მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Загрязненность природных вод и почв Грузинской ССР в результате химизации сельского хозяйства. Гидрометеоиздат, Монография, Ленинград. 1982წ. .

М. Салуквадзе. Задача А.М. Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления. Тбилиси: "Мецниереба". 1988წ. .

М. Салуквадзе. Задачи векторной оптимизации в теории управления. Тбилиси: "Мецниереба". 1975წ. .

З. . Захват ресурсов. Business Time Georgia. . Business Time Georgia. стр. 26-29;. 2014წ. .

И. Круашвили, Круашвили И. Г.. Защита инфрастуктурных объектов от селевых потоков (Экологические проблемы). LAP Lambert Academic Publishing, Германия, 104 стр... 2016წ. .

И. Бердзенишвили. Защитные стеклопокрытия для химического оборудования труб и трубопроводов. Тбилиси: Технический университет, – 150с. 2008წ. 978-9941-14-061-7.

М. Габуниа, Леоненко Тетяна Эвгенивна, Леоненко Максим Иванович, Габуния Михайл Теймуразович. ЗЛОЧИННІСТЬ НА РЕЛІГІЙНОМУ ГРУНТІ: ФЕНОМЕН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ. Запорижжя-Тбилиси. 2017УДК 343.232-029:2-1-423.44:343.85(043.3/5) ББК 88.5. . . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის და უკრაინის ზაპოროჟიეს ნაციონალურ-ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი მონოგრაფია..

null, ЛЕОНЕНКО ТЕТЯНА ЕВГЕНЕВНА, ЛЕОНЕНКО МАКСИМ ИВАНОВИЧ, ГАБУНИЯ МИХАЙЛ ТЕЙМУРАЗОВИЧ. ЗЛОЧИННІСТЬ НА РЕЛІГІЙНОМУ ГРУНТІ: ФЕНОМЕН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ. Запорижжя-Тбилиси. 2017УДК 343.232-029:2-1-423.44:343.85(043.3/5) ББК 88.5. . . . 2017წ. შენიშვნა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის (ყოფილი სამართლის დეპარტამენტის) და უკრაინის ქ. ზაპოროჟიეს იურიდიული ფაკულტეტის ერთობლივი მონოგრაფია. მიღებულია გამოსაქვეყნებლად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე 06.2017, მონოგრაფიის პრეზენტაცია განხორციელდა ფაკულტეტზე უკრაინელი თანაავტორების მონაწილეობით 16.11.2017 იხ. http://law.gtu.ge.

Н. Мчедлишвили, Нариманашвили Н. Идентификация нелинейных динамических систем управления. Грузинский технический университет, Тбилиси. 2009წ. .

Нариманашвили Н.. Идентификация нелинейных динамических систем управления. Грузинский технический университет. 2009წ. ISBN 978-9941-14-594-0.

Н. Гилаури, ჯინჭარაძე დინარა. Из истории русско-грузинских литературных взаимосвязей XIX-XX века. . 0წ. .

Н. Берая, Е. Бочоридзе, Е. Гварамия. Изменение свойств, связанных с точностью оценок коэффициентов регреcсии симплекс-решетчатых планов в условиях ошибок эксперимента . Избранные вопросы современной науки. Монография. ЧастьXVII. / Научный ред. д.п.н., проф. С.П.Акутина. – М.:Издательство «Перо», 125 с. 2015წ. 978-5-00086-618-4.

К. Щеретели, Н.Кереселидзе. Иммитационная модель управления пуска элементов привода электровоза постоянного тока. ბიზნეს–ინჟენერინგი. 2015წ. .

Н. Берая. Исследование планов второго порядка при наличии ошибок эксперимента . Тбилиси: Технический университет, 338 с. 2005წ. 99940-48-06-6.

З. Богвелишвили. Исследование пневматической выравнивающей системы подрессоривания транспортных машин. Автореферат диссертации на соиск.ученой степени канд.техн.наук, Москва, 16 с. (ДСП). 1983წ. .

Н. Берая. Исследование симметричных композиционных планов второго порядка . Тбилиси: Технический университет, 116 с. 2003წ. 99940-14-49-8.

ნ. მუხიგულაშვილი. Исследование стабильности параметров рельсовой цепи в условиях Зкв.ж.д. . Отчет по научно-исследовательской теме №09-461-79.- Тбилиси, ГПИ.-. 1980წ. .

ა. მამულაშვილი, Г. Цинцадзе. Исследованые Цианатных соединении металлов. Технический унивеситет. 2016წ. .

Л. Чхартишвили. Итерационные и трансцендентное решения алгебраических уравнений (Монография). Palmarium Academic Publishing. 2012წ. ISBN 978-3-8473-9710-6.