მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.

ა. ჯაფარიძე. ალბანეთის და ხუნძეთის საეკლესიო იურისდიქცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-394-7.

ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ დაძირვის (რიონი-ენგურის მდინარეთშუეთი) გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები.. სტუ გამომცემლობა. 2009წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ფ. შტრობერე, ნ. კალანდაძე. ანანურის №3 დიდი ყორღანი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ფ. შტრობერე, ნ. კალანდაძე. ანანურის №3 დიდი ყორღანი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. .

ო. გაბედავა. ანოდირებული ფირფიტების წარმოებისათვის მანიპულატორების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2008წ. ISBN 978-9941-14-064.

დ. ფოცხვერაშვილი. ანრი მატისი 140 გვერდი. გამომც. ნეკერი . 2013წ. .

თ. გრიგოლია. ანტიგლობალური მოძრაობები. სათავეები, თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები . საზოგადოება ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ანტუან ბურდელი 139 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2014წ. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ლ. შენგელია, ნ. ჩხაიძე. აპარატის მართვის სტრუქტურის საინფორმაციო მოდელის შემუშავება ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის საფუძველზე გორის ბამბეულის საწარმოო გაერთიანების პირობებში. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1990წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. სტუ, თბილისი, 170 გვ.. 2009წ. .

ა. სარუხანიშვილი. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-608-4, 170 გვ..

მ. ახობაძე, ზ. თევდორაძე. არამკაფიო სიმრავლეები და მათი გამოყენების მაგალითები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2001წ. .

მ. გაბუნია, ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება: განრიდება და მედიაცია. უნივერსალი. 2012წ. ISBN: 9789941179020.

გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 1922-2012 წწ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-197-4.

ნ. იმნაძე. არქიტექტურული პრობლემების გადაწყვეტია ტავისებურებანი მიხეილ შავიშვილის შემოქმედებაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ავტორეფერატი.

ნ. ფიფია. არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია. „გრაალი“. 2013წ. ISBN 978-9941-9209-8-1.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. გვ.178.