მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Дундуа П.В., Кирия В.И., Элердашвили И.Г. Элердашвили И.Г. Разработка и исследование гидрокинематических схем станков для шлифования сложнопрофильных криволинейных поверхностей.. ГрузНИИМЭСХ им. К.М. Амираджиби. 2008წ. ISNB 99928-76-85-9.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Б. Багатурия. Эфирные масла лекарственных и прятно-ароматических растений. 2007г. Монография, Тбилиси. 2007წ. с.312.

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. О разрешимости второй основной трёхмерной динамической задачи гемитропной теории упругости.. . Georgian Engineering News. 2010წ. №3,, 5-9. .

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. О решении первой основной трёхмерной динамической задачи для гемитропной микрополярной среды методом Фурье. Georgian Engineering News. 2010წ. №2,, 18-22. .

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. Приближенное решение трёхмерной динамической задачи эластотермодиффузии. . Georgian Engineering News. 2010წ. №1,, 5-9. .

შ. კელეპტრიშვილი. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. . 0წ. .

Ш. Келептришвили, М. Топчишвили, И. Кванталиани. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. პოლიგრაფისტი. 2002წ. .

М. Топчишвили, И. Кванталиани. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. პოლიგრაფისტი. 2002წ. .

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდისა და ამბოხის ცნებების ფილოსოფიური ანალიზი (ალბერ კამიუს შემოქმედების მაგალითზე). საგამომცემლი სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-99940-953-6-0.

თ. ხოხობაშვილი. აბულმუგის ანტიკური ხანის სამაროვანი (ძვ. წ. 4-3 სს). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-114-0.

ლ. ცქვიტინიძე. აგების ტექნოლოგიის გათვალისწინება მუდმივი სამაგრის გაანგარიშებისას. სტუ 80 წ-ში მიძღვნილი ღია საიუბილეო კონფერენციის მასალები თბილისი 2002 გვ.156. 2002წ. .

გ. გუნია. ადამიანი და ატმოსფერო. თბილისი, "ცოდნა". 1976წ. .

ჯ. გაბელია. ადამიანის მოტაცების სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები, . მონოგრაფია. 2010წ. .

შ. დოღონაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების მოქმედება საქართველოში. მეცნიერება. 2004წ. ISBN 99928-51-10--4.

თ. ბეჟოშვილი. ადამიანის უფლებები 21-ე საუკუნეში, მათი დაცვა საქართველოს კონსტიტუციისა და ევროპის- (ევროსაბჭოს) ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მიხედვით . ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ა. კურატაშვილი. ადამიანის უფლებები და ხალხის ეკონომიკური გადარჩენის თეორიები. ეკონომიკური და მორალურ-ფსიქოლოგიური გენოციდი: მისი აღმოფხვრის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური გზები და მექანიზმები . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-7-4.

ლ. ცქვიტინიძე. ადგილობრივ მსუბუქ შემავსებელზე დამზადებული რკინაბეტონის გამოკვლევა ხანმოკლე დატვირთებზე. ტრანსპორტი N3-4 2001 გვ.39. 2001წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. ადგილობრივ მსუბუქ შემავსებელზე დამზადებული რკინაბეტონის გამოკვლევა ხანმოკლე დატვირთებზე. ტრანსპორტი N3-4 2001 გვ.39. 2001წ. .