მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის რხევის ძირითადი ორგანზომილებიანი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი ‘‘ინტელექტი’’. სამეცნიერო შრომების კრებული.. 1998წ. №2,, 9-11..

რ. რუხაძე. თ ბურჭულაძე. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს რხევის ძირითადი სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანების საკუთრივი ელემენტების ასიმპტოტური განაწილება. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ‘‘ ინტელექტი. 1999წ. №3(6), 11-12..

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები. . გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2008წ. 60 გვ..

ზ. ხასაია. თავისუფლების დრამა. ,,უნივერსალი". 2012წ. 978-9941-17-651-7.

ჯ. გიორგობიანი. თამაშები ორი მონაწილით. მეცნიერება. 1985წ. 150 გვ..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

გიორგი კორძაია, გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის . უნივერსალი. 2011წ. ISBN 978-9941-17-361-5.

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

გენადი თვაური. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა. თბილისი:გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. 102 გვ..

ა. კურატაშვილი. თანამდებობის პირთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობის ბალანსირების თეორია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება _ ადამიანის ინტერესების დაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის აუცილებელი მეცნიერული საფუძველი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.

გ. ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგიის ეკოლოგიური პრობლემები. ენერგია. 2009წ. #2(50)-1 .

გ. ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგიის ეკოლოგიური პრობლემები. hidroinJineria. 2007წ. 1512-410X .

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული თეორიული გრამატიკა-სილაბუსი. . 2016წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიის ამსახველი მუდმივი სამაგრის გაანგარისების მოდელი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები N1-3,2011 გვ.73-79. 2011წ. .

თ. ბლიაძე. თანამედროვე ქართული ნოველა, . გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი. 2006წ. .

null. თბილისის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება (თავი 1) ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 7.1). მონოგრაფია „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თბილისი,10 გვ. . 2012წ. .

ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია და სხვ.. თბილისის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება (თავი 1) ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (თავი 7.1). მონოგრაფია „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“, თბილისი,10 გვ. . 2012წ. .

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 383 გვ.. 2012წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 384 გვ.. 2012წ. .