მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მურღულია, ლ.ქრიატესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე. გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2017წ. .

დ. კერესელიძე, მაია ბლიაძე. გეოგრაფია, ლექსიკონი+ცნობარი. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. 2011წ. 978-9941-15-476-8.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. გეოთერმული თბისიცივით მომარაგების სისტემების ოპტიმალური განვითარების მეცნიერული საფუძვლები და მისი წვლილი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლ.. მეცნიერება,თბილისი. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-9088-6-6 415 გვ..

ნ. ნოზაძე. გეომეტრიის კურსში ფიგურების გამოსახვის პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.49.

ს. ფირალიშვილი. გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული განაზომების გაწონასწორება . "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-188-2.

ზ. ხასაია. გერმანელი ფილოსოფოსები ისტორიის შესახებ. Carpe diem. 2014წ. 978-9941--0-7372-4.

ა. აბრალავა. გზა მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკისაკენ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2001წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი მალაშხიას ახალი მეტაეკონომიკური ნაშრომები,რეცენზენტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2014წ. .

. გიორგი მელიქიშვილი - 90. . 2008წ. 102 გვ.

ქ. შენგელია. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი. თსუ გამომცემლობა. 2006წ. .

თ. ნუცუბიძე. გლობალიზაცია და დემოკრატია. თბილისი, გამომცემლობა „ცოდნა“. 2012წ. ISBN 978-9941-411-53-3.

დ. კვარაცხელია. გლობალიზაცია და ეკონომიკური პოლიტიკის ეროვნული სისტემა. ბიზნეს-კურიერი. 2002წ. .

დ. კვარაცხელია. გლობალიზაცია, სუვერენული სახელმწიფო, ეროვნული ეკონომიკა. უნივერსალი. 2003წ. ISBN 99928-976-9-4.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაციის ფსიქო-სოციოლოგიური ასპექტები, . თბილისი გამომცემლობა ,,მერიდიანი“.. 2017წ. .

ი. ჩოგოვაძე. გლობალურ დათბობაზე საქართველოში კლიმატის რეაგირების შეფასება.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2010წ. ISBN 978-9941-0-2829-8.

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი, ი. ჩოგოვაძე. გლობალურ დათბობაზე საქართველოში კლიმატის რეაგირების შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2829-8.

გ. ჭუბაბრია. გლობალურ ეკონომიკურ ურთიერთობებში მენეჯმენტის ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. .

ა. ჯაფარიძე. გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-624-5.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. გურიის ბუნებრივი რესურსები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2007 უაკ15.2.1. 206 გვ..

ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 206 გვ.. 2007წ. .