მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. სტუ, თბილისი, 170 გვ.. 2009წ. .

ა. სარუხანიშვილი. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-608-4, 170 გვ..

მ. ახობაძე, ზ. თევდორაძე. არამკაფიო სიმრავლეები და მათი გამოყენების მაგალითები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2001წ. .

მ. გაბუნია, ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება: განრიდება და მედიაცია. უნივერსალი. 2012წ. ISBN: 9789941179020.

გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 1922-2012 წწ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-197-4.

ნ. იმნაძე. არქიტექტურული პრობლემების გადაწყვეტია ტავისებურებანი მიხეილ შავიშვილის შემოქმედებაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ავტორეფერატი.

ნ. ფიფია. არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია. „გრაალი“. 2013წ. ISBN 978-9941-9209-8-1.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. გვ.178.

ტ. კვიციანი. ასაწყობი, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხლები.. გამომც. "ინტელექტი".. 2008წ. 978-9941-410-05-2.

ნ. შენგელია. ასდასდდ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 1234.

გ. გუნია. ატმოსფეროს გამტვრიანების კვლევის საკითხები.. თბ.,“საბჭოთა საქართველო”, . 1978წ. .

გ. გუნია. ატმოსფეროს ეკოლოგიური მონიტორინგის მეტეოროლოგიური ასპექტები. საქ.მეცნ.აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. ISBN 99928-885-3-9.

. ატმოსფეროს ეკოლოგიური მონიტორინგის მეტეოროლოგიური ასპექტები. . თბ., საქ,მეცნ.აკად. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 265 გვ.. 2005წ. 99928–885–3–9.

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ,,ზეპირი ისტორიები\". ,,საზოგადოება და ცოდნა\". 2011წ. 978-9941-0-4086-3.

ჯ. მაჭავარიანი, კ.ბეთანელი. აფხაზეთის ავტონ. რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ რეკრეაციული რესურსები. . 2006წ. 257-276 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2006. უაკ15.2.1. 284 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2006წ. 284 გვ..

ა. სულაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. გვ.13-16.

ჯ. კაკულია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. 284 გვ..