მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხუხუნაშვილი. Асимптотические методы в интегралах по траекториям и их приложение.. ВИНИТИ. 1990წ. №1142В-89.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Атлас раннемеловой фауны Грузии . . 2005წ. .

В.Ю. Миндин, С.М. Мазмишвили. Атлас составов конденсированной и газовой фаз системы ”Кремнезем-углерод”. Тбилиси ”Мецниереба’. 1988წ. ISBN 5-520-00016-6.

Х. Микадзе, Мревлишвили Нуну, Гавтадзе Тамар. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

Мревлишвили Нуну. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

დ. კურდღელაიძე. Введение в неассоциативную теорию поля.. Изд-во “Зекари”. 2005წ. Часть 1, стр. 257.

დ. კურდღელაიძე. Введение в неассоциативную теорию поля. часть 2. შპს ,,ვისტა ჯგუფი" თბილისი. 2011წ. .

Дж. Шанидзе. Вопросы идентификации и создания АСУ ТП пылеватых руд и концентратов. Изд." Технiка" Киев. 1993წ. .

И. Иорданишвили. Вопросы эко-эволюции горных водохранилищ Грузии.. "Универсал". 2012წ. ISBN 978-9941-17-843-6.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Выбор режимов движеня автотранспортных средств (на груз. языке). . 2002წ. .

Б. Чурчелаури, მ. ვაზაგაშვილი ზ.ციხელაშვილი, გ. ჯაფარიძე. ბ. ჭურჭელაური. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖЕВОЙ СИСТЕМЫ. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2017წ. ISSN1 1512-3936 #2 (45) .

ვ. ზვიადაური. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Мецниереба. 1982წ. М607(06)-82.

Г. Магалашвили. Геология и промышленная оценка цементного сырья Кавказа. изд. "Мецниереба" АН ГССР . 1975წ. .

Г. Магалашвили. Геология и промышленная оценка цементного сырья Кавказа. изд. "Мецниереба" АН ГССР . 1975წ. .

Л. Aсатиани. Геометрические построения на плоскости с использованием методов пересечения и преобразования. Технический университет. 2007წ. ISBN978-99940-953-4-6.

Б. Чурчелаури, რ.გოგალაძე, ზ. ციხელაშვილი. геометрические свойстиа и синтез простраиственных зувчатых зацеплений. Научно-технический отраслевой журнал "ТРАНСПОРТ". 2012წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (45-46).

Б. Чурчелаури, რ. გოგოლაძე, ზ.ციხელაშვილი. геометрические свойстиа и синтез простраиственных зувчатых зацеплений. Научно-технический отраслевой журнал "ТРАНСПОРТ" . 0წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (45-46).