მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუნია. ადამიანი და ატმოსფერო. თბილისი, "ცოდნა". 1976წ. .

ჯ. გაბელია. ადამიანის მოტაცების სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები, . მონოგრაფია. 2010წ. .

შ. დოღონაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების მოქმედება საქართველოში. მეცნიერება. 2004წ. ISBN 99928-51-10--4.

თ. ბეჟოშვილი. ადამიანის უფლებები 21-ე საუკუნეში, მათი დაცვა საქართველოს კონსტიტუციისა და ევროპის- (ევროსაბჭოს) ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მიხედვით . ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ა. კურატაშვილი. ადამიანის უფლებები და ხალხის ეკონომიკური გადარჩენის თეორიები. ეკონომიკური და მორალურ-ფსიქოლოგიური გენოციდი: მისი აღმოფხვრის პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური გზები და მექანიზმები . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-7-4.

ლ. ცქვიტინიძე. ადგილობრივ მსუბუქ შემავსებელზე დამზადებული რკინაბეტონის გამოკვლევა ხანმოკლე დატვირთებზე. ტრანსპორტი N3-4 2001 გვ.39. 2001წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. ადგილობრივ მსუბუქ შემავსებელზე დამზადებული რკინაბეტონის გამოკვლევა ხანმოკლე დატვირთებზე. ტრანსპორტი N3-4 2001 გვ.39. 2001წ. .

ნ. ცანავა, ეკა ნაცვლიშვილი, მარინე ტაბატაძე, ნანა ოქრუაშვილი , მირონ ტუღუში, ნათია გოგოლაური, ომარ შურღაია, გურამ კვიკვინია ტ. ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, პირველი ეტაპი, . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2007წ. ISBN 978-9941-12-020-6.

ნ. ცანავა, ეკა ნაცვლიშვილი, მარინე ტაბატაძე, ნანა ოქრუაშვილი, მირონ ტუღუში, ნათია გოგოლაური, ომარ შურღაია, გურამ კვიკვინია.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების განვითარების ეკონომიკური სტრატეგია, მეორე ეტაპი, . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2008წ. ISBN978-9941-12-221-7.

მ. ვანიშვილი, ნ. ვანიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორმირებისა და განვითარების ეკონომიკური მექანიზმები საქართველოში. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2013წ. 978-9941-0-4200-4.

შ. დოღონაძე. ადმინისტრაციული მენეჯმენტის საფუძვლები. ”ცის ნამი” . 2009წ. ISBN 978-99928-63-89-3.

თ. სუხიაშვილი. ავტომატიზებული მართვის თეორიული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ჯ. დოჭვირი. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების გარდამავალი პროცესების გაანგარიშება ცვლადების მდგომარეობის სივრცის და სიხშირული მახასიათებვლების მეთოდებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. 99940-14-25-0.

ო. გელაშვილი. ავტომობილების საწვავის ეკონომიურობა. . გამომცემლობა ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . 2007წ. გვ.133.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომობილებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნისტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის საექსპლუატა-ციო თვისებების გაუმჯობესება მექანიკური გადაცემათა კოლოფის გადაცემათა რიცხვების ოპტიმიზირებით. . 0წ. .

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობის მართვის ძირითადი პრინციპები. . 2016წ. ISBN 978-9941-0-9518-4.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, გობეჩია გ. აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპიზოდები. . გამომც.საქ.მეცნიერებათა ინსტიტუტი. თბილისი. . 2005წ. გვ. 302.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.