მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სონღულაშვილი. ეპოქის გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921. უნივერსალი. 2013წ. ISBN/ISSN.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომუკურ-ესთეტიკური, ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა პროდუქციის სახმარ ღირებულებაზე, რეგიონალიზმის კონტექსტში. . 2009წ. 261.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გნოსეოლოგიური ასპექტები. ”საზოგადოება ცოდნა”. 1999წ. ISBN: 5-89512-126-8.

. ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია. თბილისი, „ინოვაცია“. 2005წ. .

ა. აბრალავა. ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია. თბილისი "ინოვაცია". 2005წ. .

დ. ზერაგია. ეროვნული პრობლემის შალვა ნუცუბიძისეული ხედვა . . 2009წ. ISSN: 1512-3154. - N1(5).

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება?! . უნივერსალი. 2014წ. ISBN 978-9941-22-407-2.

ს. სიგუა. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. გამომც.”ტექნიკური უნივერსიტეტი” 101 გვერდი. 2007წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. . 2007წ. 85 გვერდი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ვ. კაკაბაძე. ბიზნესი, პრინციპები და მიმართულებები. 557 გვ.. თბილისი, `ბარტონი, რეცენზენტი. 2009წ. .

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონების დანადგარების შემსრულებელი ღრეჩოებიანი გადაცემების დინამიკა.. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2007წ. ISBN 978-9941-14029-4. თბილისი, 2007. 300 გვ..

გ. შარაშენიძე. ვაგონების მექანიკური გადაცემების დინამიკა.. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 989–9941–14-430-1. თბილისი, 2009. 332 გვ..

ვ. სადრაძე. ვაშნარი „სპონიეთი“-„გურიანი“. . მეცნიერება. 2003წ. ISBN 99940-750-5-5.

ნ. ჯიბლაძე, რ.ჩიქოვანი და სხვ. ვახტანგ ჭიჭინაძე 90. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-151-5.

მ. ქათამაძე. ველები, სინონიმური რიგები და თემატური ჯგუფები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის სოციოლოგია. გ.გ.. 2013წ. ISBN 978-9941-0-5731-1.

. ვერბალური კომუნიკაციის სოციოლოგია. გ.გ. 2013წ. 153 გვ.

გ. ღვინეფაძე. ვისწავლოთ შემოქმედებითად აზროვნება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. ISBN 978-9941-20-118-9.