშვილი. ქართული ენა და ეროვნული უმცირესობა. უნივერსალი. 2013წ. ISBN/ISSN.

ა. სონღულაშვილი. ქართული კულტურა და ინტელიგენცია 1917-1937. უნივერსალი. 2008წ. ISBN/ISSN.

ი. გელენავა. ქართული პრიოდული პრესის მასალები 1900-1921 წწ. (აფხაზეთი- რელიგია, განათლება, კულტურა). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრი ეროვნებათშორისი ურთიერთობების შესახებ ქართულ დემოკრატიულ პრესაში (1900-1917წწ.). . 2013წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ქვემო ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2003წ. 384 გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი. ცინცაძე, ა. ნანაძე. ქვემო ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2003წ. 1502010000/M607)(06) 2003 . 404 გვ..

რ. ცხვედაძე. ღეროებისა და მართკუთხა ფირფიტების ღუნვაძე გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდი. სტუ. თბილისი. 2000წ. .

ზ. დანელია, ო.ნათიშვილი, ვ.თევზაძე. ღვარცოფებისა და ღვარცობსაწინააღმდეგო ნაგებობის ჰიდრავლიკა. გამომცემლობა ”ისარი”. 1995წ. ISBN 5-520-379.

ვ. შუბითიძე. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი. საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია". 2008წ. 978-9941-9044-9-3.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია, ზ. კვეტენაძე. შავი ზღვის აუზში მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესებიო. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-0-1282-2.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. შაქარი და შაქრის შემცვლელები. მონოგრაფია, თბილისი. 2004წ. .

გ. ყიფიანი, ე. მაჩაიძე. შედგენილი თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარიშების თეორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

რ. მახვილაძე. შენობა–ნაგებობების შედასების კრიტერიუმები და აუდიტი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი . 2010წ. 978–9941–14–741–8.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე. შესავალი ენერგომენეჯმენტში. USAID, ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი (ECI). 2011წ. ISBN 978-9941-0-91476-5.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2009 უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-2040-7 276გვ..