მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. . З. Гараканидзе. Выгодная труба. . Business Time Georgia.стр. 62-65. 2014წ. .

ზ. გარაყანიძე. З. Гараканидзе. Газовое противостояние. . Business Time Georgia. стр. 38-41. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Газовые перипетии.. Business Time Georgia. стр. 36-39;. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Грузия на энергетическом перекрестке Доклад . Семинар «Российско-грузинские отношения — перспективы сотрудничества» в Тбилиси 2 апреля 2016 года. 2016წ. .

З. . З. Гараканидзе. Игры с западом. . Business Time Georgia. стр. 40-44;. 2014წ. .

ზ. გარაყანიძე. З. Гараканидзе. Каспийское напряжение.. Business Time Georgia. стр. 26-29;. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Короли и пешки. . Business Time Georgia. стр. 72-77. 2015წ. .

ზ. გარაყანიძე. З. Гараканидзе. Процентные колебания. Business Time Georgia. стр. 28-31;. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Санкции к бою.. Business Time Georgia. стр. 28-31;. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Экономика по-соседски. . Business Time Georgia.стр. 74-76. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Энергосинхронизация. . Business Time Georgia. стр. 18-21;. 2014წ. .

З. . З. Гараканидзе. Эхо санкций в Грузии. . Business Time Georgia. стр. 14-17;. 2014წ. .

ზ. გარაყანიძე. З. Гараканидзе. Эхо санкций в Грузии. . Business Time Georgia. стр. 14-17;. 2014წ. .

ზ. გარაყანიძე. З. Гараканидзею Крымский шах и мат. Business Time Georgia. стр. 30-33;. 2014წ. .

Л. Шавлиашвили, З.И Чантладзе . Загрязненность природных вод и почв Грузинской ССР в результате химизации сельского хозяйства. Гидрометеоиздат, Ленинград. 1982წ. 110 с..

. Загрязненность природных вод и почв Грузинской ССР в результате химизации сельского хозяйства. Гидрометеоиздат, Монография, Ленинград. 1982წ. .

М. Салуквадзе. Задача А.М. Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления. Тбилиси: "Мецниереба". 1988წ. .

М. Салуквадзе. Задачи векторной оптимизации в теории управления. Тбилиси: "Мецниереба". 1975წ. .

З. . Захват ресурсов. Business Time Georgia. . Business Time Georgia. стр. 26-29;. 2014წ. .

И. Круашвили, Круашвили И. Г.. Защита инфрастуктурных объектов от селевых потоков (Экологические проблемы). LAP Lambert Academic Publishing, Германия, 104 стр... 2016წ. .