მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბედიანაშვილი, Ю.Т.Дъяков. Мутанты Venturia inaequaelis (Ckt.) Wint. Устойчивые к фунгицидам. Известия Академии Наук СССР, сер. биол. 1986წ. .

ც. ბედიანაშვილი. Мутанты возбудителя парши яблони Venturia inaequaelis (Ckt.) Wint. устойчивые к некоторым фунгицидам.- Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Москва, МГУ. 1985წ. .

Т. Мегрелидзе, Кипиани Т., Бицадзе Д., Чурадзе Т.. Наглядная математика для инженеров. Издательство - Интелекти. 2007წ. ISBN 978-99940-992-0-7.

ზ. გედენიძე. Напряженно-деформированное састаяние оболочечныч гидротехнических конструкций и сооруженийю. მონოგრაფია სტუ-ის გამომცემლობა. 2001წ. ISBN 99928-78-91-6 c.204.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Б. Багатурия. Натуральные вина, соки и напитки (Технология получения, показатели натуральности и методы идентификации).. Монография, Тбилиси.. 2008წ. 520 с..

Т. Мчедлишвили. Научные основы и прикладные задачи теории синтеза нелинейных систем приводов по заданным переходным процессам.. Технический университет. 2008წ. ISNB 978-9941-14-071-6.

Р. Рухадзе. Некаторые граничные задачи термодиффузии, решаемые в квадратурах. . . Georgian Engineering News. 2010წ. , №4,, 25-28. .

А. Джагмаидзе, Д.Натошвили, М.Сванадзе. Некоторые задачи линейной теории упругих смесей . Изд-во ТГУ, . 198წ. 213с.

В. Бурков, В. Бурджанадзе, Г. Джавахадзе, С. Хуцишвили, И. Горгидзе. некоторые задачи управления корпоративными системами. технический университет. 2007წ. 978-99940-57-92-4.

И. Хомерики, В.Н.Бурков, В.О.Бурджанадзе, И.В.Буркова, Д.А.Горгидзе, И.А.Горгидзе, Г.С.Джавахадзе, С.А.Хуцишвили. Некоторые задачи управления корпоративными системами. Российская АН. Институт управления им. В.А.Трапезникова. Грузинский технический университет. Тбилиси-Москва. 2007წ. .

null. Некоторые задачи управления корпоративными системами. Технический университет. 2007წ. 237ст..

М. Салуквадзе, Жуковский В.И.. Некоторые игровые задачи управления и их приложения. Тбилиси: "Мецниереба". 1998წ. .

Б. Чурчелаури, რ. გოგალაძე, ქ. ჭკუასელი, ნ. ბერიშვილი. некоторые конструктивные вопросы преовразований прикосновения. Научно-технический отраслевой журнал "ТРАНСПОРТ". 2012წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (45-46).

З. Богвелишвили. Некоторые конструктивные особенности выравнивающих систем подрессоривания автомобилей. Тбилиси, Тбилисский инженерный институт, 28 с. 1993წ. .

ლ. ჯიქიძე. Некоторые стационарные и нестационарные задачи магнитной гидродинамики. . 2011წ. ISBN 978-9941-0-3764-1.

. Некоторые стационарные и нестационарные задачи магнитной гидродинамики. . 2011წ. 978-9941-0-3764-1.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Несимметричные планы второго порядка . Тбилиси: Технический университет,191 с . 2000წ. 99928-78-78-9.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, В. Габисония. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

. Нескалярная оптимизация и дифференциальные игры в смысле Парето. საქართვ ელოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი . 2006წ. .