მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქათამაძე. ველები, სინონიმური რიგები და თემატური ჯგუფები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის სოციოლოგია. გ.გ.. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5731-1.

. ვერბალური კომუნიკაციის სოციოლოგია. გ.გ. 2013წ. 153 გვ.

გ. ღვინეფაძე. ვისწავლოთ შემოქმედებითად აზროვნება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-118-9.

ლ. გვასალია, ვიტალი ბახტაძე, რაულ ჩაგუნავა. ვლადიმერ ჩაგუნავა- მეცნიერი, ინჟინერი, პედაგოგი (მონოგრაფია). გამომცემლობა,,უნივერსალი”. 2009წ. ISBN/978-9941-12-807-3.

ნ. ჯიბლაძე, რ.ჩიქოვანი და სხვ. ვლადიმერ ჭავჭანიძე. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-188-1.

ზ. ლობჟანიძე. ზეადპირული მორწყვის დროს ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის პროგნოზი. შპს „დანი“, . 2009წ. ISBN 978 – 9941 – 0 – 1015 – 6.

მ. სალუქვაძე. ზემო სვანეთის ზვავსაშიშროება. . 2011წ. 978-9941-0-3652-1.

ე. გვენეტაძე, ი. კვესელავა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ზ. ციხელაშვილი, ხ. ხატიური. ზღვისპირა ქალაქების სანიაღვრე წყალარ, სყსტემ.ეფექტური ორგანიზ.შტორმული ტალღ. ზემოქედ.პირობებში. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2013წ. ISSN1 512-3936 #30.

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, ვ. ყანდაშვილი. ზღურბლური დარეზერვების თეორია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1998წ. .

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის დინამიკური საკონტაქტო სამგანზომილბიან ამოცანებში შერეული სასაზღვრო პირობებით. . სამეცნიერო შრომების კრებული ‘‘ინტელექტი. 1998წ. №3,, 11-13..

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფინქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია,თბილისი, . 1997წ. , მოხს. თეზ., II ნაწ., გვ. 196.

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის რხევის ძირითადი ორგანზომილებიანი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი ‘‘ინტელექტი’’. სამეცნიერო შრომების კრებული.. 1998წ. №2,, 9-11..

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს რხევის ძირითადი სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ‘‘ ინტელექტი. 1999წ. №3(6), 11-12..

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები. . გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 60 გვ..

ზ. ხასაია. თავისუფლების დრამა. ,,უნივერსალი". 2012წ. 978-9941-17-651-7.

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

ა. კურატაშვილი. თანამდებობის პირთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობის ბალანსირების თეორია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება _ ადამიანის ინტერესების დაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის აუცილებელი მეცნიერული საფუძველი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.