მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გურგენიძე. ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური დაცვა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”თბილისი. 2006წ. .

დ. გურგენიძე. ენერგეტიკული ობიექტების ჰიდროეკოლოგიის ასპექტები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2006წ. .

ვ. სესაძე, დალაქიშვილი, ჭიკაძე გელა, მაღლაკელიძე ნანა, სესაძე ნელი. ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. 2009წ. ISBN 99940-58865 .

გ. აბულაშვილი. ენერგოდაზოგვა სამრეწველო საწარმოებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

გ. აბუაშვილი. ენერგოდაზოგვა საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე, ლაშა ხულორდავა. ენერგოეფეტური პრინციპები ტრადიციულ ქართულ არქიტექტურაში. გამომცემლობა ,,მერიდიანი''. 2017წ. ISBN 978-9941-10-250-1.

. ენერგომარაგების სისტემების მართვა და ლოგისტიკა. ენერგია. 2009წ. 2(50)-1 .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე. ენერგოსისტემების მართვის ექსპერტული სისტემების აგების თეორია. მეცნიერება, თბილისი, 2002 წ., 285 გვ. 2002წ. .

Г. Арабидзе. ენერეგტიკული დანადგარების ჰერმეტულობის დარღვევის თანმხლები არასტაციონარული პროცესების თერმოჰიდროდინამიკა (რუსულ ენაზე). თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1992წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი,, ბ. გეჯბაია,, ბ. ცხადაძე. ენტროპია და სინერგეტიკა მენეჯმენტსა და მარკეტინგში. მონოგრაფია, გამომც. კალმოსანი 2017წ. . 2017წ. ISBN 978-9941-9514-9-7.

ნ. სონღულაშვილი. ეპოქის გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921. უნივერსალი. 2013წ. ISBN/ISSN.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომუკურ-ესთეტიკური, ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა პროდუქციის სახმარ ღირებულებაზე, რეგიონალიზმის კონტექსტში. . 2009წ. 261.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გნოსეოლოგიური ასპექტები. ”საზოგადოება ცოდნა”. 1999წ. ISBN: 5-89512-126-8.

. ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია. თბილისი, „ინოვაცია“. 2005წ. .

ა. აბრალავა. ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია. თბილისი "ინოვაცია". 2005წ. .

დ. ზერაგია. ეროვნული პრობლემის შალვა ნუცუბიძისეული ხედვა . . 2009წ. ISSN: 1512-3154. - N1(5).

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება?! . უნივერსალი. 2014წ. ISBN 978-9941-22-407-2.

ს. სიგუა. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. გამომც.”ტექნიკური უნივერსიტეტი” 101 გვერდი. 2007წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. . 2007წ. 85 გვერდი.