მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1964 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Х. Микадзе, Мревлишвили Нуну, Гавтадзе Тамар. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

Мревлишвили Нуну. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

. Введение в неассоциативную теорию поля.. Изд-во “Зекари”. 2005წ. Часть 1, стр. 257.

. Введение в неассоциативную теорию поля. часть 2. შპს ,,ვისტა ჯგუფი" თბილისი. 2011წ. .

Дж. Шанидзе. Вопросы идентификации и создания АСУ ТП пылеватых руд и концентратов. Изд." Технiка" Киев. 1993წ. .

И. Иорданишвили. Вопросы эко-эволюции горных водохранилищ Грузии.. "Универсал". 2012წ. ISBN 978-9941-17-843-6.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Выбор режимов движеня автотранспортных средств (на груз. языке). . 2002წ. .

Б. Чурчелаури, მ. ვაზაგაშვილი ზ.ციხელაშვილი, გ. ჯაფარიძე. ბ. ჭურჭელაური. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖЕВОЙ СИСТЕМЫ. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2017წ. ISSN1 1512-3936 #2 (45) .

ვ. ზვიადაური. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Мецниереба. 1982წ. М607(06)-82.

Г. Магалашвили. Геология и промышленная оценка цементного сырья Кавказа. изд. "Мецниереба" АН ГССР . 1975წ. .

Г. Магалашвили. Геология и промышленная оценка цементного сырья Кавказа. изд. "Мецниереба" АН ГССР . 1975წ. .

Л. Aсатиани. Геометрические построения на плоскости с использованием методов пересечения и преобразования. Технический университет. 2007წ. ISBN978-99940-953-4-6.

Б. Чурчелаури, რ.გოგალაძე, ზ. ციხელაშვილი. геометрические свойстиа и синтез простраиственных зувчатых зацеплений. Научно-технический отраслевой журнал "ТРАНСПОРТ". 2012წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (45-46).

Б. Чурчелаури, რ. გოგოლაძე, ზ.ციხელაშვილი. геометрические свойстиа и синтез простраиственных зувчатых зацеплений. Научно-технический отраслевой журнал "ТРАНСПОРТ" . 0წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (45-46).

Л. Зурабишвили. Геометрические способы исследования многозвенных механизмов . Грузинский технический университет, . 2008წ. Тбилиси, 70с..

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Гидравлический удар в трубопроводах при транспортирований многофазных гидросмесей . Тбилиси, Мецниереба, – 233 с. 1997წ. .

Б. Чурчелаури, Зоненашвили Имедадзе. Деформация цилиндгической пологой оболочки с прямолинейной выдавкой. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2008წ. ISSN1 512-3936, #3(10).

ვ. ზვიადაური. Динамика вибрационных транспортно-технологических машин. Мецниереба. 2001წ. 5-52001536-8.