მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, თ.ნარეკლიშვილი. ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით. . 2009წ. .

მ. ტურძელაძე. ბეტონის სტატიკური დატვირთვების დროს ინტენსიური ბზარწარმოქმნის პროცესზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა. შპს "პოლიექსპრესი". 2006წ. ISBN 99940-0-987-7.

თ. ნარეკლიშვილი. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით. . 2009წ. 978-9941-14-626-8.

მ. ტურძელაძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების დაპროექტება . გამომცემლობა „მომავლიდან“ თბილისი 2009. 2009წ. ISBN 978–9941–0–1317–1.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. კიკნაძე. ბიზნეს დაგეგმარება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 276 გვ.. 2008წ. .

თ. როსტიაშვილი, მაია სოსელია, გიორგი მაისაშვილი. ბიზნეს მოდელების შექმნა და ადაპტაცია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებში. . 2017წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესპროცესების მართვა. თბილისი.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე , ნინო ლოლაშვილი, თამთა რუხაძე , ანასტასა ბაჯიაშვილი, მაია სახლთხუციშვილი. ბიზნეს- პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების ეფექტიანობა და მისი გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე ბანკების მაგალითებზე . სტუ. თბილისი 2017,სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD-CD-792. 2017წ. .

ც. ლომაია. ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა საქართველოში. ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, . 2007წ. .

გ. სურგულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვაჭარაძე. ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებებში გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდამჭერი მეთოდები და მოდელები . საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-450-9.

ე. თურქია. ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-784-5.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე. ბიზნეს-პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-81-1.

რ. ოთინაშვილი, მახვილაძე კახაბერ. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი. შპს დანი. 2016წ. 978-9941-0-8921-3.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. ბიზნესი, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის უმთავრესი პირობა, მისი აღრიცხვის, საგადასახადო რეგულირების თავისებურებანი. თბ. `უნივერსალი. 2013წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, ქ. კიწმარიშვილი. ბიზნესის მენეჯმენტის პრობლემები თანამედროვე ეკონომიკაში. . 2009წ. 9789941146626. 135 გვ..

რ. ოთინაშვილი, ბარათაშვილი ევგენი, აბრალავა ანზორ, ბერიკაშვილი ლია. ბიზნესის ქსელური ორგანიზაცია: კლასტერული მენეჯმენტი და უსაფრთხოება. საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2013წ. ISBN 978-9941-0-8921-3.

პ. ნარიმანიშვილი. ბიზნესის წარმოების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 123 gverdi.

. ბიზნესის წარმოების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 2012.

. ბიზნესის წარმოების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 2012.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდოაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ბიოაქტიური კომპლექსნაერთები ახალ ტექნოლოგიებში. სიტს. 2011წ. 978-99940-904-9-5.