მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1947 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Аланиа, Кемертелидзе Э.П., Шалашвили К.Г.,Сагареишвили Т.Г., Кавтарадзе Н.Ш.. Оригинальные лекарственные препараты флавоноидоносных растений Грузии, 120 с.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. 2016წ. 978-9941-0-8619-9.

ე. ელიზბარაშვილი, Элизбарашвили М. Э. Основные проблемы климатологии ландшафтов. Тбилиси,. зеон. 2006წ. 118.

Н. Давиташвили. Основы динамического анализа рычажной системы торможения вагонов . Комитет ИФТоММа Грузии», 264 с. 2004წ. ISBN 99928-942-2-9.

Г. Шарашенидзе, Давиташвили Н.С. Основы динамического анализа рычажной системы торможения вагонов. (монография).. Комитет ИФТоММ-а Грузии. . 2004წ. ISBN 99928-942-2-9. Тбилиси, 2004, 264 с..

ნ. დავითაშვილი. Основы динамического исследования шарнирно-рычажных механизмов с учетом трения. Комитет ИФТоММа Грузии», 352 с. 2002წ. ISBN 99928-942-0-2.

Ш. Церодзе. Основы математического анализа отражающей поверхности офсетных параболических антенн. Утверждено Исполнительным Советом Комитета Международной Федерации по содействию наукам о машинах и механизмах (ИФТоММ) Грузии. 2009წ. ISBN 978-99928-942-9-3. -81с.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Дундуа П.В., Читидзе З.Д., Гелашвили И.Н. Основы построения и разработка станков и станочных систем для художественной резьбы по дереву. . Технический университет. 2008წ. ISNB 978-9941-14-122-5.

А. Прангишвили, Б. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно времеными сетевыми потоками. изд. «Технический Университет», Тбилиси. 264 . 1997წ. .

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Б.Дж.Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба", стр.264. 1997წ. О [1402000000/М607(06)-97].

ციხელაშვილი ზაურ, А.И.Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О [1402000000/М607(06)-97].

З.И.Цихелашвили, А.И.Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О [1402000000/М607(06)-97].

З.И. Цихелашвили, А.И. Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О (1402000000/М607(06)-97.

გ. ვარშალომიძე. Основы технологии обработки буровых и цементных растворов. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1011წ. 978-9941-20-019-9.

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Основы управления технического состояния автомобильной техники (на груз. языке),. Мецниереба. 2004წ. .

В. . Оценка изменения некоторых показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов в Грузии. В сб. научных трудов “ Научно-технический прогресс в использовании природных ресурсов Грузии ”, изд. “Мецниереба”, Тбилиси. 1989წ. 10 стр..

И. Геленава, ჯემალ გამახარია, რევაზ ხვისტანი, ლია ახალაძე, მალხაზ ბარამიძე, თამაზ ბერაძე, ბეჟან ხორავა, დაზმირ ჯოჯუა, თეიმურაზ გვანცელაძე და სხვ. Очерки из истории Грузии - Абхазия с древнейших времен до наших дней.. მერიდიანი. 2009წ. .

И. Коколашвили, И.И. Шатилова. Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии . გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. ISBN 978-9941-22-089-0.

И.И. Шатилова. Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии . გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. ISBN 978-9941-22-089-0.

И. Чхеидзе, Нодар Харатишвили, Джохзеф Ронсен, Фридон Инджия. Пирамидальное кодирование изображений. Москва,"Радио и связь". 1996წ. ISBN 5-256-01.354-8.