მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მახარაძე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) . 288 გვ..

გ. დათუკიშვილი, ჯემალ კილასონია. ახალავსტრიული ხრხით გვირაბების მშენებლობის გეომექანიკური ასპექტები. NATM. 2010 აგვისტო. 2010წ. .

ო. ლაბაძე. ახალი ელექტრომაგნიტური გარდამქმნელების და მართვის სისტემების აგების პრინციპები. თბილისი, 271 გვ. . 2009წ. .

პ. იავიჩი, გოლეთიანი ქ. ცაგარეიშვილი გ.. ახალი კომპლექსური ფარმაკოთერაპიული პრეპარატები ტიხა-ასკანეს გამოყენებით. მონოგრაფია, თბილისი. 2012წ. 108 გვერდი.

ე. მეძმარიაშვილი. ახალი მიდგომები სამხედრო თეორიის საკითხებისადმი. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 189 გვ..

ა. ლეჟავა. ახალი წიგნები GE (IV) . . 2015წ. .

თ. კუპრეიშვილი. ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა. . 2017წ. ISBN 978-9941-0-9896-3.

ნ. მახვილაძე, ნ. მახვილაძე, ლ. შენგელია, ნ. ჩხაიძე. ბამბის ნაზავის მომზადების ტექნოლოგიური პროცესის საინფორმაციო მოდელის შემუშავება ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის საფუძველზე გორის ბამბეულის საწარმოო-საფეიქრო სამკერვალო გაერთიანების პირობებში. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1989წ. .

ი. მოსაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–428–8.

ნ. ჯიბლაძე, ა.ფრანგიშვილი, თ.ობგაძე და სხვ. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-428-8.

თ. ცინცაძე, გ. ცაგარეიშვილი. ბენტონიტური თიხები, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, მაღალმოლეკულური ნაერთები ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. საქ. ეროვნული აკადემია . 2009წ. 123გვ..

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, თ.ნარეკლიშვილი. ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით. . 2009წ. .

მ. ტურძელაძე. ბეტონის სტატიკური დატვირთვების დროს ინტენსიური ბზარწარმოქმნის პროცესზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა. შპს "პოლიექსპრესი". 2006წ. ISBN 99940-0-987-7.

თ. ნარეკლიშვილი. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით. . 2009წ. 978-9941-14-626-8.

მ. ტურძელაძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების დაპროექტება . გამომცემლობა „მომავლიდან“ თბილისი 2009. 2009წ. ISBN 978–9941–0–1317–1.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. კიკნაძე. ბიზნეს დაგეგმარება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 276 გვ.. 2008წ. .

თ. როსტიაშვილი, მაია სოსელია, გიორგი მაისაშვილი. ბიზნეს მოდელების შექმნა და ადაპტაცია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებში. . 2017წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესპროცესების მართვა. თბილისი.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე , ნინო ლოლაშვილი, თამთა რუხაძე , ანასტასა ბაჯიაშვილი, მაია სახლთხუციშვილი. ბიზნეს- პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების ეფექტიანობა და მისი გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე ბანკების მაგალითებზე . სტუ. თბილისი 2017,სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD-CD-792. 2017წ. .

ც. ლომაია. ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა საქართველოში. ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, . 2007წ. .