მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

T. Gvelesiani. Mathematical Models of Transient Waves Generation in Problems of Environment.. "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv "Studio Fresco Publishers" Tel-Aviv . 2010წ. ISBN:978-965-91582-0-1.

A. Meskhi. Measure of non-compactness for integral operators in weighted Lebesgue spaces. Nova Science Publishers, New York. 2009წ. ISBN 978-1-60692-886-8.

ს. ნემსაძე, A.Aburdjania. Negation and Negation of Negation In Electrodynamics. GTU. 2007წ. .

დ. კურდღელაიძე, D. Kurdgelaidze. New methods in theory of second-order phase transitions and environments equipped with memory. Publishing House "Zekari". 2003წ. p.227.

M. Jikia. Right to Self-Determination Vs.Territorial Integrity. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-584-8.

დ. კურდღელაიძე. Spinor theory of space-time. Publishing House "Zekari". 2003წ. 137 p..

M. Matsaberidze. Spiritual Influence in the Georgian Cultural Heritage. Author: Mamuka Matsaberidze. Nova Science Publishers, Inc. . 2012წ. ISBN: 978-1-61324-576-7 .

ზ. გასიტაშვილი, Gorgidze I., etc.. System Thinking in the Control of Organizational and Technical Problems. Monograph, Series: Management Science – Theory and Applications Nova Science Publishers NewYork . 2012წ. .

ს. ნემსაძე, A.Aburdjania. The Phenomenon of Energy Transfarence in Electrodinamics. GTU. 2007წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. XVII საუკუნის საფრანგეთის ხელოვნება 145 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. XVIII საუკუნის ქართლ-კახეთისა და თანამედროვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება. უნივერსალი. 2011წ. ISBN/ISSN.

ჰ. კუპრაშვილი. "დიდი რუსიანობა" საქართველოში. XIX ს. პირველი ნახევარი. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-381-3.

ჯ. დოჭვირი, რ. ადამია.  მრავალძრავიანი ელექტროამძრავების დინამიკა. საქ. მეცნ. აკადემიის გამომც. "მეცნიერება". 2004წ. 99940-785-8-5.

ზ. ხუხუნაშვილი. Асимптотические методы в интегралах по траекториям и их приложение.. ВИНИТИ. 1990წ. №1142В-89.

დ. კურდღელაიძე. Введение в неассоциативную теорию поля.. Изд-во “Зекари”. 2005წ. Часть 1, стр. 257.

დ. კურდღელაიძე. Введение в неассоциативную теорию поля. часть 2. შპს ,,ვისტა ჯგუფი" თბილისი. 2011წ. .

ვ. ზვიადაური. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Мецниереба. 1982წ. М607(06)-82.

ვ. ზვიადაური. Динамика вибрационных транспортно-технологических машин. Мецниереба. 2001წ. 5-52001536-8.

ი. იორდანიშვილი. Динамика внутриводоемных процессов горных водохранилищ Грузии. Мецниереба. 2004წ. .