მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. "ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები". ფავორიტი სტილი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9760-7.

მ. დარჩაშვილი. "ქისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-0-1490-1.

V. Tsutskiridze. , J. Sharikadze, L. Jikidze. The unsteady flow of incompressible fluid in a constant cross section pipes in an axternal uniform magnetic field. . IFTOMM, PROBLEMS OF MECHANICS, №1(50), 2013, pp.77-83. 2013წ. issn 1512-0740.

Р. Рухадзе. , Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной динамической гранично-контактной задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ. 1992წ. №3 (387),, 22-26..

Р. Рухадзе. , Ю Бежуашвили. Решение трёхмерной динамической задачи теории эластотермодиффузии со смешанными краевыми условиями.. Georgian Engineering News. 2009წ. №4,, 39-44. .

B. Kotia. ,,To the theory of electron mobility in Froechliehs model of the poloron. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2012წ. Nano Studies N4,2012 (43-48).

В. Сесадзе, М. Ахобадзе, null, Гугушвили А.. ,,Принцип симметрии в идентификации нелинейных объетов управления". . 1998წ. Тбилиси, 272 с.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ს. ცირამუა. ,,დაპროგრამება Visual Studio C# გარემოში". სტუ. თბილისი. 2008წ. ISBN 978-99940-50-78-9 გვ. 340.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე. ,,ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. თბილისი. 2009წ. ISBN 99940-58865 გვ. 160 .

ე. ცქიტიშვილი, ი. ელიავა. ,,ზოოლოგიური ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა.. 2015წ. .

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოება და ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება". გამომცემლობა ტექინფორმი თბილისი [MFN: 12617]. 1999წ. УДК 340.002 10.01.29 ГАСНТИ გვ. 235.

ი. გელენავა. ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ . გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. ISBN 978-9941-10-846-4.

ვ. სესაძე, ი. მიქაძე, ა. რურუა, კ. ოდიშარია. ,,მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-99941-14-451-6 გვ 160.

გ. ზირაქაშვილი, კ. ოდიშარია. ,,რისკების ანალიზის და ინფორმაციის უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემა". ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. .

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები". საგამომცემლო სახლი "ინოვაცია", თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-9056-5-0 გვ.195.

კ. აბულაძე. ,,სასტუმროსა და რესტორნის მართვის ავტომატიზებული სისტემა". საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.. 2003წ. გვ 86.

მ. ცაცანაშვილი. ,,სახელმწიფო და რელიგია". გამომცემლობა: ტექინფორმი; თბილისი. 2001წ. УДК 342.2 24.41.41 ГАСНТИ გვ. 110.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ა. გუგუშვილი. ,,სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში". . 2003წ. თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,სინერგეტიკა, არაწრფივი სისტემების სინთეზი". სტუ. თბილისი. 2009წ. გვ. 178.

გ. ჭიკაძე, ნ. სესაძე, ვ. სესაძე, ს. კეკენაძე. ,,სინერგეტიკა, დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი". თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-27-156-4 გვ.255.