მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ძიგრაშვილი. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОНОГРАММ ОТ ДВУХФАЗНЫХ И ДВОЙНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ . ინტელექტი. 2005წ. 99940-39-27-X.

В. . Анализ эффективности и интенсификации непроизводственной сферы в Грузинской ССР. В сб. научных трудов “Природные ресурсы Грузии и научно-технический прогресс”, изд. “Мецниереба”, Тбилиси. 1987წ. 10 стр..

Т. Мегрелишвили. Антиномии Михаила Лермонтова. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2000წ. .

М. Шарикадзе. Аптские аммониты Кавказа . Изд-во "Универсал". Тбилиси. 2015წ. ISBN 978-9941-22-487-4.

В. Садрадзе. Археологические памятники "Мцхета Великой" эпохи средней бронзи. . მეცნიერება. 1993წ. ISBN 5-520-01490-6 .

ზ. ხუხუნაშვილი. Асимптотические методы в интегралах по траекториям и их приложение.. ВИНИТИ. 1990წ. №1142В-89.

შ. კელეპტრიშვილი, И. Кванталиани. Атлас раннемеловой фауны Грузии . . 2005წ. .

В.Ю. Миндин, С.М. Мазмишвили. Атлас составов конденсированной и газовой фаз системы ”Кремнезем-углерод”. Тбилиси ”Мецниереба’. 1988წ. ISBN 5-520-00016-6.

Х. Микадзе, Мревлишвили Нуну, Гавтадзе Тамар. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

Мревлишвили Нуну. Биостратиграфия мезо-кайнозойских отложений бассейнов рек Ксани и Арагви по микрофораминиферам нанопланктону . თბილისი2011. 2011წ. №GNSF/ST07-200.

. Введение в неассоциативную теорию поля.. Изд-во “Зекари”. 2005წ. Часть 1, стр. 257.

. Введение в неассоциативную теорию поля. часть 2. შპს ,,ვისტა ჯგუფი" თბილისი. 2011წ. .

Дж. Шанидзе. Вопросы идентификации и создания АСУ ТП пылеватых руд и концентратов. Изд." Технiка" Киев. 1993წ. .

И. Иорданишвили. Вопросы эко-эволюции горных водохранилищ Грузии.. "Универсал". 2012წ. ISBN 978-9941-17-843-6.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Выбор режимов движеня автотранспортных средств (на груз. языке). . 2002წ. .

Б. Чурчелаури, მ. ვაზაგაშვილი ზ.ციხელაშვილი, გ. ჯაფარიძე. ბ. ჭურჭელაური. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖЕВОЙ СИСТЕМЫ. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2017წ. ISSN1 1512-3936 #2 (45) .

ვ. ზვიადაური. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Мецниереба. 1982წ. М607(06)-82.