მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2014 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. იმნაიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. ციფრული სისტემების სინთეზი, იერარქიულობა და მრავალფუნქციურობა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 979-9941-14-439-4. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი პირველი. . 2011წ. ბათუმი.

М. Келенджеридзе. "БИОМНОГОГРАННОСТЬ" - методика разработки . АОЗТ "флора" . 2006წ. .

ნ. ჭითანავა. "გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები", ნაწილი III. თბ., 2001 წ., 422 გვ.. 2001წ. .

ნ. ჭითანავა. "გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ნაწილი II. თბ., 1999 წ., 315 გვ.. 1999წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "დემოკრატია -არჩევნები და წარმომადგენლობითი მმართველობა". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მესამე. . 2017წ. თბილისი.

ა. კურატაშვილი. "დემოკრატია" – მკვდრადდაბადებული "პოლიტიკური მოდა", რომელიც განუხორციელებადია (?!). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2492-4.

ლ. ოსიძე, დევდარიანი ნანა, რცხილაძე გულბაათ, არჩვაძე იოსებ, ვეკუა გიორგი. "ვარდების რევოლუცია", შედეგები. (დამოუკიდებელი საექსპერტო მოხსენება). თბ, 2012. 2012წ. .

Б. Мхеидзе. "იურული დანალექების წყალშემცველობა". წიგნ. "სსრ ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს სსრ";"ნედრა" ტ.X; თავი VII, გვ. 155-180. 1970წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში". . 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციები და კვაზიკონსტიტუციური აქტები". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მეორე. . 2017წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

Б. Мхеидзе. "მიწისქვეშა წყლების აირული შედგენილობა“ . წიგნ. "სსსრ ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს სსრ";„ნედრა“, ტ. X; თავი IX, გვ. 185-192, . 1970წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება" . "მერიდიანი". 2011წ. გვერდი 1-287 , თბილისი.

ხ. ჩაფიჩაძე. "ნეოლიბერალიზმი და საქართველო". საქართველოს მაცნე. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5745-8.

ზ. ქარუმიძე. "პერლიტი მშენებლობაში". საგამომცემლო სახლი "ჩოხი". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4474-8.

ტატიანა ლეონენკო, მაქსიმ ლეონენკო, მიხეილ გაბუნია. "რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულობა". "ზაპოროჟიე–თბილისი". 2017წ. 343.232-029:2-1-423.44:343.85(043.3/5).

ნ. ჭითანავა. "საბაზრო ეკონომიკა და აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემები". თბ., "საქართველო", 1993 წ. 226 გვ.. 1993წ. .