მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2009წ. 272გვ. .

გ. მაღალაშვილი, ი. ცინცაძე, ი. რეხვიაშვილი, ა. სულაძე. შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2009წ. 276 გვ..

ი. მეტრეველი. შროშანისებრთა (Liliaceae)ოჯახის ბოლქვოვან მცენარეთა სოკოვანი დაავადებები, უმთავრესის, სოკო Alternaria Alternata-ს ბიოეკოლოგიური თავისებურებანი და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები აღმოსავლეთ საქართველოში. დაიბეჭდა შპს. „ვისტა ჯგუფში". 2013წ. ISBN978-9941-0-5198-2. თბილისი..

ქ. ჯიჯეიშვილი. შტრიხები საქართველოს პრეზიდენტთაათვის პოლიტიკური პორტრეტის. "ცოდნა". 2009წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ციფრული დამაგროვებელი სქემების სინთეზი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2006წ. ISBN 99940-56-07-7. .

ნ. ხაზარაძე, ნ. ბახსოლიანი. ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის და კულტურის წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი. მწიგნობარი. 2012წ. 978-9941-424-47-2.

ზ. ჭარბაძე. წვიმა და წვიმისმიერი ეროზია. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3158-10.

ვ. მენთეშაშვილი, მ. მენთეშაშვილი, რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე. წვრილსერიული წარმოების პირობებში მოცულობითი შტამპვით და სხმული ნამზადების მიღების ტექნოლოგიურ პროცესში ჯგუფური მეთოდების გამოყენება . მონოგრაფია; თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 128 გვ. ISBN 99940-14-70-6. 2004წ. .

რ. ცხვედაძე. წყვეტილმახასიათებლიანი ფილებისა და გარსების გაანგარისების ვარიანტები. სტუ. თბილისი. 2004წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. წყლის გაწმენდა რადიაქტიური და სხვა მავნე დამაბინძურებლებისაგან. ``უნივერსალი``. 2009წ. 100 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, ციხელაშვილი ზაურ, ჯერენაშვილი გიორგი. წყლის მიწოდების სისტემაში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. მეცნიერება, თბილისი, 2000წ.,. 225 გვ.. 2000წ. .

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჯერენაშვილი,ზ.გასიტაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემებში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ა.ფრანგიშვილის რედაქციით. თბილისი"მეცნიერება", გვ.225. 2000წ. SBN 99928-51-47-3.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის მშენებლობის დროს გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები და ბურღვის ინოვაციური, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური საშუალებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-031-0.

თ. ჭანტურია. ხელოვნების დაარქიტექტურული გარემოსთანაზიარება. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №1(24) 2012.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ისტორიის ფილოსოფია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია, ფსიქოლოგია. . . 2008წ. 142 გვერდი.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვი. . 2010წ. 241 გვერდი.

ჰ. კუპრაშვილი. ხუთი უკვდავი ქართველი. XIX საუკუნის პირველი ნახევარი. უნივერსალი. 2012წ. ISBN 978-9941-17-569-5.

ვ. აბულაძე. ხუნწ. . 0წ. .

ვ. აბულაძე. ხუნწ. . 0წ. .

თ. გველესიანი. ჰიდროკვანძების წყალსაცავებში ექსტრემალური ჰიდროდინამიკური (ტალღური) პროცესების მოდელირება და გარემოზე ზემოქმედების პრევენცია.. გამომცემლობა ''უნივერსალი". 2010წ. ISBN 978-9941-17-136-9.