მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები და მათი როლი ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში.. გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. .. 2013წ. .

. ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-27-061-1.

მ. ვართანოვი, შ.კუპრეიშვილი, ე.კეჩხოშვილი. ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-27-061-1.

ა. გვარუციძე. ინოვაციები ბიზნესში. გამომცემლობა "ინდ.მეწარმე გ. დალაქიშვილი", 2012. 2012წ. UDC (უაკ) 33822 (47922) გ–445 ISBN 978–9941–0–3736–8.

ა. გვარუციძე. ინოვაციები თანამედროვე ბიზნესის განვითარებაში. ევროპული უნივერსიტეტი, თბილისი 2015 წ.. 2015წ. UDC (უაკ) 338,222(479.22) გ–445 ISBN 978-9941-0-3736-8.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების მართვა ეკონომიკაში. ევროპული უნივერსიტეტი, თბილისი 2016 წ.. 2016წ. UDG (უაკ) 005.419 გ–445 ISBN 978-9941-0-2184-9.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების მართვის სრულყოფის პრობლემები. ევროპული უნივერსიტეტი, 2010. 2010წ. UDC (უაკ) 005.418 გ–445 ISBN 978–9941–0–2184–8.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, რუსუდან ქუთათელაძე, გურამ ნაკაიძე. ინოვაციების მენეჯმენტი. სოხუმის სახ.უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ლ. ჩიქავა. ინოვაციური ეკონომიკა.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე” . 2006წ. 99940-815-7-8.

მ. მარიდაშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტი ფარმაცევტულ ბიზნესში. . 2015წ. ISBN 978-9941-0-8016-6.

ი. გოგოძე. ინოვაციური საქართველო: მიმდინარე სტატუსი. საუნჯე. 2013წ. ISBN 978-9941-442-66-7.

ლ. შატაკიშვილი, გრიგოლ ხელიძე. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ვ. სართანია. ინტერნეტ-განათლების ტექნოლოგიები და მისი განვითარების პერსპექტივებ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN-99940-0-999-0..

გ. ჩაჩანიძე. ინტერნეტში მუშაობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN-99928-79-70-X.

დ. კვარაცხელია. ინფლაციის ტემპის ცვლილების რეგულირების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებანი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1999წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ს. ოხანაშვილი. ინფორმატიკისა და გამოთვლითი მეთოდების საფუძვლები. . თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2005წ. ISBN -99928-79-58-0.

გ. ანანიაშვილი. ინფორმაციის თეორია, კოდირება და სინერგეტიკა – თვითორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 190 გვ.. 2003წ. .

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის თეორია. კოდირება და სინერგეტიკა, თვითორგანი-ზაციისა და მართვის ინფორმაციული საფუძვლები. 2002, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002წ. .

ვ. მაისურაძე, თ.მშვიდობაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემების ეკონომიკური ეფექტურობისათვის. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ა. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე დავით. ინფორმაციული უსაფრთხოება და რისკები საფინანსო–საბანკო ბიზნესში. 129 გვ.. . 2013წ. ISBN 978-9941-0-5509-6.