მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ადამია. მრავალძრავიანი ელექტროამძრავების დინამიკა. თბ., საქ. მეცნ. აკად. გამომც. "მეცნიერება". 2004წ. 99940-785-8-5.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისები და მათი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე. . 2017წ. .

თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

ზ. ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. მედია-სერვისი. 2008წ. ISBN978-9941-0-0892-4 გვ.7878.

ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა–ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. მსფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. გლობალიზაცია დამეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, მ.ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მგრადი განვითარება. პრობლემები და მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 293 გვ.. 2009წ. .

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მდგრადი განვითარება პრობლემები და მოდელები. . 2008წ. მონოგრაფია, გვ.293.

თ. ჯიშკარიანი, ნ. ბჟალავა. მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-299-5.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მყარი სათბობის წვის პროგრესული ტექნოლოგიები და ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-99940-957-0-4.

ს. მებონია, რ.ადამია, თ. ნატრიაშვილი. მყარი სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები. რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, თბილისი. 2010წ. 978-9941-0-2655-3.

რ. პატარაია. მშენებლობის ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ი. ქვარაია. მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი დაზიანებების და ნაკლოვანებების აღმოფხვრა. . 2016წ. .

. მცენარეული ნედლეულის ბიოქიმიური ანალიზი. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, . 2013წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის სტრატეგია . . 2010წ. .

ლ. ასლამაზიშვილი. მცხეთა და მისი ჰინტერლანდი. უნივერსალი. 2005წ. 9940-32-93-3.

ჯ. მაჭავარიანი, ჯ.მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2010წ. 269-241გვ..