მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ხომერიკი. . . 0წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. . Сообщения АН Грузинскои ССР . 1974წ. T.76 No.2,309-312.

მ. კაშიბაძე. . . 0წ. .

გ. ბერიკელაშვილი. . . 0წ. .

მ. თევდორაძე, null. . . 0წ. .

მ. თევდორაძე. . . 0წ. .

გ. დგებუაძე. . . 0წ. .

R. Ruxadze. T. Burchuladze. The Fourier method in three-dimensional boundary-contact dynamic problems of elasticity. . . Georgian Mathematical Journal. 1995წ. Vol.2, #6,, 555-576..

ვ. დავითაია. “Tradice, kontext, komunikativnost”. მონოგრაფია _ სასწავლო წიგნი, . 2011. პრაღა.. . 2011წ. .

გ. ფანცულაია. Generators of Shy Sets in Polish Groups. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2011წ. 978-1-61728-030-6.

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები (თეორია,ანალიზი,ორგანიზაცია,მართვა). სს და მართვის ქართულ–ბრიტანული უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2010წ. 304 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ი.გოგორიშვილი. საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. . 2011წ. 270 გვერდი.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. . დამტკიცებულია სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს მიერ. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2006წ. 978-9941-14-258-7 300 გვ..

გ. არაბიძე. საქართელოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-25-8.

მ. მაცაბერიძე, ზ.გასიტაშვილი, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები . სტუ-ის გამომცემლობა . 2009წ. 978-9941-14-389-2.

ლ. იმნაიშვილი. ციფრული სისტემების სინთეზი, იერარქიულობა და მრავალფუნქციურობა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 979-9941-14-439-4. .

ა. დემეტრაშვილი. "2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი პირველი. . 2011წ. ბათუმი.

ა. დემეტრაშვილი. "დემოკრატია -არჩევნები და წარმომადგენლობითი მმართველობა". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მესამე. . 2017წ. თბილისი.

ლ. ოსიძე, დევდარიანი ნანა, რცხილაძე გულბაათ, არჩვაძე იოსებ, ვეკუა გიორგი. "ვარდების რევოლუცია", შედეგები. (დამოუკიდებელი საექსპერტო მოხსენება). თბ, 2012. 2012წ. .