მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili, L.Jentsch. Three-dimensional mathematical problems of thermoelasticity of anisotropic bodies. Part I. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, v. 17. 1999წ. .

D. Natroshvili, L.Jentsch. Three-dimensional mathematical problems of thermoelasticity of anisotropic bodies. Part II. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, v. 18. 1999წ. .

O. Lanchava. Tskaltubo (Prometheus) Cave System – Some Issues of Research. . LAP LAMBERT Academic Publishing, Gmbh & CO.. 2017წ. .

O. Lanchava, Nana Bolashvili, Kukuri Tsikarishvili. Tskaltubo (Prometheus) Cave System – Some Issues of Research. . LAP LAMBERT Academic Publishing, Gmbh & CO.. 2017წ. ISBN: 978-3-330-04974-1.

O. Lanchava. Tskaltubo (Prometheus) Cave System – Some Issues of Research. . LAP LAMBERT Academic Publishing, Gmbh & CO.. 2017წ. ISBN: 978-3-330-04974-1.

ო. ვერულავა. Tvisebrivi niSnebis analizi nabeWdi teqstebis amocnobisaTvis. teqnikuri universiteti”. Tbilisi. 2009წ. .

Л. Гиоргашвили, R.Meladze. Uniqueness theorems for exterior problems of stationary oscillations of the theory of elasticity. Works of IAM of TSU, vol. 46, . 1992წ. 112-119..

Л. Гиоргашвили. Uniqueness theorems for the exterior problems of stationary oscillations of the theory of elasticity. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua IAM of TSU, Vol.6, N2. 1991წ. 59-63.

T. Patarkalashvili. Urban and peri-urban forests of Tbilisi. Annals of agrarian science. 2015წ. vol.13,№1.

M. Salukvadze. Vector-Valued Optimization Problems in Control Theory. Academic Press, New York. 1979წ. .

M. Salukvadze, L.kaldani et alt.. Vilnerability, Hazars and multiple risk assesment for Georgia. Natural Hazars. Journal of the prevention and Mitigation of natural hazards.. 2012წ. ISSN 0921-03 OX, Nat.Hazards DOI, p.37.

E. Binderi, Orlando de la Paz, Jennifer Liberts , RH Disney. Walt Disney's Cinderella: Here Comes the Bride (Magnetic Play Book) Board book. . 2001წ. ISBN-10: 0736411984.

გ. სურგულაძე, გულიტაშვილი მიხეილი, კივილაძე ნინო. Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და ვერიფიკაცია. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2015წ. 978-9941-0-7682-4.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, L.-E. Persson. Weighted Norm Inequalities for Integral Transforms with Product Kernels. Nova Science Publishers, New York,. 2010წ. ISBN: 978-1-60741-591-6.

დ. ფოცხვერაშვილი. XVII საუკუნის საფრანგეთის ხელოვნება 145 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. XVIII საუკუნის ქართლ-კახეთისა და თანამედროვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება. უნივერსალი. 2011წ. ISBN/ISSN.

მ. ბლიაძე. XX საუკუნე და ქართველი ეკონომისტები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2006წ. ISBN 99940-61-11-9.

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის საქართველოს არქიტექტურა. სტილისტური ასპექტები. AD 8. გვ. 4,5. 2008წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი ვახტანგ დავითაია. . AD 15. გვ.8,9. 2015წ. .

ვ. გელაშვილი. XX საუკუნის ქართველი არქიტექტორები. არქიტექტორი ვახტანგ დავითაია. "სკოლა სოფელ გავაზში". AD 5. გვ.2,3. 2011წ. .