მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, ნ. ვანიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორმირებისა და განვითარების ეკონომიკური მექანიზმები საქართველოში. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2013წ. 978-9941-0-4200-4.

შ. დოღონაძე. ადმინისტრაციული მენეჯმენტის საფუძვლები. ”ცის ნამი” . 2009წ. ISBN 978-99928-63-89-3.

თ. სუხიაშვილი. ავტომატიზებული მართვის თეორიული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ჯ. დოჭვირი. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების გარდამავალი პროცესების გაანგარიშება ცვლადების მდგომარეობის სივრცის და სიხშირული მახასიათებვლების მეთოდებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. 99940-14-25-0.

ო. გელაშვილი. ავტომობილების საწვავის ეკონომიურობა. . გამომცემლობა ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . 2007წ. გვ.133.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომობილებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნისტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის საექსპლუატა-ციო თვისებების გაუმჯობესება მექანიკური გადაცემათა კოლოფის გადაცემათა რიცხვების ოპტიმიზირებით. . 0წ. .

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის საიმედოობის მართვის ძირითადი პრინციპები. . 2016წ. ISBN 978-9941-0-9518-4.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, გობეჩია გ. აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპიზოდები. . გამომც.საქ.მეცნიერებათა ინსტიტუტი. თბილისი. . 2005წ. გვ. 302.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. ალაზნის ველის ნიადაგების დეგრადაციის საკითხები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2014წ. 978-9941-22-249-8.

ა. ჯაფარიძე. ალბანეთის და ხუნძეთის საეკლესიო იურისდიქცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-394-7.

ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ დაძირვის (რიონი-ენგურის მდინარეთშუეთი) გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები.. სტუ გამომცემლობა. 2009წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ფ. შტრობერე, ნ. კალანდაძე. ანანურის №3 დიდი ყორღანი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ფ. შტრობერე, ნ. კალანდაძე. ანანურის №3 დიდი ყორღანი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. .

ო. გაბედავა. ანოდირებული ფირფიტების წარმოებისათვის მანიპულატორების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2008წ. ISBN 978-9941-14-064.

დ. ფოცხვერაშვილი. ანრი მატისი 140 გვერდი. გამომც. ნეკერი . 2013წ. .

თ. გრიგოლია. ანტიგლობალური მოძრაობები. სათავეები, თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები . საზოგადოება ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ანტუან ბურდელი 139 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2014წ. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ლ. შენგელია, ნ. ჩხაიძე. აპარატის მართვის სტრუქტურის საინფორმაციო მოდელის შემუშავება ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის საფუძველზე გორის ბამბეულის საწარმოო გაერთიანების პირობებში. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1990წ. .