მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება (ყულევის ტერმინალის მაგალითზე). ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-9112-9-3.

გ. გელაძე, რობიტაშვილი გ.ა.. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება (ყულევის ტერმინალის მაგალითზე). 2009. 2009წ. 112 გვ..

გ. გუნია. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება (ყულევის ტერმინალის მაგალითზე) - ავარიული დაღვრების დროს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება . თბილისი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 2009, . 2009წ. .

თ. ცინცაძე, გ.ჩიკვაიძე, ა.ქართველიშვილი, გ.რობიტაშვილი, გ.გელაძე, გ.ლაზრიევი ა.ბუდაღაშვილი ი.რუხაძე თ.იმნაძე. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება /ყულევის ტერმინალის მაგალითზე/. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. ISBN 978-9941-9112-9-3.

ნ. ბეგალიშვილი, გ.ხერხეულიძე/G.Kherkheulidze, ა.სურმავა/A.Surmava, გ.რობიტაშვილი/G.Robitashvili, გ.გუნია/G.Gunia. ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისა და შენახვისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების მათემატიკური მოდელირება(ყულევის ტერმინალის მაგალითზე)/Mathematical Modeling of Possible Accidental Situations Related with Transportation and Storing of Oil Products(the Kulevi Terminal). მონოგრაფია,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/Monography,publ.of IHM,Tbilisi. 2009წ. 112გვ.,2009 / 112p.,2009.

. ნაზღვლევი წყალდიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-0-1951-7.

თ.ცინცადძე, გ. გაჩეჩილაძე, მ.ფხაკაძე. ნაზღვლევი წყალდიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოში. . 2009წ. 978-9941-0-1951-7.

თ. ცინცაძე, ცომაია ვასილი, ფხაკაძე მანანა. ნაზღვლევი წყლადიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1951-7.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ნაკადების ოპტიმალური მართვა ხისებრი სტრუქტურის ქსელებში . სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-523-0.

ზ. ცოტნიაშვილი. ნამდვილი ამბები. უნივერსალი. 2015წ. .

ს. დადუნაშვილი. ნანოტექნოლოგიების შესავალი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2002. 112 გვ.. 0წ. 99928–901–5–0.

რ. მიშველაძე. ნარკვევები თანამედროვე პოლიტიკასა და კულტურაზე რევაზ მიშველაძის ,,რჩეულ თხუზლებათა ოცდახუთტომეულის მე-17, მე-18, მე-19, მე-20, 21- ე და 22-ე ტომები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ასათიანი. ნარკვევები ქრისტიანული პედაგოგიკის ისტორიიდან, ტომი 1. გამომცემლობა ,,პედაგოგიკა". 2007წ. ISBN 99928-11-87-0.

. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში (კადასტრი). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, თ. ჯიშკარიანი, ვ.ჯამარჯაშვილი, შ.ზარანდია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. სადუნიშვილი, null. ნატროსშვილი. . 0წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. ნატურალური აბრეშუმის ნარჩენების დამუშავებისა და გამოყენების ინფორმაციული ანალიზი და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1992წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ.ჩხაიძე, თ. ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე, ნ,მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი (დეპონირებული სამუშაო).2010წ.დეპონირების N 063/10.გვ.82 . 2010წ. .