მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. О разрешимости второй основной трёхмерной динамической гранично-контактной задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ) . 1993წ. №3 (396),, 15-20..

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. О разрешимости второй основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1989წ. №6 (348), 5-11..

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. О разрешимости двух основных трёхмерных динамических гранично-контактных задач моментной теории упругости. Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ) , . 1997წ. №2 (413), 17-22..

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. О разрешимости третьей и четвёртой основных трёхмерных динамических гранично-контактных задач моментной теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ. 1994წ. , №3 (405),, 9-14..

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. О тензорах Грина теории упругости. . Дифференциальные уравнения. 1974წ. Т. Х, №10, , 1849 -1865..

Р. Рухадзе. Т. Бурчуладзе. Теорема единственности в динамических задачах гемитропной теории упругости. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ‘‘ ინტელექტი. 2000წ. , №1(7),13-15.

Т. Гвелесиани. Теория генерации волн в приложении к задачам гидроэкологии.. Изд-во "Universal". 2009წ. ISBN 978-9941-12-777-9.

С. Барбакадзе. Теория и практика применения неориентируемых поверхностей. Бостон, США. 2007წ. ISBN 13 978-0-9778331-2-2.

А. Прангишвили. Теория параллельной обработки информации в клеточно-автоматных средах. Монография, изд. «Технический Университет», Тбилиси . 1996წ. .

Г. Сургуладзе, Чоговадзе Гоча, Качибая Вахтанг. Теория реляционных зависимостей и проектирование логической схемы баз данных . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1988წ. ISBN 5-511-00072-8.

ნ. ტყემალაძე. Теория системы распознавания образов с обучением и ее применение. LAP LAMBERT, Academic Publishing. Norderstedt/ Germany. 2017წ. .

ნ. დავითაშვილი. Теория шарнирно-рычажных механизмов с двумя степенями свободы. Комитет ИФТоММа Грузии, -340 გვ. 2009წ. ISBN 978-9941-9084-0-8.

Т. Мегрелидзе, Натия Кипиани, Варден Хведелидзе. Технология биологически активных концентратов чайного шрота. Издательство - Мецниереба. 2004წ. .

И. Цомая. Технология получения про¬ти¬воязвенного и рано-заживляющего препарата . Монография утверждена ре-дак¬ционно-издательским советом. ГТУ, 03.04.2013, протокол №2, Тбилиси, 2013.. 2013წ. .

ზ. კიკნაძე, Б. А. Вольнов. Типизация и оптимизация проектных решений гражданских зданий. Стройиздат, М. 1990წ. .

ა. ბუქსიანიძე. Трехметрные и двумерные задачи термоупругости,вязкоупругости и теплопроводности для кусочно- однородных тел с тонкими включениами. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

М. Шилакадзе. Триботехника. Технический Университет -148с. 2017წ. .

М. Аланиа. Успехи химии вторичных метаболитов(флавоноидов и циклоартанов) Астрагалов флоры Грузии , 394 с.. Самшобло, ул.Робакидзе 7, тел.551 95 31 90. 2016წ. 978-9941-0-8684-7.