მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, გ. ნაკაიძე. განვითარების ეკონომიკა და ტ ექნოლოგიუირ პროგრესი. 2001, თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2001წ. 60 გვ..

ე. ბარათაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ტექნოლოგიური პროგრესი. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. 6.0. 2001წ. .

ლ. ჩიქავა. განვლილი ცხოვრების შტრიხები.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. 2008წ. 99940-0-411-22.

ნ. ჭითანავა. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. 1997 წ., 342 გვ.. 1997წ. .

ი. კუტუბიძე. გარდამავალი საზოგადოება: სახელმწიფო სუვერენიტეტი და გლობალური ინტერესები. უნივერსალი. 2002წ. .

მ. მეტრეველი. გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი. ფავორიტი პრინტი. 2012წ. 978-9941-0-4241-6.

მ. ავთანდილაშვილი, ზ. რობაქიძე, ვ. რუსეცკი, გ, ტოგონიძე, დ. ჩალათაშვილი. გარემოს ტექნოგენურად შეცვლილი ბუნებრივი რადიაციული ფონის შესწავლის აუცილებლობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში . სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერია ,,გარემო და რადიაცია". 1997წ. No. 2.

გ. ყიფიანი, ფაშიაშვილი მ. გარსული საძირკვლები მშენებლობაში და მათი გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ნ. მურღულია, ლ.ქრიატესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე. გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2017წ. .

დ. კერესელიძე, მაია ბლიაძე. გეოგრაფია, ლექსიკონი+ცნობარი. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. 2011წ. 978-9941-15-476-8.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. გეოთერმული თბისიცივით მომარაგების სისტემების ოპტიმალური განვითარების მეცნიერული საფუძვლები და მისი წვლილი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლ.. მეცნიერება,თბილისი. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-9088-6-6 415 გვ..

ნ. ნოზაძე. გეომეტრიის კურსში ფიგურების გამოსახვის პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.49.

ს. ფირალიშვილი. გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული განაზომების გაწონასწორება . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-188-2.

ზ. ხასაია. გერმანელი ფილოსოფოსები ისტორიის შესახებ. Carpe diem. 2014წ. 978-9941--0-7372-4.

ა. აბრალავა. გზა მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკისაკენ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2001წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი მალაშხიას ახალი მეტაეკონომიკური ნაშრომები,რეცენზენტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2014წ. .

ნ. ხაზარაძე. გიორგი მელიქიშვილი - 90. . 2008წ. 102 გვ.

ქ. შენგელია. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი. თსუ გამომცემლობა. 2006წ. .

თ. ნუცუბიძე. გლობალიზაცია და დემოკრატია. თბილისი, გამომცემლობა „ცოდნა“. 2012წ. ISBN 978-9941-411-53-3.