მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აქუბარდია. ეკონომიკური პოლიტიკის სახელისუფლებო ზიგზაგები. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია''. 2007წ. .

ბ. ბარკალაია. ეკოტურიზმი და მოსახლეობა. Critical/Ecosistem and WWF -გამოცემა. 2001წ. .

ჯ. დოჭვირი, ადამია რობერტი. ელექტროამძრავების უკუკავშირებიანი სისტემების მართვა. საქ. მეცნ. აკად. გამომც. "მეცნიერება". 2008წ. 978-9941-0-0557-2.

გ. კოხრეიძე. ელექტროენერგეტიკული სისტემის საიმედოობისა და რეჟიმების ოპტიმიზაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

თ. ცაბაძე, დ.ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე. ელექტროენერგიის ტაარიფების დადგენის და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუზღვრელობის პირობებში. დეგაპრინტიi. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2361—3.

დ. ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, თ.ცაბაძე. ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. "დეგაპრინტი". 2010წ. .

დ. ჯაფარიძე. ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი შემცირების გზები.. . 2006წ. 60 გვ..

ბ. კოტია. ელექტრონ-პოლარონული გამტარობისა და დაბალტემპერატურული დრეიფული ძვრადობის კვანტური თეორიის საკითხები ნახევარგამტერებსა და იონურ კრისტალებში.. მონოგრაფია, საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''. თბილისი. 2017წ. მონოგრაფია, საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''.

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. ელექტრონული ბიზნესი. უნივერსალი. 2016წ. .

დ. თავხელიძე, ქ.მუმლაძე. ელექტრონული ბიზნესი და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები. თბილისის საავიაციო გაერთიანება. 2003წ. .

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. რუხვაძე. ელექტრული სისტემების მდგრადობა. "უნივერსალი". 2009წ. 978-9941-12-471-6.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები. "უნივერსალი". 2012წ. 978-9941-20-101-1.

. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-101-1.

დ. გურგენიძე. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური დაცვა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”თბილისი. 2006წ. .

დ. გურგენიძე. ენერგეტიკული ობიექტების ჰიდროეკოლოგიის ასპექტები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2006წ. .

ვ. სესაძე, დალაქიშვილი, ჭიკაძე გელა, მაღლაკელიძე ნანა, სესაძე ნელი. ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. 2009წ. ISBN 99940-58865 .

გ. აბულაშვილი. ენერგოდაზოგვა სამრეწველო საწარმოებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

გ. აბუაშვილი. ენერგოდაზოგვა საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე, ლაშა ხულორდავა. ენერგოეფეტური პრინციპები ტრადიციულ ქართულ არქიტექტურაში. გამომცემლობა ,,მერიდიანი''. 2017წ. ISBN 978-9941-10-250-1.