მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1884 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2010წ. 52 გვ..

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2010წ. 48გვ..

რ. ფირცხალავა, ქ.მახარაძე, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2010წ. 978-9941-0-3027-7.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექ¬ტი-ვები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-0-3027-7 375 გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 375 გვ.. 2010წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2010წ. 376გვ. .

. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. 376გვ..

ჯ. კაკულია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. გვ.161-220 .

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. 22 გვ..

ა. სულაძე. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2010წ. გვ.162-165.

გ. მაღალაშვილი, ო. ფარესიშვილი, გ. გობეჩია, ნ. მირიანაშვილი. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 375 გვ..

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები.. . 2010წ. 67 გვ..

დ. ფოცხვერაშვილი. მხატვრული ცნობიერების განვითარების ეტაპები.. 2003. წ. 206 გვერდი.

ფარესიშვილი ო.. ნ. ჭითანავა, თენგიზ ურუშაძე, ჯემალ მაჭავარიანი, რუსუდან ფირცხალავა. „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“, ორტომეული, ტ.I.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015., გვ. 47-176. 2015წ. .. . 0წ. .

ქ. გიორგობიანი. ნ.ბარათაშვილის შემოქმედების სწავლების თავისებურებები სტუ-ს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტის ფაკულტეტებზე. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1997წ. გვ.85-86.

ნ. მაჭავარიანი, ო. ონიაშვილი, გ. ქოიავა. ნავთობი – გზა ჭაბურღილიდან რეალიზაციამდე. დამანი. 2012წ. 978–9941–0–4229–4.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ო. ონიაშვილი, გ.ქოიავა, null. ნავთობი – გზა ჭაბურღილიდან რეალიზაციამდე. დამანი. 2012წ. 978–9941–0–4229–4.

ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, გ. ონიაშვილი, გ. ქოიავა. ნავთობი – გზა ჭაბურღილიდან რეალიზაციამდე. დამანი. 2012წ. 978–9941–0–4229–4.

გ. ტაბატაძე. ნავთობი – გზა ჭაბურღილიდან რეალიზაციამდე. სტამბა ,,დამანი“, თბილისი, . 2012წ. .

. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება (ყულევის ტერმინალის მაგალითზე). ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-9112-9-3.