მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩორხაული. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების დაძაბულ დეფორმირებული მდგომარეობის მათემატიკური მოდელი და მისი კომპიუტერული რეალიზების ალგორითმები. უნივერსალი. 0წ. 2009 წელი ISBN 978-9941-0-1591-5.

გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი. მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება . საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-377-9.

ხ. თოდაძე. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-720-3 CD-087.

. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-720-3 CD-087.

თ. ბერიკაშვილი. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

თ. ბერიკაშვილი. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. მაღალი სიმძლავრის ჰეტერო-მოდულური კომპოზიტები. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-479-1.

. მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით. . წ. .

დ. ტურძელაძე. მაღალსიხშირული ელექტროფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2017წ. ISSN 2233–3606.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი საწინააღმდეგო ახალი საინჟინრო-ეკოლოგიური ღონისძიებები. 2003. 2003წ. .

ი. კვესელავა. მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოს ისტორიის ფურცლებიდან. თბილისი, გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’. 0წ. .

ბ. ჭურჭელაური, მეტრეველი. მეთოდური მითითებები პროექტირების და საკვალიფიკაციო ნაშრომების მოსამზადებლად სამშენებლო კონსტრუქციების ტექნიკურ დიაგნოსტიკასა და ექსპერტიზაში (დამხმარე სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბერაია, ე. გვარამია. მეორე და მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში . თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 157 გვ. 2013წ. 978-9941-20-319-0.

ო. ქოჩორაძე. მესამე შრომითი სემესტრი - სტუდენტი ახალგაზრდობის შრომითი აღზრდის სკოლა. . გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი 1986. – 95 გვ.. 1986წ. 74.58 ქ. 704.

მ. ბერიშვილი, null, ი.ბოჭორიშვილი და სხვა. მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი - ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგული. "მეცინერბა" თბილისი . 2001წ. ISBN 99928-51-87-2.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია. . 2013წ. 978-9941-0-5616-1.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე. გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია. „სტუ“. 2013წ. 978-9941-0-5616-1.

გ. გაბაიძე. მეურნეობრიობის ახალი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ფუნქციონირე-ბისა და მართვის სრულყოფის გზები აგრარულ სექტორში. გამომცემლობა „თობალისი“, 2008 წ. გვ. 90. 2008წ. .

ტ. კვიციანი. მექანიკა-მარად ცოცხალი მეცნიერება. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2005წ. .