მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი. არაწრფივი მექანიკური სისტემების ვიბრაციული პროცესების ანალიზი და ტექნიკური დიაგნოსტიკის მეთოდოლოგია. გამომცემლობა “ლეგა”, თბილისი, . 2012წ. .

გ. ხეოშვილი. ,,ვასილი როზანოვი". ნეკერი. 2013წ. ISBN 978-9941-436-76-5.

ქ. პავლიაშვილი. 18. „სახელმადიდებლობის“ ერესი-„ათონის ამბოხების“ საფუძველი,საქ.მეცნ.აკადემიის 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული „ქრისტიანობა და მსოფლიო რელიგიები“,თბ.,. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 39. Family as the Church-Principles of the Christian education of child in the family (On example of the Orthodox Church),jour.Ecumany and Law,Katowine(Poland),. . 2014წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 51. Православная церковь о современном экологическом кризисе и проблемах,сб.Церковь и общество,г.Ужгород. . 2016წ. .

. Generators of Shy Sets in Polish Groups. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2011წ. 978-1-61728-030-6.

S. Pagava, Chelidze N., Dunker R., Kharashvili G., Pagava S., Rusetski V., null. Initiating a new independent radiological monitoring program in the Republic of Georgia.. Proceedings of 49th Annual Health Physics Society Meeting, Washington DC, U.S.A., July, 2004. 2004წ. .

K. Shengelia, Collective monograph edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. K.SHENGELIA- INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT TRENDS IN GEORGIA. INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: MICROECONOMIC, MACROECONOMIC AND MESOECONOMIC LEVELS, Volume 1 . Recommended for publication by the Academic Council of Aleksandras Stulginskis University (26.12.2016); Kaunas, Lithuania . 2016წ. ISBN 978-9934-8643-1-5 .

S. Pagava, A.A.Burchuladze, S.V.Pagava, G.I.Togonidze, M.V.Avtandilashvili.. Radiocarbon and 11-year variations of cosmic rays. Radiocarbon, USA, 1993, vol. 35, No 3, p. 347-350.. 1993წ. .

S. Pagava, M.Avtandilashvili, A.Burchuladze jr., S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, G.Togonidze.. Radiological Background of the Georgian Part of the Black Sea.. Proceedings of the International Symposium on Marine Pollutions, Monaco, 5-9 October 1998, IAEA, Vienna, 1999, pp. 338-339.. 1999წ. .

რ. თევზაძე, M. Mania, T. Toronjadze. Stochastic Control, Book chapter 28 , pp. 581-608.. Sciyo. 2010წ. .

S. Pagava, A.Burchuladze, Robakidze. Z, Rusetski. V, Tsintsadze. D. Tbilisi Underground Laboratory.. . 1992წ. .

S. Pagava, Avtandilashvili M., Pagava S., Robakidze Z., Rusetski V., Togonidze G.. The Professional Oriented Regional Radioecological Collaboration of Southern Caucasian States.. NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 41. Dordrecht/Boston/London, 2004, pp. 225-229.. 2004წ. .

Р. Гогаладзе. Геметрические вопросы преобразований прикосновения в исследовании пространственных зубчатых зацеплений и их практические приложения . Г Т У Тбилиси 2009. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1436-9 103 стр..

Е. Елизбарашвили. Ж. Д. Алибегова, Э. Ш.Элизбарашвили, Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах . Гидрометеоиздат Ленинград. 1980წ. .

Т. Гиоргадзе, Гиви Цинцадзе, Маия Цинцадзе. Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами. „Технический университет“, Тбилиси . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. К вопросу повышения надежной работы ограж-дающих устройств переезда на двухпутных участках железной дороги с двухсторонним дви-жением. . Межвузовский сборник научных трудов. Авто-матизация технологи-ческими процессами на ж.д. транспорте - Ростов на-Дону, РИИЖТ, . 1989წ. .

А. . Кураташвили. Проблемы научного творчества: политико-правовые и социально-экономические пути и механизмы их преодоления . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1556-4.

А. . Кураташвили. ПУТИ ИСКОРЕНЕНИЯ ГЕНОЦИДА НАРОДА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

А. . Кураташвили. Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц. Принципиально новое научное направление – необходимая научная основа защиты интересов человека и социально-экономического прогресса . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.