მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჟორდანია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . . 2008წ. 312 გვ...

. მიწისქვეშა მშენებლობაში ნაშხეფბეტონის და ანკერების გამოყენების გამოცდილება.. 2009. 2009წ. 87 გვ..

ი. ჟორდანია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. 376 გვ...

ა. სიჭინავა, ი.გოგორიშვილი. საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. . 2011წ. 270 გვერდი.

კოტე ბეთანელი, იულიუს ცინცაძე, გიგლა გობეჩია, და სხვები. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება, საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია, 304 გვ.. 2004წ. 99940-785-5-0.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. . დამტკიცებულია სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს მიერ. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2006წ. 978-9941-14-258-7 300 გვ..

. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. . დამტკიცებულია სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს მიერ. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2006წ. 300 გვ.

გ. არაბიძე. საქართელოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-25-8.

მ. მაცაბერიძე, ზ.გასიტაშვილი, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები . სტუ-ის გამომცემლობა . 2009წ. 978-9941-14-389-2.

ნ. ტყემალაძე. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ავტომატიზებული სისტემა. “ლეგა”, თბილისი. 2000წ. .

ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების მართვა. . 2011წ. 380 გვერდი.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკა. კორუფცია. მეორე შევსებული გადამუშავებული გამოცემა . სახ. უშიშროების აკადემია. 2002წ. ISBN 99928-0-449-1.

ლ. იმნაიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. ციფრული სისტემების სინთეზი, იერარქიულობა და მრავალფუნქციურობა. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 979-9941-14-439-4. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი პირველი. . 2011წ. ბათუმი.

М. Келенджеридзе. "БИОМНОГОГРАННОСТЬ" - методика разработки . АОЗТ "флора" . 2006წ. .

ნ. ჭითანავა. "გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები", ნაწილი III. თბ., 2001 წ., 422 გვ.. 2001წ. .

ნ. ჭითანავა. "გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ნაწილი II. თბ., 1999 წ., 315 გვ.. 1999წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "დემოკრატია -არჩევნები და წარმომადგენლობითი მმართველობა". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მესამე. . 2017წ. თბილისი.

ა. კურატაშვილი. "დემოკრატია" – მკვდრადდაბადებული "პოლიტიკური მოდა", რომელიც განუხორციელებადია (?!). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2492-4.