მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2008წ. 978-9941-0-0488-9.

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. . 2008წ. 72 გვ..

ი. ჟორდანია. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები., . . 2008წ. 328გვ.

ე. გვენეტაძე. იმერეთის სამეფოს წარმოქმნის ისტორიიდან. . 2003წ. ISBN.

ა. ლორია. იმიგრანტთა უფლებები და მათი შეზღუდვის ცალკეული შემთხვევები საქართველოში. გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, თბილისი. 2005წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. იმიტაციური მოდელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-057-0.

ნ. გომართელი. ინგლისის მონარქთა გალერეა. . 2002წ. .

მ. ჯიქია. ინდივიდის სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-474-2.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური განაცხადის მნიშვნელობა ფიზიკური პირის საერთაშორისო სამართალსუბიექტობის განსაზღვრისათვის. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. 978-9941-26-086-5.

თ. მუსელიანი, აბურჯანია ამბერკი, აბურჯანია ლია. ინდუქციურად დაკავშირებული წრედები. "უნივერსალი". 2007წ. 978–99940–964–1–1.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები და მათი როლი ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში. გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები და მათი როლი ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში.. გამომცემლობა “უნივერსალი”. 2013წ. .. 2013წ. .

. ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-27-061-1.

მ. ვართანოვი, შ.კუპრეიშვილი, ე.კეჩხოშვილი. ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-27-061-1.

რ. სამხარაძე, ი. გიგიბერია, ლ. ქურხული, მ. ქევხიშვილი, მ. დოლიძე, ი. გიგიბერია. ინკლუზიური განათლებისთვის დიფერენცირებული სწავლების საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და გამოყენება. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2019წ. ISBN 978-9941-8-1709-0.

ა. გვარუციძე. ინოვაციები ბიზნესში. გამომცემლობა "ინდ.მეწარმე გ. დალაქიშვილი", 2012. 2012წ. UDC (უაკ) 33822 (47922) გ–445 ISBN 978–9941–0–3736–8.

ა. გვარუციძე. ინოვაციები თანამედროვე ბიზნესის განვითარებაში. ევროპული უნივერსიტეტი, თბილისი 2015 წ.. 2015წ. UDC (უაკ) 338,222(479.22) გ–445 ISBN 978-9941-0-3736-8.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების მართვა ეკონომიკაში. ევროპული უნივერსიტეტი, თბილისი 2016 წ.. 2016წ. UDG (უაკ) 005.419 გ–445 ISBN 978-9941-0-2184-9.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების მართვის სრულყოფის პრობლემები. ევროპული უნივერსიტეტი, 2010. 2010წ. UDC (უაკ) 005.418 გ–445 ISBN 978–9941–0–2184–8.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, რუსუდან ქუთათელაძე, გურამ ნაკაიძე. ინოვაციების მენეჯმენტი. სოხუმის სახ.უნივერსიტეტი. 2008წ. .