მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სესაძე, ი. მიქაძე, ა. რურუა, კ. ოდიშარია. ,,მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-99941-14-451-6 გვ 160.

გ. ზირაქაშვილი, კ. ოდიშარია. ,,რისკების ანალიზის და ინფორმაციის უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემა". ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები". საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-9056-5-0 გვ.195.

კ. აბულაძე. ,,სასტუმროსა და რესტორნის მართვის ავტომატიზებული სისტემა". საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.. 2003წ. გვ 86.

მ. ცაცანაშვილი. ,,სახელმწიფო და რელიგია". გამომცემლობა: ტექინფორმი; თბილისი. 2001წ. УДК 342.2 24.41.41 ГАСНТИ გვ. 110.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ა. გუგუშვილი. ,,სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში". . 2003წ. თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,სინერგეტიკა, არაწრფივი სისტემების სინთეზი". სტუ. თბილისი. 2009წ. გვ. 178.

გ. ჭიკაძე, ნ. სესაძე, ვ. სესაძე, ს. კეკენაძე. ,,სინერგეტიკა, დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი". თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-27-156-4 გვ.255.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სინერგეტიკა, ეკონომიკური პროცესების კვლევა". თბილისი. 2013წ. ISBNB978-9941-0-5364-1 გვ.211.

ე. ცქიტიშვილი, ი. ქორქია; ე. ცხადაია. ,,ცხოველთა დასახელებების მოკლე ექვსენოვანი ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა. 2013წ. .

ს. ხუციშვილი, 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе. Д.А. Горгидяу. . Некоторые задачи управления корпоративными системами, . ,-«Технический Университет» 2007 ,237стр.. 0წ. .

ხ. ბერიშვილი. . საქართველოში ლიზინგის არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. გვ.140. წ. .

R. Ruxadze. . and Bezhuashvili YU.A. On the solvability of two basic three-dimensional dynamic problems of the hemitropic theory of elasticity.. Georgian Engineering News. 2011წ. №1,, 5-9. .

R. Ruxadze. . Burchuladze. Asymptotic Distribution of Eigenfunctions the Basic Two-Dimensional boundary-contact problems of Oscillations in Classical and Cuple-Stress Theories of Elasticity. . Georgian Mathematical Journal. 2000წ. Vol. 7, #1, 11-32..

Г. Гуния. . Вопросы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Грузии. Ленинград:Гидрометеоиздат, 1985. 1985წ. .

Т. Мчедлишвили, Суламанидзе Н.Д., Диасамидзе А.А., Диасамидзе P.А. . . Некоторые актуальные задачи и технические решения по защите человека-оператора от вибрации и шума. Комитет ИФТоММА Грузии. 2009წ. ISNB 978-99928-942-7-9.

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1982წ. №2 (247), , 37-42..

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной и некоторых других смешанных трёхмерных задач динамики теории упругости. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. Т.74, №1, 45-48.

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной смешанной задачи динамики трехмерного упругого тела.. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. t.73,No 2, 289-292..

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) . 1979წ. №1 (211), 34-41..