მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Сесадзе, М. Ахобадзе, null, Гугушвили А.. ,,Принцип симметрии в идентификации нелинейных объетов управления". . 1998წ. Тбилиси, 272 с.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ს. ცირამუა. ,,დაპროგრამება Visual Studio C# გარემოში". სტუ. თბილისი. 2008წ. ISBN 978-99940-50-78-9 გვ. 340.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე. ,,ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. თბილისი. 2009წ. ISBN 99940-58865 გვ. 160 .

ე. ცქიტიშვილი, ი. ელიავა. ,,ზოოლოგიური ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა.. 2015წ. .

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოება და ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება". გამომცემლობა ტექინფორმი თბილისი [MFN: 12617]. 1999წ. УДК 340.002 10.01.29 ГАСНТИ გვ. 235.

ქ. პავლიაშვილი. ,,კარმელიტების ქრონიკა” საქართველოზე (XVI-XVIII სს.), . . 1999წ. .

ი. გელენავა. ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ . გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. ISBN 978-9941-10-846-4.

ვ. სესაძე, ი. მიქაძე, ა. რურუა, კ. ოდიშარია. ,,მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-99941-14-451-6 გვ 160.

გ. ზირაქაშვილი, კ. ოდიშარია. ,,რისკების ანალიზის და ინფორმაციის უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემა". ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები". საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-9056-5-0 გვ.195.

კ. აბულაძე. ,,სასტუმროსა და რესტორნის მართვის ავტომატიზებული სისტემა". საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.. 2003წ. გვ 86.

მ. ცაცანაშვილი. ,,სახელმწიფო და რელიგია". გამომცემლობა: ტექინფორმი; თბილისი. 2001წ. УДК 342.2 24.41.41 ГАСНТИ გვ. 110.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ა. გუგუშვილი. ,,სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში". . 2003წ. თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,სინერგეტიკა, არაწრფივი სისტემების სინთეზი". სტუ. თბილისი. 2009წ. გვ. 178.

გ. ჭიკაძე, ნ. სესაძე, ვ. სესაძე, ს. კეკენაძე. ,,სინერგეტიკა, დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი". თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-27-156-4 გვ.255.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სინერგეტიკა, ეკონომიკური პროცესების კვლევა". თბილისი. 2013წ. ISBNB978-9941-0-5364-1 გვ.211.

ე. ცქიტიშვილი, ი. ქორქია; ე. ცხადაია. ,,ცხოველთა დასახელებების მოკლე ექვსენოვანი ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა. 2013წ. .

ფ. დიდებაშვილი. ,,ჰარიეტ მარტინოს სოციოლოგიური შეხედულებები". .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 4“. 16წ. .

ს. ხუციშვილი, 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе. Д.А. Горгидяу. . Некоторые задачи управления корпоративными системами, . ,-«Технический Университет» 2007 ,237стр.. 0წ. .

ხ. ბერიშვილი. . საქართველოში ლიზინგის არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. გვ.140. წ. .