მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ანანიაშვილი. ინფორმაციის თეორია, კოდირება და სინერგეტიკა – თვითორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 190 გვ.. 2003წ. .

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის თეორია. კოდირება და სინერგეტიკა, თვითორგანი-ზაციისა და მართვის ინფორმაციული საფუძვლები. 2002, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002წ. .

ვ. მაისურაძე, თ.მშვიდობაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემების ეკონომიკური ეფექტურობისათვის. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ა. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე დავით. ინფორმაციული უსაფრთხოება და რისკები საფინანსო–საბანკო ბიზნესში. 129 გვ.. . 2013წ. ISBN 978-9941-0-5509-6.

მ. დათუკიშვილი. იონა ნეუნარგია – ახალი ქართული ლიტერატურის კლასიკოსთა მკვლევარი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1983წ. .

რ. ანდრიაშვილი. ისლამი და პოლიტიკა. თბილისი. 2013წ. .

ა. სონღულაშვილი. ისტორია და თანამედროვეობა. უნივერსალი. 2016წ. ISBN/ISSN.

მ. წიქარიშვილი, მ.ვარდიაშვილი. ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური მონიტორინგის და დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2012წ. .

ა. სონღულაშვილი. ისტორიული ნარკვევები. უნივერსალი. 2010წ. ISBN/ISSN.

ქ. გიორგობიანი. იტალიის ბეჭდური მედია. სტუ განათლება. 15წ. 2346-8300.

ნ. ხაზარაძე. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი. 2012წ. 355 გვ..

. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა. 2012წ. 355 გვ..

ქ. პავლიაშვილი. კათოლიკური ეკლესია და საქართველო (XVII ს-ის I ნახ-ში).. . 1994წ. .

ქ. პავლიაშვილი. კათოლიკური ეკლესია და საქართველო (XVII ს-ის I ნახ-ში).. . 1994წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, კაკაბაძე ვ.. კაკაბაძე. ბიზნესი, პრინციპები და მიმართულებები. 557 გვ.. . რეცენზენტი. ბარტონი,თბილისი. 2009წ. .

დ. გუბელაძე. კალაპოტური პროცესების გაანგარიშება და პროგნოზირება. მონორაფია, თბილისი , 250 გვ.. 2016წ. .

დ. გუბელაძე. კალაპოტური პროცესების გაანგარიშება და პროგნოზირება. მონორაფია, თბილისი , 250 გვ.. 2016წ. .

ა. გვარუციძე, მ. ვანიშვილი. კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის ზოგადი ტენდენციები გლობალიზაციის პირობებში. "ინდ. მეწარმე გ. დალაქიშვილი", თბ. 2011. 2011წ. UDC (უაკ) 339.727.22124 გ–445 ISBN 978–9941–0–2210–4.

მ. ვანიშვილი. კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის ზოგადი ტენდენციები გლობალიზაციის პირობებში. ი/მ „გოჩა დალაქიშვილი. 2010წ. 978-9941-0-2210-4.

ქ. პავლიაშვილი. კატაკომბური ეკლესიის ისტორიის ნარკვევები. (ჩაშვებულია წარმოებაში). . 2018წ. .