მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ძნელაძე, სიხარულიძე ი., სიხარულიძე ა.. ბუკისციხე სიხარულიძე ი., სადრაძე ვ., ხოხობაშვილი თ. Tb., 2009. ISBN 978-9941-14-117-1. . „მედია მენეჯმენტ სერვისი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-117-1. .

ვ. სადრაძე, სიხარულიძე ი., სიხარულიძე ა., . ბუკისციხე. . . 2009წ. ISBN 978-9941-14-117-1.

პ. ნარიმანიშვილი. ბუნება და ადამიანი. თბილისი ,,ცოდნა ''. 1999წ. .

თ. სტურუა, მ. ვართანოვი. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. 978-9941-0-3158-8.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. 978-9941-0-3158-8.

პ. ნარიმანიშვილი. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკური საკითხები. თბილისი, გამომცემლობა საქართველო, . 2011წ. .

რ. კლდიაშვილი. ბუნების მეტყველის მოგზაურობა ცნობიერების შეცვლის თვალსაწიერში. „ცოდნა“. 2007წ. 978-99940-37-46-9.

გ. გავარდაშვილი. ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფებისას მთის ლანდშაფტების უსაფრთხოების ღონისძიებები. 2011. 2011წ. 237.

კ. ჩხიკვაძე, ც. ცისკრელი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმომედეგობა. http://ka.wikibooks.org/wiki/. 2007წ. .

ლ. მარგველანი, გ. ჩიკოიძე, ლ. თამარაშვილი . ბუნებრივი ენა და გამოთვლითი ტექნიკა. “მეც­ნიერება”, თბილისი,. 1987წ. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. თბილისი, სტუ. 2013წ. .

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები.. . 2013წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გ.ჯოლია.კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება,რეცენზენტი,446 გვ.. . 2016წ. .

გ. გიორგაძე. გადახრილ არგუმენტებიანი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა რხევადობის შესახებ. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2017წ. 95 გვ.

ი. ბერძენიშვილი, კ.კამკამიძე, ე.კამკამიძე. გაზსადენი სისტემები, რისკების შეფასება და საიმედოობის უზრუნველყოფა. -160 გვ. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-469-2.

ი. ქვარაია. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-20-726-6.

ი. ქვარაია. გამაგრება–გაძლიერების სამუშაოების წარმოება უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს . . 2016წ. .

მ. მარდაშოვა, ნ. კევლიშვილი, ნ. ბალახაძე. გამოფიტვის პროცესების ზეგავლენა ქ. თბილისში ზედა ეოცენური ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ მახასიათებლებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-578-0.

ნ. კევლიშვილი, ნ. ბალახაძე, მ. მარდაშოვა. გამოფიტვის პროცესების ზეგავლენა ქ. თბილისში ზედა ეოცენური ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ მახასიათებლებზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-578-0.