მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Б. Чурчелаури, М. Вазагашвили Г.Метревели. Постановка задачи о колебаниях упруго-вязкоупругих механических систем и методы решения. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2008წ. ISSN1512-3936, #4 .

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., Цховребашвили А.В. . Построение и кинематические исследования новых копировальных станковых систем для шлифования сложнопрофильных изделий из древесины. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISNB 978-9941-14- ..... .

Г. Чилая, Д.Г.Сихарулидзе. Преобразователи изображений типа МДП- Электрооптический материал. Радио и Связь, Москва. 1986წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. Приближенные решения некоторых плоских смешанных гранычных . . 0წ. .

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Приводмеханизма продольных перемещений режущих инструментов роторно-шлифовального станка. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"#1 . 2007წ. ISSN 1512-3537.

Р. Рухадзе. Применение метода Фурье в динамических задачах теории упругости. Тезисы докл. XIX республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси,. 1975წ. II часть, 209..

. Применение многокритериальной оптимизации для выбора эффективного плана лечения. საქართველოს ვეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. .

Т. Чубинишвили, ო.პროცენკო, ს.ნოვიკოვა, დ.კოდუა. Применение экономико-математических методов и вычислительной техники в материально-техническом снабжении Германской Демократической Республики.. Применение математических методов, вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении. ЦНИИТЭИМСВыпуск 6, Москва,. .. 1979წ. .

А. Гугушвили. Принцип симетрий в идентификаций нелинейнных объектов управлений. . 1998წ. .

М. Ахобадзе, А. Гугушвили. Принцип симетрий в идентификаций нелинейнных обыектов управлений. под редакций д. т. т. проф. Гугушвили А.Н.. 1998წ. .

ბ. შანშიაშვილი. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. Цисарткела,. 1998წ. .

ბ. შანშიაშვილი. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. Цисарткела. 1998წ. .

Б. Шаншиашвили, Гугушвили А.Ш., Ахобадзе М.Н., Далакишвили Г.Н., Мчедлишвили Н.П., Нариманашвили Н.И., Сесадзе В.К., Хуцишвили О.Г., Джохадзе П.Д. . Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. Цисарткела. 1998წ. 0-9011-01127.

. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. Цисарткела. 1998წ. 0-9011-01127.

Н. Мчедлишвили, Гугушвили А.. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. Из-во «Цисарткела» Тбилиси. 1998წ. .

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Ахобадзе М.Н. и др. . Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления.. Грузинский технический универ-ситет.. 1998წ. ISBN 0-9011-01127.

Хуцишвили О. Г, Гугушвили А.Ш., Ахобадзе М.Н. и др. . Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления.. Грузинский технический универ-ситет. 1998წ. ISBN 0-9011-01127.

. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. . Грузинский технический университет. . 1998წ. ISBN 0-9011-01127.

null. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объектов управления. . Грузинский технический университет. . 1998წ. ISBN 0-9011-01127.

ვ. სესაძე, Гугушвили а.Ш.. Ахобадзе М.Н.. Принцип симметрии в идентификации нелинейных объетов управления.. სტუ. 1998წ. .