მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გიორგობიანი. თამაშები ორი მონაწილით. მეცნიერება. 1985წ. 150 გვ..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

გიორგი კორძაია, გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის . უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

ა. კურატაშვილი. თანამდებობის პირთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობის ბალანსირების თეორია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება _ ადამიანის ინტერესების დაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის აუცილებელი მეცნიერული საფუძველი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.

გ. ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგიის ეკოლოგიური პრობლემები. ენერგია. 2009წ. #2(50)-1 .

გ. ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგიის ეკოლოგიური პრობლემები. hidroinJineria. 2007წ. 1512-410X .

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული თეორიული გრამატიკა-სილაბუსი. . 2016წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიის ამსახველი მუდმივი სამაგრის გაანგარისების მოდელი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები N1-3,2011 გვ.73-79. 2011წ. .

თ. ბლიაძე. თანამედროვე ქართული ნოველა, . გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი. 2006წ. .

null. თბილისის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება (თავი 1) ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 7.1). მონოგრაფია „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თბილისი,10 გვ. . 2012წ. .

ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია და სხვ.. თბილისის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება (თავი 1) ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 7.1). მონოგრაფია „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თბილისი,10 გვ. . 2012წ. .

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 383 გვ.. 2012წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 384 გვ.. 2012წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2012. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-5112-8 383 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, თენგიზ ურუშაძე, რუსუდან ფირცხალავა, ირაკლი ჟორდანია. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები - მიწის რესურსები. საქ.საწ.ძალებისა და ბუნ.რეს.შემსწ.ცენტრი, თბილისი, 2012. 2012წ. .

ი. ჟორდანია, და სხვ. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2012.. 2012წ. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. თბილისის მაუდ-კამვოლის კომბინატის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი და სრულყოფა. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1990წ. .