მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ვიტალი ბახტაძე, რაულ ჩაგუნავა. ვლადიმერ ჩაგუნავა- მეცნიერი, ინჟინერი, პედაგოგი (მონოგრაფია). გამომცემლობა,,უნივერსალი”. 2009წ. ISBN/978-9941-12-807-3.

ნ. ჯიბლაძე, რ.ჩიქოვანი და სხვ. ვლადიმერ ჭავჭანიძე. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-188-1.

ზ. გარაყანიძე. ზ. გარაყანიძე, ნ. გარაყანიძე. „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ პერსპექტივები საქართველოსთვის. ჟურნ. „ეკონომიკა და ფინანსები“, N1, სეუ. 2018წ. .

ზ. გარაყანიძე. ზ. გარაყანიძე, ს. პავლიაშვილი. სატრანსპორტო დერეფანი სქართველოში - პრობლემები, პერსპექტივები. "მწიგნობარი". 2014წ. 978-9941-450-29-7.

ზ. გარაყანიძე. ზ. გარაყანიძე. ახალი ანტი-ირანული სანქციები და „სამხრეთის გაზის დერეფანი“. . for.ge. 2018წ. .

ზ. გარაყანიძე. ზ.გარაყანიძე, ახალი აბრეშუმის გზის ქართული გამოწვევები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი, N3, სტუ, გვ. 98-107; . 2015წ. .

ზ. გარაყანიძე. ზ.გარაყანიძე, ახალი აბრეშუმის გზის ქართული გამოწვევები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი, N3, სტუ, გვ. 98-107; . 2015წ. .

ზ. გარაყანიძე. ზ.გარაყანიძე, საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება (ლექცია).. ბიზნეს-ინჟინერინგი, N1, სტუ, გვ. 272-288;. 2016წ. .

ზ. გარაყანიძე. ზ.გარაყანიძე. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში ინვესტირების ზოგიერთი პრობლემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი, N4, სტუ, გვ. 46-50. 2015წ. .

ზ. ლობჟანიძე. ზეადპირული მორწყვის დროს ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის პროგნოზი. შპს „დანი“, . 2009წ. ISBN 978 – 9941 – 0 – 1015 – 6.

მ. სალუქვაძე. ზემო სვანეთის ზვავსაშიშროება. . 2011წ. 978-9941-0-3652-1.

ე. გვენეტაძე, ი. კვესელავა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ზ. ციხელაშვილი, ხ. ხატიური. ზღვისპირა ქალაქების სანიაღვრე წყალარ, სყსტემ.ეფექტური ორგანიზ.შტორმული ტალღ. ზემოქედ.პირობებში. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2013წ. ISSN1 512-3936 #30.

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, ვ. ყანდაშვილი. ზღურბლური დარეზერვების თეორია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1998წ. .

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის დინამიკური საკონტაქტო სამგანზომილბიან ამოცანებში შერეული სასაზღვრო პირობებით. . სამეცნიერო შრომების კრებული ‘‘ინტელექტი. 1998წ. №3,, 11-13..

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფინქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია,თბილისი, . 1997წ. , მოხს. თეზ., II ნაწ., გვ. 196.

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის რხევის ძირითადი ორგანზომილებიანი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი ‘‘ინტელექტი’’. სამეცნიერო შრომების კრებული.. 1998წ. №2,, 9-11..

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს რხევის ძირითადი სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ‘‘ ინტელექტი. 1999წ. №3(6), 11-12..

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები. . გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 60 გვ..

ზ. ხასაია. თავისუფლების დრამა. ,,უნივერსალი". 2012წ. 978-9941-17-651-7.