მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. კვადრატული გარდაქმნების გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის ამოცანებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-951-3-1.

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. კვლევა სამედიცინო შეცდომების სისტემური ანალიზის მიზნით, სამედიცინო შეცდომების სტრატეგიის შემუშავება და მისი დანერგვის ხელშეწყობა. სამედიცინო კონსალტინგის კომპანია „MCC”. 2007წ. .

გ. დოხნაძე. კვლევის მეთოდები სამხედრო გეოგრაფიაში. გამომცემლობა "ლეგა". 2007წ. 76გვ. .

გ. ლეჟავა. კიბერნეტიკა ამებიდან ინტელექტამდე. მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. ISBN 978-9941-0-9027-1.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. კიდული ბაგირგზის ასინქრონული ამძრავი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016. 2016წ. 978-9941-20-668-9.

მ. დავითაია. კიშო კუროკავას არქიტექტურული კონცეფციები და ქართული არქიტექტურის პარადიგმები", ავტორეფერატი. გამომცემლობა "ნეკერი". 2004წ. .

რ. რუხაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფინქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები.. .საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 1. 1997წ. , მოხს. თეზ., გვ.20.

რ. დიაკონიძე. კოლხეთის დაბლობის დამშრობი ქსელის წყალმიმღებისა და წყალსადინარების რეგულირებისა და მათი კალაპოტის გამაგრების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,კავკასია“, 2016, 81 გვ.. 2016წ. .

ვ. სამხარაძე. კოლხეთის დამშრობი ქსელის მოწყობის მექანიზაცია. ”მეცნიერება. 2004წ. 144 გვ..

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, გ.ნადარერიშვილი. კოლხეთის დეპრესიის მეზო-კაინოზოური ნალექების სტარტიგრაფია. პოლიგრაფისტი. 2015წ. .

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი III.. გამომცემლობა „იავნანა". თბილისი.. 2002წ. 130 გვ..

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი IV.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 292 გვ..

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი V.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2007წ. 148 გვ..

რ. გოცირიძე. კომპიუტერის როგორც დამხმარე ტექნიკური საშუალების გამოყენება უცხოური ენის სწავლების პროცესში (ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში) . გამომცემლობა `მერანი' . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1520-5.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების მეთოდიკა სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურისა და დეკორატიულ გამოყენებითი-ხელოვნების ფაკულტეტებზე. ინტელექტი. 1998წ. .

ზ. ისააკიანი. კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლები და დაპროგრამება ბეისიკზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99960-56-36-X.

ზ. გასიტაშვილი, გ. კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის მოდელირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები . monografia, © sagamomcemlo saxli ,,teqnikuri universiteti’’, . 2013წ. ISBN 978-9941-20-345-9 .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .