მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მარგველანი, გ. ჩიკოიძე, ლ. თამარაშვილი . ბუნებრივი ენა და გამოთვლითი ტექნიკა. “მეც­ნიერება”, თბილისი,. 1987წ. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. თბილისი, სტუ. 2013წ. .

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები.. . 2013წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გ.ჯოლია.კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება,რეცენზენტი,446 გვ.. . 2016წ. .

გ. გიორგაძე. გადახრილ არგუმენტებიანი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა რხევადობის შესახებ. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2017წ. 95 გვ.

ი. ბერძენიშვილი, კ.კამკამიძე, ე.კამკამიძე. გაზსადენი სისტემები, რისკების შეფასება და საიმედოობის უზრუნველყოფა. -160 გვ. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-469-2.

ი. ქვარაია. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-726-6.

ი. ქვარაია. გამაგრება–გაძლიერების სამუშაოების წარმოება უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს . . 2016წ. .

მ. მარდაშოვა, ნ. კევლიშვილი, ნ. ბალახაძე. გამოფიტვის პროცესების ზეგავლენა ქ. თბილისში ზედა ეოცენური ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ მახასიათებლებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-578-0.

ნ. კევლიშვილი, ნ. ბალახაძე, მ. მარდაშოვა. გამოფიტვის პროცესების ზეგავლენა ქ. თბილისში ზედა ეოცენური ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ მახასიათებლებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-578-0.

ზ. ლაოშვილი. გამოყენებითი კარტოგრაფიის საფუძვლები (გის-ის სპეციალისტებისატვის). გამომც. „გეოიდი 2011“. 2013წ. .

თ. თოდუა, ი. კუცია, ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ. მაძაღუა. გამოყენებითი კრიპტოგრაფიის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ე. გვენეტაძე, გულივერ გაგუა. გამოჩინებულის წმიდა დიდმოწამე გიორგის ეკლესია. მერიდიანი. 2015წ. ISBN 978-9941-10-985-0.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი გერმანულ, ქართულ, რუსულ ფრაზეოლოგიზმებში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. ISBN 978-9941-20-239-1.

ლ. ბერიძე, თ.ჯორჯაძე და სხვები. განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში. სეზანი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-954-1.

თ.ჯორჯაძე და სხვები. განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში. სეზანი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-954-1.

თ. აქუბარდია. განათლების ეკონომიკური პოლიტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია''. 2010წ. 978-9941-9125-7-3.

ლ. ბოცვაძე, ვლ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი , დ. შარაბიძე. განაწილებისა და დისტრიბუციის პროცესის მენეჯმენტი ლოგისტიკურ ცენტრებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცებულია მონოგრაფიად 27.16.2016 წ. ოქმი N 3, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-758-7, 555 გვ.

გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ჰ. ვედეკინდი. განაწილებული ოფის-სისტემების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით. საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-57-17-0.