მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Е. Елизбарашвили. Э. Ш.Элизбарашвили, М.Э.Элизбарашвили, Стихийные метеорологические явления на территории Грузии. saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis instituti. 2012წ. ISBN 978-9941-0-3087-1.

ვ. ხარიტონაშვილი, Т.Харитонашвили. Экологическая безопасность АТС в эксплуатации (на груз. языке), . Мецниереба. 2001წ. .

გ. აგლაძე. Электросинтез окислителей и электрохмическая очистка сточных вод. Мецниереба. 1994წ. .

თ. ძაგანია, ყრუაშვილი ზ. Элементы и узлы измерительных и вычислительных устройств в системах автоматизаций . 1983. წ. 489 გვერდი.

კ. კახელაძე, ყრუაშვილი ზ., ძაგანია თ.. Элементы и узлы измерительных и вычислительных устройств в системах автоматизаций (монография, 489 стр.). 1983. წ. 489 გვერდი.

კ. კახელაძე, ყრუაშვილი ზ., ძაგანია თ.. Элементы и узлы измерительных и вычислительных устройств в системах аналитической техники. 1989. წ. 691 გვერდი.

თ. ძაგანია, ყრუაშვილი ზ. Элементы и узлы измерительных и вычислительных устройств в системах аналитической техники (. 1989 . წ. 691 გვერდი.

კრუაშვილი ზ., ძაგანია თ.. Элементы и узлы измерительных и вычислительных устройств в системах аналитической техники (монография. 1983. წ. 691 გვერდი.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Дундуа П.В., Кирия В.И., Элердашвили И.Г. Элердашвили И.Г. Разработка и исследование гидрокинематических схем станков для шлифования сложнопрофильных криволинейных поверхностей.. ГрузНИИМЭСХ им. К.М. Амираджиби. 2008წ. ISNB 99928-76-85-9.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Б. Багатурия. Эфирные масла лекарственных и прятно-ароматических растений. 2007г. Монография, Тбилиси. 2007წ. с.312.

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. О разрешимости второй основной трёхмерной динамической задачи гемитропной теории упругости.. . Georgian Engineering News. 2010წ. №3,, 5-9. .

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. О решении первой основной трёхмерной динамической задачи для гемитропной микрополярной среды методом Фурье. Georgian Engineering News. 2010წ. №2,, 18-22. .

Р. Рухадзе. Ю Бежуашвили. Приближенное решение трёхмерной динамической задачи эластотермодиффузии. . Georgian Engineering News. 2010წ. №1,, 5-9. .

შ. კელეპტრიშვილი. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. . 0წ. .

Ш. Келептришвили, М. Топчишвили, И. Кванталиани. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. პოლიგრაფისტი. 2002წ. .

М. Топчишвили, И. Кванталиани. Юрские и меловые белемнитиды Грузии. პოლიგრაფისტი. 2002წ. .

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდისა და ამბოხის ცნებების ფილოსოფიური ანალიზი (ალბერ კამიუს შემოქმედების მაგალითზე). საგამომცემლი სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-99940-953-6-0.

თ. ხოხობაშვილი. აბულმუგის ანტიკური ხანის სამაროვანი (ძვ. წ. 4-3 სს). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-114-0.