მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ოსიძე, დევდარიანი ნანა, რცხილაძე გულბაათ, არჩვაძე იოსებ, ვეკუა გიორგი. "ვარდების რევოლუცია", შედეგები. (დამოუკიდებელი საექსპერტო მოხსენება). თბ, 2012. 2012წ. .

Б. Мхеидзе. "იურული დანალექების წყალშემცველობა". წიგნ. "სსრ ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს სსრ";"ნედრა" ტ.X; თავი VII, გვ. 155-180. 1970წ. .

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში". . 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციები და კვაზიკონსტიტუციური აქტები". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მეორე. . 2017წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

Б. Мхеидзе. "მიწისქვეშა წყლების აირული შედგენილობა“ . წიგნ. "სსსრ ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს სსრ";„ნედრა“, ტ. X; თავი IX, გვ. 185-192, . 1970წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება" . "მერიდიანი". 2011წ. გვერდი 1-287 , თბილისი.

ხ. ჩაფიჩაძე. "ნეოლიბერალიზმი და საქართველო". საქართველოს მაცნე. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5745-8.

ზ. ქარუმიძე. "პერლიტი მშენებლობაში". საგამომცემლო სახლი "ჩოხი". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4474-8.

ტატიანა ლეონენკო, მაქსიმ ლეონენკო, მიხეილ გაბუნია. "რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულობა". "ზაპოროჟიე–თბილისი". 2017წ. 343.232-029:2-1-423.44:343.85(043.3/5).

ნ. ჭითანავა. "საბაზრო ეკონომიკა და აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემები". თბ., "საქართველო", 1993 წ. 226 გვ.. 1993წ. .

ნ. ჭითანავა. "საბაზრო ეკონომიკა და აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემები". თბ., "საქართველო", 1993 წ. 226 გვ.. 1993წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართალი,გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები". . 2012წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართლის გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმი"(განახლებუკლი). . 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. "საკითხები ქართული სამართლის ფილოსოფიის ისტორიიდან". გამომცემლობა იურისტების სამყარო. 2015წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ვ. ნეიძე, მ. შენგელაია, და სხვები. "საქართველოს გეოგრაფია" ნაწ.2. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია (საავტორო თემები - მოსახლეობის სტრუქტურა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა). "მედია სერვისი". 2003წ. 99940-741-0-5.

ჟ. პეტრიაშვილი, თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი. "სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები". სუ. 2017წ. გვ.1-108.

თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი, . "სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები". სტუ.. 2017წ. გვ.3-108.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალური პრობლემატიკა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულიპოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამების მიხედვით". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2010წ. 978-9941-0-2650-8.