მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლაოშვილი. გამოყენებითი კარტოგრაფიის საფუძვლები (გის-ის სპეციალისტებისატვის). გამომც. „გეოიდი 2011“. 2013წ. .

თ. თოდუა, ი. კუცია, ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ. მაძაღუა. გამოყენებითი კრიპტოგრაფიის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ე. გვენეტაძე, გულივერ გაგუა. გამოჩინებულის წმიდა დიდმოწამე გიორგის ეკლესია. მერიდიანი. 2015წ. ISBN 978-9941-10-985-0.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი გერმანულ, ქართულ, რუსულ ფრაზეოლოგიზმებში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. ISBN 978-9941-20-239-1.

ლ. ბერიძე, თ.ჯორჯაძე და სხვები. განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში. სეზანი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-954-1.

თ.ჯორჯაძე და სხვები. განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში. სეზანი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-954-1.

თ. აქუბარდია. განათლების ეკონომიკური პოლიტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია''. 2010წ. 978-9941-9125-7-3.

ლ. ბოცვაძე, ვლ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი , დ. შარაბიძე. განაწილებისა და დისტრიბუციის პროცესის მენეჯმენტი ლოგისტიკურ ცენტრებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცებულია მონოგრაფიად 27.16.2016 წ. ოქმი N 3, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-758-7, 555 გვ.

გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ჰ. ვედეკინდი. განაწილებული ოფის-სისტემების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით. საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-57-17-0.

გ. სურგულაძე. განაწილებული სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება უნიფიცირებული პეტრის ქსელებით. საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISBN 99940-48-07-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება,რეცენზენტი,446 გვ.. . რეცენზენტი. 2016წ. .

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, გ. ნაკაიძე. განვითარების ეკონომიკა და ტ ექნოლოგიუირ პროგრესი. 2001, თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2001წ. 60 გვ..

ე. ბარათაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ტექნოლოგიური პროგრესი. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. 6.0. 2001წ. .

ლ. ჩიქავა. განვლილი ცხოვრების შტრიხები.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. 2008წ. 99940-0-411-22.

ნ. ჭითანავა. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. 1997 წ., 342 გვ.. 1997წ. .

ი. კუტუბიძე. გარდამავალი საზოგადოება: სახელმწიფო სუვერენიტეტი და გლობალური ინტერესები. უნივერსალი. 2002წ. .

მ. მეტრეველი. გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი. ფავორიტი პრინტი. 2012წ. 978-9941-0-4241-6.

მ. ავთანდილაშვილი, ზ. რობაქიძე, ვ. რუსეცკი, გ, ტოგონიძე, დ. ჩალათაშვილი. გარემოს ტექნოგენურად შეცვლილი ბუნებრივი რადიაციული ფონის შესწავლის აუცილებლობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში . სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერია ,,გარემო და რადიაცია". 1997წ. No. 2.

გ. ყიფიანი, ფაშიაშვილი მ. გარსული საძირკვლები მშენებლობაში და მათი გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .