მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

Р. Рухадзе. . О разрешимости третьей и четвёртой основных трёхмерных динамических гранично-контактных задач теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ) , . 1991წ. , №2 (375), 9-13..

Р. Рухадзе. . О решении одной пространственной динамической задачи теории упругости методом Фурье. . Тезисы докл. XVIII республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси,. 1974წ. , II часть, 166..

Р. Рухадзе. . Применение метода Фурье в динамических задачах задачи моментной теории упругости. . Тезисы докл. XX!1 республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси. 1978წ. II часть, 9..

რ. რუხაძე. 10. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია, თელავი, . 1983წ. მოხს. თეზ.36..

Р. Рухадзе. 13. Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1986წ. №6 (303), 9-17.

მ. დარჩაშვილი. 2012 წლის სისტემური ცვლილებების ზეგავლენა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში საზოგადოებრივი ჩართულობის შესაძლებლობის დინამიკაზე. . 2014წ. .

ზ. ხუხუნაშვილი, Z. Khukhunashvili. Algebraic structure of space and field. . 2001წ. №6, p. 52.

ზ. ხუხუნაშვილი, V.Khukhunashvili, Z.Khukhunashvili. Algebraic Theory of Process Motion. Georgian Electronic Scientific Journal:Computer Science and Telecomunications. 2009წ. N4, p. 21.

R. Ruxadze. and YU.A. Bezhuashvili. Solvability of the Third and Fourth Basic Three-Dimensional Dynamic Problems in Hemitropic Elasticity. . Computational Mathematics and Mathematical Phisics. 2011წ. vol.51, No.12, 2128-2136..

I. Gelenava, Lia Akhaladze, Malkhaz Baramidze, Salome Bakhia-Okruashvili, Tamaz Beradze, Lia Bitadze, Dazmir Jojua, Merab Gejua, Irakli Gelenava, Teimuraz Gvantseladze, Badri Gogia, Revaz Khvistani, Bezhan Khorava, Guranda Pkhakadze Jemal Gamakharia. Assays from the History of Georgia. Abkhazia from ancient times till the present days.. მერიდიანი. 2011წ. .

ვ. აბულაძე. ATM. . 0წ. .

S. Kharibegashvili. Boundary value problems for some classes of nonlinear wave equations. . Mem. Differential Equations Math. Phys. 46 (2009), 1-114.. 2009წ. ISSN 1512-0015.

A. Meskhi, D. E. Edmunds, V. Kokilashvili. Bounded and compact integral operators. Kluwer Academic Publishers, Dordrech-Boston-London. 2002წ. ISBN 1-4020-0619-5.

D. Kapanadze, B.-W. Schulze. Crack Theory and Edge Singularities. Kluwer Academic Publ., Dordrecht. 2003წ. .

D. Chomakhidze, გიორგი შენგელია. Energy Complex of Georgia. LAMBERT . 2017წ. 978-3-330-04864-5.

S. Kharibegashvili. Goursat and Darboux type problems for linear hyperbolic partial differential equations and systems. . Mem. Differential Equations Math. Phys.4(1995), 1-127.. 1995წ. ISSN 1512-0015.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro, S. Samko. Integral operators in non-standard function spaces: Variable exponent Hölder, Morrey-Campanato and grand spaces, Vol. 2. Birkäuser/Springer, Heidelberg, . 2016წ. ISBN 978-3-319-21018-6.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro, S. Samko. Integral operators in non-standard function spaces: Variable exponent Lebesgue and amalgam spaces, Volume 1. Birkäuser/ Springer, Heidelberg. 2016წ. ISBN 978-3-319-21015-5.

გ. ფანცულაია. Invariant and quasiinvariant measures in infinite-dimensional topological vector spaces. Nova Science Publishers, Inc.,New York. 2007წ. 1-60021-719-2.

დ. კურდღელაიძე. Life from the perspective of physics and place of life in the Universe.. “Republ. Tipogr.” Ulan-Ude. 2003წ. p. 117.