მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დავითაშვილი. Основы динамического исследования шарнирно-рычажных механизмов с учетом трения. Комитет ИФТоММа Грузии», 352 с. 2002წ. ISBN 99928-942-0-2.

Ш. Церодзе. Основы математического анализа отражающей поверхности офсетных параболических антенн. Утверждено Исполнительным Советом Комитета Международной Федерации по содействию наукам о машинах и механизмах (ИФТоММ) Грузии. 2009წ. ISBN 978-99928-942-9-3. -81с.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Дундуа П.В., Читидзе З.Д., Гелашвили И.Н. Основы построения и разработка станков и станочных систем для художественной резьбы по дереву. . Технический университет. 2008წ. ISNB 978-9941-14-122-5.

А. Прангишвили, Б. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно времеными сетевыми потоками. изд. «Технический Университет», Тбилиси. 264 . 1997წ. .

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Б.Дж.Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба", стр.264. 1997წ. О [1402000000/М607(06)-97].

ციხელაშვილი ზაურ, А.И.Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О [1402000000/М607(06)-97].

З.И.Цихелашвили, А.И.Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О [1402000000/М607(06)-97].

З.И. Цихелашвили, А.И. Прангишвили, Б.Дж. Чхенкели. Основы построения интеллектуальных систем управления пространственно-временными сетевыми потоками. Под редакцией академика В.В. Чавчанидзе. Тбилиси "Мецниереба",1997, стр.264. 0წ. О (1402000000/М607(06)-97.

გ. ვარშალომიძე. Основы технологии обработки буровых и цементных растворов. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1011წ. 978-9941-20-019-9.

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Основы управления технического состояния автомобильной техники (на груз. языке),. Мецниереба. 2004წ. .

В. . Оценка изменения некоторых показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов в Грузии. В сб. научных трудов “ Научно-технический прогресс в использовании природных ресурсов Грузии ”, изд. “Мецниереба”, Тбилиси. 1989წ. 10 стр..

И. Геленава, ჯემალ გამახარია, რევაზ ხვისტანი, ლია ახალაძე, მალხაზ ბარამიძე, თამაზ ბერაძე, ბეჟან ხორავა, დაზმირ ჯოჯუა, თეიმურაზ გვანცელაძე და სხვ. Очерки из истории Грузии - Абхазия с древнейших времен до наших дней.. მერიდიანი. 2009წ. .

И. Коколашвили, И.И. Шатилова. Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии . გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. ISBN 978-9941-22-089-0.

И.И. Шатилова. Палинологическая характеристика сарматских отложений Восточной Грузии . გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. ISBN 978-9941-22-089-0.

И. Чхеидзе, Нодар Харатишвили, Джохзеф Ронсен, Фридон Инджия. Пирамидальное кодирование изображений. Москва,"Радио и связь". 1996წ. ISBN 5-256-01.354-8.

მ. კახიანი, Р.Ш.Варсимашвили. Планетарные и дифференциальные передачи с некруглыми зубчатыми колесами. Издательство "Мецниереба". 1987წ. 34.445 621.831 В 184 გვ.98.

. Планетарные и дифференциальные передачи с некруглыми зубчатыми колесами. Тбилиси. Издательство "Мецниереба",. 1987წ. 34.445 621.831 В 184 გვ.98.

ნ. მუხიგულაშვილი. Повышение безопасности уст-ройств автоматики Тбилис-ского метрополитена. . Отчет по научно-исследовательской теме №09-461-80.- Тбилиси, ГПИ.-. -1982წ. .

Дж. Иосебидзе, А. Чхеидзе, Г. Абрамишвили, აფაქიძე თორნიკე. Повышение долговечности, экомочности и экологичности автомобилей разработкой и применением масел нового поколения. . издательство ,,технический унивеситет,,. 2000წ. .