მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. . Кураташвили. Философия социальной цели. Принципиально новое научное направление – исходная теоретическая основа формирования и функционирования истинно человеческого общества и государства. Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-2-3.

null, В.Бурков В.Бурджанадзе И.Буркова Д.Горгидзе И.Горгидзе Г.Джавахадзе И.Хомерики. . Некоторые задачи управления корпоративными системами. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-57-92-4..

დ. გორგიძე, ნ. მახვილაძე, ჯ.შარიქაძე. Развитие математики, механики и инженерной - механики в Грузии. Технический университет. 2010წ. 247ст..

ნ. ტყემალაძე. Распознаваниe, классификация, оценки. “Мецниереба”, Тбилиси. 1990წ. .

Церодзе М.П., Дзидзишвили Ю.Г.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. “Технический Университет”, Тбилиси . 2009წ. 978-9941-14-659-6.

Н. Лоладзе, М.П.Церодзе. Ю.Г.Дзидзишвили.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. . “Технический Университет”, Тбилиси. 2009წ. 978-9941-14-659-6.

М. Церодзе, Н.Т. Лоладзе, Ю.Г.Дзидзишвили.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-659-6.

Н. Лоладзе, М.П.Церодзе.. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . “Технический Университет”,Тбилиси, . 2009წ. 978-9941-14-403-5.

Е. Елизбарашвили. Э. Ш.Элизбарашвили, С. Г. Блануца Н. И. Карцивадзе, Курорт Уреки. Издательство “ Сабчота Сакартвело”. 1983წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი მალაშხიას ახალი მეტაეკონომიკური ნაშრომები,რეცენზენტი. რეცენზენტ. 2014წ. .

. გიორგი მელიქიშვილი - 90, ბიოგრაფია. ლოგოსი, 102 გვ.. 2008წ. 978-9941-401-34-3.

ი. ჟორდანია. გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. , 2007. . . 2007წ. 206გვ..

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები (თეორია,ანალიზი,ორგანიზაცია,მართვა). სს და მართვის ქართულ–ბრიტანული უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2010წ. 304 გვერდი.

ი. ჟორდანია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . . 2008წ. 312 გვ...

. მიწისქვეშა მშენებლობაში ნაშხეფბეტონის და ანკერების გამოყენების გამოცდილება.. 2009. 2009წ. 87 გვ..

ი. ჟორდანია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. 376 გვ...

ა. სიჭინავა, ი.გოგორიშვილი. საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. . 2011წ. 270 გვერდი.

კოტე ბეთანელი, იულიუს ცინცაძე, გიგლა გობეჩია, და სხვები. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება, საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია, 304 გვ.. 2004წ. 99940-785-5-0.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. . დამტკიცებულია სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს მიერ. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2006წ. 978-9941-14-258-7 300 გვ..

. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. . დამტკიცებულია სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს მიერ. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2006წ. 300 გვ.